Pályázati lehetőségek, 2019. június

2019. 06. 20., 11:00

A vállalkozók előtt nyitva álló pályázati és hitellehetőségeket a ProjectMine Kft. szakemberei gyűjtötték csokorba.

Energetikai pályázatok (Pest megyén kívül)

Hamarosan igényelhető a megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (Pest megyén kívül). Július 30-ától pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások a megújuló energia használatát támogató,  10 milliárd forint keretösszegű pályázatra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió forint, maximum 100 millió forint lehet. A pályázat keretein belül támogatható tevékenységek: megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre), valamint energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése). A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Napelemes rendszer telepítése (Pest megyén kívül)

Június 17-étől pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknapelemes rendszer telepítésére, összesen 15 milliárd forint keretösszeggel. A pályázat keretein belül 100 százalékos vissza nem térítendő támogatás igényelhető minimum 1,5 millió forint, maximum 3 millióforint összegben. Támogatható tevékenységek: napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Magyar Multi Program (Pest megyén kívül)

A Magyar Multi Program kiváló lehetőséget nyújt a legkiválóbb magyarországi vállalatok számára gazdasági helyzetük erősítésére. A program célja a magyar gazdasági növekedés támogatása modern innovatív technológiafejlesztés, valamint a külpiacra jutás segítségével.

A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

  • mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek;
  • legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • minimum 5 fős alkalmazotti létszám a 2017. évben;
  • minimum 100 millió forint nettó értékesítési árbevételt ért el a 2017. évben;
  • árbevételük vagy exportárbevételük 2014-2017 között jelentős emelkedést mutat.

A Magyar Multi Program keretén belül várható pályázatok

Az alábbi pályázatok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) keretében jelentek meg, pályázni a felzárkózó régiókból lehet, Pest megyéből nem.

GINOP-1.1.8-19  A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése a célja az 1 milliárd forint keretösszegű, 2019. júniusában megjelenő pályázatnak.

GINOP-1.2.7-19  A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című felhívásra várhatóan szintén 2019. júniustól lehet majd benyújtani az igényléseket, keretösszeg 11,9 milliárd forint.

Vállalkozásfejlesztési pályázatok

GINOP-1.2.8-19  Modern Mintaüzem program II. A mikro-, kis- és középvállalkozások megújulását és modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás 7,99 milliárd forint keretösszeggel, 2019. júliusában fog megjelenni.

GINOP-1.2.9-19 Szabad vállalkozási zónákban működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 1 milliárd forintos kerettel, 2019 augusztusára várható.

GINOP-5.2.4-19 kódszámú felhívás pedig 2019. júliusában várható 10 milliárd forint keretösszeggel Új gyakornoki program címmel.

Kutatás-fejlesztési pályázatok

Piac vezérelt KFI (országos)

Megjelent a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztésére kiírt pályázat! A pályázat keretein belül lehetőség van piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás -fejlesztésére, valamint már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. A támogatás mértéke projektenként minimum 100 millió forint, maximum 1 milliárd forint. Támogatást igénylők lehetnek mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat, felsőoktatás, kutató - és tudásközvetítő központok, akár konzorcium (konzorciumvezető KKV vagy nagyvállalat, max. 4 tag, egyetem, mint szolgáltatást nyújtó vagy konzorciumi tag. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szolgáltatások költségei, piacrajutás segítésének költségei, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, közbeszerzés költsége, valamint új eszközök, gépek, berendezések és immateriális javak beszerzésének költségei. A támogatási kérelmek benyújtása 2019. augusztus 5-étől lesz lehetséges. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

KKV START innováció (országos)

A pályázati felhívás célja a KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. A támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 20 millió forint. A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök beszerzése. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Nyílt Innováció (országos)

A pályázati felhívás célja a nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének mikor-, kis- és középvállalkozások bevonásával, esetleg startupok által történő fejlesztése. Piacképes termék, szolgáltatás létrehozása. A támogatás mértéke projektenként minimum 10 millió forint, maximum 150 millió forint. Támogatást igénylők nagyvállalatok, mikro-, kis- és középvállalkozások, mint konzorciumi partnerek lehetnek. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, valamint a közbeszerzés költsége. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Ipar-egyetem együttműködés (országos)

A pályázati felhívás célja nagyvállalatok és felsőoktatási intézmények konzorciuma által megvalósított projektek támogatása, nagyvállalatok K+F igényeit kiszolgáló egyetemi kapacitás létrehozása, piaci alapú, fenntartható módon. A támogatás mértéke projektenként minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint. A pályázaton nagyvállalatok, felsőoktatási intézmények és KKV konzorciumok vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, valamint a közbeszerzés költsége. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Iparjog (országos)

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és / vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés tevékenységek támogatása. A támogatás mértéke projektenként minimum 0,6 millió forint, maximum 1,7 millió forint. Támogatásban részesülhetnek a kutató és tudásközvetítő szervezetek, KKV-k, nagyvállalatok, non-profit szervezetek és a magánszemélyek. A pályázat keretein belül kizárólag az iparjogvédelemhez kapcsolódó költségek számolhatók el. A pályázatok benyújtása várhatóan nyár elejétől lesz lehetséges. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Munkásszálló-építés támogatása 

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében meghirdetésre került, hogy 2019. őszétől várhatóan a vállalkozásokra is kiterjesztik azt a munkásszállók építését támogató programot, amely jelenleg csak az önkormányzatok számára elérhető. Bővebb információ a nyár második felében várható.

Hitelek

150 millió forintra emelkedett a eszközbeszerzésre fordítható 0 százalékos hitel felső határa (Pest megyén kívül)

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre 0 százalékos kamattal, melyek pénzügyi szempontból életképesek, azonban a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak külső finanszírozási forráshoz. A kölcsön összege: minimum 1 millió, maximum 100 millió forint, a programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást. Az általuk igényelhető hitel összege maximum 25 millió forint lehet. A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, bővítésének támogatása. A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

NHP Fix, 2,5 százalékos fix kamatozású Növekedési Hitelprogram (országos)

Január 2-ától elérhető az NHP FIX. A hitelprogram célja, hogy a kis- és középvállalkozások fix, alacsony kamatozású, hosszú lejáratú fejlesztési hitelforráshoz jussanak, hozzájárulva versenyképességük javításához. A hitelprogram keretei között maximum 2,5 százalékos, fix kamatozású kölcsönt igényelhetnek a kkv-k összesen 1 000 milliárd forint értékben. Egy vállalkozás minimum 3 millió forint, maximum 1 milliárd forint hitelhez juthat. A hitelek futamideje minimum 3, maximum 10 év lehet. A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen,

Pénzügyi Vállalkozási Refinanszírozási Konstrukció II. Program (országos)

A hitel célja azon mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatása, melyek lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel, vagy egyáltalán nem juthatnak külső forráshoz a kereskedelmi hitelintézetek által. A Programban rendelkezésre álló keretösszeg 70 milliárd forint. Beruházási hitel esetében minimum 1 millió, maximum 100 millió forint, forgóeszköz hitel esetében minimum 1 millió, maximum 50 millió forint, az igényelhető finanszírozási összeg. A hitelprogram keretei között lehetősége nyílik a vállalkozásoknak ingatlanvásárlásra és felújításra, új vagy használt tárgyi eszközvásárlásra. A hitelt akár induló vállalkozások is igénybe vehetik. A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2022-10-07 20:11:44
A rendezvény már messze túlmutat a whiskyk világán, sokkal több annál, mint egy hagyományos whiskymustra és whiskykóstoló. A Whisky Show-n évek óta a whiskyk mellett egyéb prémiumpárlatokat is kiállítanak, illetve kóstolhatnak a vendégek.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2022. 09. 23., 12:05
epizód: 2022 / 9   |   hossz: 18:38
Milyen a gazdaság, a vállalkozások helyzete Covid után, a háború és az energiaválság árnyékában? Mekkora sokkokat okozott az elmúlt pár év? Nyílnak-e kivezető utak az európai és a magyar gazdaság előtt? Hogyan segítheti a kilábalást az államilag támogatott Széchenyi Hitel MAX program? A kérdésekre Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója válaszol.
2022. 07. 26., 10:30
epizód: 2022 / 8   |   hossz: 20:30
Milyen új utakat nyitott az internet a csalók előtt? Hogyan azonosíthatjuk vállalkozóként az átverési kísérleteket? Mikor kell szakértőhöz, esetleg egyenesen a rendőrséghez fordulnunk? És mitől menthet meg bennünket egy kis önképzés? Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd olyan céges csalásokra is felhívja a figyelmet, amelyek még a hozzáértők előtt sem feltétlenül nyilvánvalóak.
2022. 06. 26., 09:15
epizód: 2022 / 7   |   hossz: 21:02
Milyen volt a Hannoveri Technológiai Kiállítás és Vásár a Covid után, de háborús időben? Hol tart az ipar 4.0 napjainkban, melyek a digitalizáció legfontosabb új irányai? Mit jelent a virtuális üzembe helyezés? Hogyan hat az automatizálás a munkaerő-piacra? Hogyan szimulálható a Marsra szállás? Mit jelent Európa egyik legnagyobb ipavállalatának, hogy kivonul az orosz piacról, ahol 1851 óta jelen volt? A kérdésekre Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója válaszol.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

A rendezvény már messze túlmutat a whiskyk világán, sokkal több annál, mint egy hagyományos whiskymustra és whiskykóstoló. A Whisky Show-n évek óta a whiskyk mellett egyéb prémiumpárlatokat is kiállítanak, illetve kóstolhatnak a vendégek.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS