„Kapuőrnek” minősült az Alphabet, az Amazon, az Apple, a ByteDance, a Meta és a Microsoft

2023. 09. 06., 13:26

„Eljött az ideje, hogy Európa előre meghatározza a játékszabályokat annak érdekében, hogy a digitális piacok tisztességesek és nyitottak legyenek.”

  • „Eljött az ideje, hogy Európa előre meghatározza a játékszabályokat annak érdekében, hogy a digitális piacok tisztességesek és nyitottak legyenek.”

Az Európai Bizottság első alkalommal minősített a digitális piacokról szóló jogszabály értelmében kapuőrré hat szolgáltatót. Ezek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a (TikTokot működető) ByteDance, a Meta és a Microsoft. A minősítés összesen a kapuőrök 22 alapvető platformszolgáltatását érinti. A hat kapuőrnek hat hónap alatt biztosítania kell a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti kötelezettségeknek való teljes körű megfelelést a minősítés tárgyát képező valamennyi alapvető platformszolgáltatása tekintetében.

A digitális piacokról szóló jogszabály értelmében az Európai Bizottság „kapuőrnek” minősítheti a digitális platformokat, ha azok fontos kapuként szolgálnak a vállalkozások és a fogyasztók között az alapvető platformszolgáltatások tekintetében. A minősítésről szóló mai döntést a Bizottság 45 napos felülvizsgálati eljárást követően hozta meg, miután az Alphabet, az Amazon, az Apple, a ByteDance, a Meta, a Microsoft és a Samsung potenciális kapuőri státuszra vonatkozó bejelentést tett. A Bizottság konkrétan a következő alapvető platformszolgáltatásokat illetően vezette be a kapuőri minősítést:

„Szélesebb választék áll a fogyasztók rendelkezésére, a kisebb versenytársaknak pedig kevesebb akadállyal kell szembenézniük: a digitális piacokról szóló jogszabály megnyitja a kapukat az internet felé. A minősítésről szóló mai döntésnek köszönhetően végre korlátok közé szorítjuk a hat kapuőr gazdasági erejét, szélesebb választékot biztosítunk a fogyasztók részére és új lehetőségeket teremtünk a kisebb innovatív technológiai vállalatok számára, többek között az átjárhatóság, a közvetlen telepítés, a valós idejű adathordozhatóság és a méltányosság révén. Eljött az ideje, hogy Európa előre meghatározza a játékszabályokat annak érdekében, hogy a digitális piacok tisztességesek és nyitottak legyenek” – mondta Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos.

A digitális piacokról szóló jogszabály hozzájárul az egyenlő versenyfeltételek kialakításához az európai digitális piacon működő valamennyi vállalat számára, mivel nagyobb versenyt és nyitottságot eredményez a piacokon. A mai napon azonosítottuk az első hat kapuőrt, amelyeknek tiszteletben kell tartaniuk a digitális piacokról szóló jogszabály által meghatározott új szabályokat” – mondta Didier Reynders biztos.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság négy piaci vizsgálatot indított a Microsoft és az Apple bejelentéseinek további értékelésére, mivel úgy ítélte meg, hogy a küszöbértékek teljesítése ellenére egyes alapvető platformszolgáltatásaik nem minősülnek kapunak:

  • Microsoft: Bing, Edge és Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

A digitális piacokról szóló jogszabály értelmében az említett vizsgálatok annak megállapítására irányulnak, hogy a vállalatok által benyújtott ellenérvek kellően megalapozottak és igazolják a minősítés mellőzését a szóban forgó szolgáltatások esetében. A vizsgálatot legkésőbb 5 hónapon belül be kell fejezni.

Emellett a Bizottság piaci vizsgálatot indított, amely tovább mérlegeli, hogy az Apple iPadOS-t kapuőrnek kell-e minősíteni, bár nem éri el a küszöbértékeket. A digitális piacokról szóló jogszabály szerint a vizsgálatot legkésőbb 12 hónapon belül be kell fejezni.

A Bizottság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy bár a Gmail, az Outlook.com és a Samsung Internet Browser elérik a kapuőrré való minősítéshez a digitális piacokról szóló jogszabály szerint szükséges küszöbértékeket, az Alphabet, a Microsoft és a Samsung kellően megalapozott érveket nyújtott be arra vonatkozóan, hogy ezek a szolgáltatások nem minősülnek kapunak az adott alapvető platformszolgáltatások tekintetében. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy nem minősíti alapvető platformszolgáltatásnak a Gmailt, az Outlook.comot és a Samsung Internet Browsert. Ebből következően a Samsung egyetlen alapvető platformszolgáltatás tekintetében sem minősül kapuőrnek.

A következő lépések

A kapuőröknek a minősítésüket követően hat hónap áll a rendelkezésükre, hogy biztosítsák a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti előírásokat és tilalmakat tartalmazó teljes listának való megfelelést, és ezáltal több választási lehetőséget és nagyobb szabadságot biztosítsanak a kapuőrök szolgáltatásainak végfelhasználói és üzleti felhasználói számára. Bizonyos kötelezettségek alkalmazása azonban már a minősítéssel egyidejűleg kezdetét veszi, mint például a bármely tervezett összefonódással kapcsolatosan a Bizottság tájékoztatására vonatkozó kötelezettség. A tényleges megfelelés biztosítása és bizonyítása a minősítéssel rendelkező vállalatok feladata. E célból 6 hónapon belül részletes megfelelési jelentést kell benyújtaniuk, amelyben kifejtik, hogy miként teljesítik a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt valamennyi kötelezettségüket.

A Bizottság nyomon fogja követni az említett kötelezettségek hatékony végrehajtását és betartását. Amennyiben egy kapuőr nem tesz eleget a digitális piacokról szóló jogszabályban előírt kötelezettségeknek, a Bizottság a vállalat teljes világméretű forgalmának legfeljebb 10%-át kitevő bírságot szabhat ki, amely ismételt jogsértés esetén akár 20%-ra is emelkedhet. Rendszeres jogsértések esetén a Bizottság felhatalmazással bír arra is, hogy további korrekciós intézkedéseket fogadjon el, például kötelezze a kapuőrt valamely üzleti tevékenysége vagy annak egy részének értékesítésére, vagy megtiltsa a kapuőr számára, hogy a rendszeres meg nem feleléshez kapcsolódó további szolgáltatásokat vegyen igénybe.

A jövőben a digitális piacokról szóló jogszabály alapján további vállalatok is tehetnek bejelentést a Bizottságnak a releváns küszöbértékekre vonatkozó önértékelésük alapján. Ezzel összefüggésben a Bizottság konstruktív megbeszéléseket folytat valamennyi érintett vállalattal.

A digitális piacokról szóló jogszabály

A digitális piacokról szóló jogszabály célja egyfelől annak megelőzése, hogy a kapuőrök tisztességtelen feltételeket írjanak elő a vállalkozások és a végfelhasználók számára, másfelől a fontos digitális szolgáltatások nyitottságának biztosítása.

A Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslatával együtt 2020 decemberében előterjesztette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatát is, a digitális kapuőrként eljáró online platformok bizonyos magatartásai által az uniós egységes piacra gyakorolt negatív következmények kezelése céljából.

A 2022 novembere óta hatályos és 2023 májusa óta alkalmazott, digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy versengő és tisztességes piacokat biztosítson a digitális ágazat vonatkozásában. Szabályozza a kapuőröket, vagyis a nagy online platformokat, amelyek fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók és a fogyasztók között, és amelyek pozíciója lehetővé teszi számukra, hogy szűk keresztmetszetet teremtsenek a digitális gazdaságban.

A digitális piacokról szóló jogszabályban felsorolt tíz alapvető platformszolgáltatás közül legalább egyet nyújtó vállalatokról vélelmezhető, hogy kapuőrök lehetnek, ha megfelelnek az alább felsorolt kritériumoknak. Ezen alapvető platformszolgáltatások a következők: online közvetítő szolgáltatások, például alkalmazás-áruházak, online keresőprogramok, közösségi hálózati szolgáltatások, egyes üzenetküldő szolgáltatások, videomegosztóplatform-szolgáltatások, virtuális asszisztensek, webböngészők, felhőszolgáltatások, operációs rendszerek, online piacterek és hirdetési szolgáltatások. Egy vállalat több alapvető platformszolgáltatás tekintetében is minősülhet kapuőrnek.

Három fő mennyiségi kritérium alapján vélelmezhető, hogy egy vállalat a digitális piacokról szóló jogszabályban meghatározottak szerint kapuőr lehet: i. ha a vállalat elér egy bizonyos éves forgalmat az Európai Gazdasági Térségben, és legalább három uniós tagállamban nyújt alapvető platformszolgáltatást; ii. ha a vállalat havonta több mint 45 millió, az Unió területén letelepedett vagy ott tartózkodó aktív végfelhasználónak és évente több mint 10 000 aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználónak nyújt alapvető platformszolgáltatást; valamint iii. ha a vállalat az elmúlt három évben megfelelt a második feltételnek.

A digitális piacokról szóló jogszabály egy sor konkrét kötelezettséget határoz meg, amelyeket a kapuőröknek teljesíteniük kell, például bizonyos, az előírások és tiltások listáján szereplő tiltott magatartásokat nem tanúsíthatnak.

A digitális piacokról szóló jogszabály arra is felhatalmazza a Bizottságot, hogy piaci vizsgálatokat végezzen a következő célokból: i. bizonyos vállalatok kapuőrnek történő minősítése minőségi okokból; ii. a kapuőrök kötelezettségeinek szükség esetén történő aktualizálása; iii. korrekciós intézkedéseket kialakítása a digitális piacokról szóló jogszabály szabályainak rendszeres megsértése elleni küzdelem érdekében.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-11-28 17:10:00
Lezárult a NAV KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 számú, „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje, amelyben a hivatal 2018. és 2023. között több ütemben, összesen 9,331 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással és 5,317 milliárd forint saját forrással fejlesztette elektronikus szolgáltatásait.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Egyetlen vállalkozás sem építi fel önmagát, és a legfőbb erőforrása a vezető, aki – pláne egy új üzlet megalapozása közben – sajátos támogatást igényel. A többféle vállalkozás- és vezetőfejlesztő tréninget szervező SEED Alapítvány az ügyvezető igazgató szerint még frissebb módszerekkel, gyakorló vállalkozókkal mentorálja a kezdőket. Lakatosné Lukács Zsuzsanna ebben az epizódban világít rá, hányféle teendő van egy üzleti ötlettel, mire az működő vállalkozássá alakul. Ezen az úton tereli végig az újdonsült cégeket a RajtUp programjuk is.
Ebben az epizódban Pataki Tamás, a Canon Business Development Managere segítségével mutatjuk be, hogy milyen eszközök és mesterséges intelligencia megoldások lehetnek az orvosok segítségére – már nem is a jövőben, hanem akár napjainkban. Az elöregedő társadalmakban egyre több pácienst kell ellátnia az egészségügynek, így olyan technológiák nélkül, amiket például a Canon Medical Solutions képalkotó rendszerei nyújtanak, egyre nehezebb megfelelő számú és pontosságú diagnózist felállítani. De mi köze mindennek a ReCaptcha internet-felhasználó azonosításhoz és az önvezető autókhoz? Ez is kiderül a beszélgetésből.
2023. 10. 25., 09:33
epizód: 2023 / 16   |   hossz: 24:08
Az országos munkaerőhiány nagyon jól leszűkíthető adott gazdasági szegmensekre, és nem feltétlenül az elvándorlás okozza - mondta a BizniszPlusz podcastnak Somodi Bettina. A Beck and Partners nemzetközi HR tanácsadó cég üzletágvezetője szerint egy jó szabályozással a külföldi munkavállalók is szépen belesimulhatnának a rendszerbe, és kellenek, mert a nehéz fizikai munkahelyeket a magyarok már évek óta nem töltik be. A szakemberrel azt is megfejtettük, miért és milyen szempontok fontosak a ma már jóval bátrabban váltó munkaerőnek, különösen a fiataloknak.

  Rovathírek: GUSTO

A gamay a jelek szerint 129-szer izgalmasabb fajta a portugizinél, még akkor is, ha anno Merész Fülöp, Burgundia hercege hitvány fajtának titulálta és irtotta, mintha gyomnövény volna.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS