Csökkent tavaly a nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon

Csökkent tavaly a nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon
2023. 02. 24., 13:43

Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon 6,6 százalékkal, a magánnyugdíjpénztárak által kezelt vagyon pedig 9,3 százalékkal csökkent 2021-ről 2022-re, míg az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport által kezelt vagyon 10 százalékkal volt magasabb az előző évhez viszonyítva – tájékoztatott a jegybank.

Taglétszámok

Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszámában nem figyelhető meg kiugró mértékű változás, az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékos csökkenés tapasztalható. A magánnyugdíjpénztári taglétszám évek óta tartó lassú csökkenése tovább folytatódott 2022-ben, mértéke az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva 1,7 százalékot tett ki. Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoportba tartozó pénztártagok száma 1,3 százalékos éves növekedést mutat 2021-hez képest.

Önkéntes nyugdíjpénztári bevételek

Az azonosított, egyéni számlán jóváírt önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbevétel 2022-ben rekord szintre emelkedett és így 1,4 százalékkal haladja meg a 2021. évi értéket, a tagok által fizetett tagdíj és a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás együttes emelkedésének eredőjeként.

A tagdíjbevételek összetételében továbbra sem figyelhető meg számottevő változás 2022-ben, mivel a tagdíjbevételek túlnyomó hányadát (2,5 százalékpont csökkenéssel 68,4 százalékát) továbbra is a tagok által fizetett tagdíjak képviselik a munkáltatói hozzájárulással szemben.

A pénztári befizetésekhez kapcsolódó szja-visszatérítés összege 15,8 milliárd forintot tett ki, ez az előző évhez viszonyítva 8,2 százalékos visszaesést jelez.

Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések

Az önkéntes nyugdíjpénztári fedezeti tartalékot érintő kifizetések összegében 31,9 százalékos éves növekedés figyelhető meg, így ez 127,2 milliárd forintot tett ki 2022-ben. A 2022. és 2021. évi adatok összevetése alapján a kifizetési kategória összetételében nem történt átrendeződés.

2022-ben továbbra is a szolgáltatási kiadások (egyösszegű kifizetés és járadékszolgáltatás) teszik ki a kifizetések legnagyobb hányadát (64,4 százalékát), mely részarány 11,3 százalékponttal magasabb az előző évhez képest. Az egyösszegű kifizetések összege 80,7 milliárd forintot tett ki 2022. évben, amely az előző évhez viszonyítva 61 százalékos emelkedést mutat.

A várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetések részarányában 11 százalékpontos csökkenés figyelhető meg 2022. és 2021. évek összehasonlításában. A kilépés miatti kifizetések 2022. évi összege 74,8 százalékkal haladja meg a 2021. évi értéket, mely kifizetési kategória részarányában 3 százalékpontos növekedés tapasztalható a vizsgált időszakban. A fedezeti tartalékot érintő további kifizetési kategóriák részaránya 2 százalékpontot meg nem haladó mértékben csökkent az elmúlt egy év vizsgálatában.

Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon, befektetési eredmény

2022. év végén az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona 1615,3 milliárd forintot tett ki, amely 2021. év végéhez képest 6,6 százalékos csökkenésnek, ugyanakkor 2022. I. félév végéhez képest 2,3 százalékos növekedésnek felel meg. A befektetési környezet az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokra, a szektor befektetési tevékenységének eredményére is kedvezőtlen hatással volt, amely 2022. évben 116,2 milliárd forint veszteséget mutat, azonban az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások hosszútávú befektetésnek számítanak, ezért a hozam alakulását többéves időhorizonton érdemes vizsgálni.

Továbbra is jellemző, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szektor eszközkitettségét három kategória - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) (55,1 százalék), a befektetési jegyek (30,7 százalék), valamint a részvények (8,2 százalék) - dominálja 2022-ben. A vagyon legnagyobb hányada változatlanul magyar állampapírban található, azonban közvetlen kitettsége az előző év azonos időszakához képest 0,1 százalékponttal 46,5 százalékra csökkent.

Önkéntes nyugdíjpénztárak adatai korcsoportokként

Az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám és tagi követelések összege esetében is megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, 2021-ben is a 45-59 év közötti tagok csoportja teszi ki a legnagyobb részarányt. Az előző évhez képest a részarány mértéke tovább emelkedett: a taglétszám esetében 1,7 százalékponttal 48,2 százalékra, míg a tagi követelések esetében 1 százalékponttal 51,4 százalékra.

Míg az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám tekintetében a 30-44 év közötti tagok csoportját második, addig a tagi követelések esetében már csak a harmadik helyen találjuk, mely a korábbi évekhez képest nem jelent változást. Az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám adatai 6 éves időtávon két korcsoport (16–29, 30–44) csökkenő, két korcsoport (45–59, 60–) növekvő tendenciáját mutatja. (Az adatok frissítése a II. negyedéves adatok publikálásával egyidejűleg történik.)

Magánnyugdíjpénztári adatok

A magánnyugdíjpénztárak által kezelt vagyon 253,6 milliárd forintot tett ki 2022. év végén, ami 9,3 százalékos csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. A magánnyugdíjpénztári befektetési portfólió 2022. évi összetételében átrendeződés nem figyelhető meg az elmúlt évhez viszonyítva, azonban megállapítható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan a magánnyugdíjpénztári szektor esetében is csökkent a magyar állampapír közvetlen kitettsége, így az 48 százalékot ért el 2022-ben.

A magánnyugdíjpénztárak 2022. évi befektetési tevékenységének eredménye 20,9 milliárd forint veszteséget mutat, ugyanakkor a hozam alakulását többéves időhorizonton érdemes vizsgálni, mivel ez hosszútávú befektetésnek tekinthető.

2022-ben tovább nőtt a magánnyugdíjpénztári szolgáltatási kiadások, kifizetések és a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok miatti átutalások összege: a TB-nek átutalt összeg 18,1 százalékkal, az egyösszegű kifizetések 17,1 százalékkal, míg a járadékszolgáltatások összege 12,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. (Egyösszegű kifizetés: Az Mpt. 28. §-a szerint a tag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett részére kifizetett összeg.)

Egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási célú befizetések

2022-ben az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoporthoz 71 milliárd forintnyi szolgáltatási célú befizetés érkezett, amely 14,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ebből a pénztártagok által fizetett tagdíjak 23,8 százalékos és a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0,1 százalékos növekedésének eredőjeként az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport 2022. évi tagdíjbevétele 19,9 százalékos éves növekedéssel 59,1 milliárd forintot tett ki. A tagdíjbevételek összetételét tekintve az előző évhez képest nem tapasztalható jelentős változás, a tagok által fizetett tagdíjak részaránya 2,7 százalékponttal emelkedve 86,2 százalékot tett ki a munkáltatói hozzájárulással szemben. 

A pénztári befizetésekhez kapcsolódó SZJA visszatérítés összege az előző év azonos időszakának értékéhez képest 10,8 százalékkal volt alacsonyabb, így 9,5 milliárd forintot ért el 2022. évben.

Egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatások

Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási kiadásai 9,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási kifizetések összetételét tekintve az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának részaránya (37,3 százalék) 2,6 százalékpont növekedést mutat az előző évhez viszonyítva, a kifizetések legnagyobb hányadát kitevő gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása részaránya változatlanul 55,2 százalékot tesz ki, míg az egyéb szolgáltatások részaránya (7,5 százalék) pedig 2,6 százalékpont éves csökkenést jelez.

Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási kiadásain belül az egyéb kategóriába sorolt lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására kifizetett összeg trendszerű növekedése 2022-ben is folytatódott, mely az előző év azonos időszakához képest 34,6 százalékkal volt magasabb. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások – amely szintén az egyéb kategóriába került besorolásra – összege 36,4 százalékos éves csökkenést mutat. 

2022-ben a célzott szolgáltatások bevételében 1,6 százalékos növekedés, míg a célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások esetében 8 százalékos visszaesés figyelhető meg az előző évi értékekhez viszonyítva.

MNB

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 16., 09:10
Kötelezővé teheti a munkáltató a túlórát? Van beleszólása a munkavállalónak a kötelező túlóra elrendelésébe? Megtagadhatja a munkavállaló a túlórázást vagy minden esetben köteles eleget tenni a munkáltató ilyen irányú utasításának? A kérdésekre dr. Kocsis Gergely ügyvéd válaszol.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...
Az egészségpénztári befizetések ugyan nem a legelsők a fontossági sorrendben, amire félre akarunk tenni, de előkelő helyre kúsztak fel az utóbbi években Magyarországon. Annak ellenére, hogy milyen kedvező – és a közhiedelemmel ellentétben elérhető – megoldásokat nyújtanak a magáncélú megtakarítások, a magyar társadalom iszonyatos összeget fizet ki zsebből a magánegészségügyben. Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke az ÖPOSZ legutóbbi közvélemény-kutatási eredményei nyomán vázolja honfitársaink hozzáállását a kérdéshez és egyértelmű választ ad rá, hogy hogyan járhatnánk jobban, ha tudatosabban tennénk félre. Fontos: akár havi párezer forintnak is van értelme, sőt!
A digitális technológiák kapcsán jelenleg két uniós rendelet is fontos: az egyik a digitális szolgáltatásokról, a másik a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátozásáról szól. Sokáig azt hittük, az óriási tech vállalatok túl nagyra nőttek ahhoz, hogy meg lehessen regulázni a működésüket, Európában azonban – úgy tűnik – mégis sikerül rendeleti keretek közé szorítani, hogy mit tehet vagy épp' nem tehet meg a Facebook, a Snapchat, a TikTok és például a Google kereső. Dr. Baracsi Katalin internetjogász ebben az epizódban átfogó képed ad mind a digitális piacokat, mind pedig a mesterséges intelligencia felhasználását szabályozó uniós rendeletről.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS