Szja-bevallás: 58 gyakran ismételt kérdés

Szja-bevallás: 58 gyakran ismételt kérdés
2022. 04. 19., 11:08

Az idei leggyakoribb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat Gyenes Szilvia, a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetője ismerteti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén immár hatodik alkalommal készíti el a magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, amelyet a munkáltatóktól, kifizetőktől érkezett adatok alapján állít össze. Évről évre emelkedik azoknak a száma, akik a tervezetet fogadják el, illetve annak felhasználásával készítik el bevallásukat, és csökken azok száma, akik adóhatósági közreműködés nélkül, önállóan teljesítik az adóbevallási kötelezettségüket, amelyre természetesen 2022-ben is lehetőség van. Függetlenül azonban attól, hogy melyik módot választjuk, minden évben felmerülnek jellemző vagy új kérdések. Ezeket a kérdéseket és az azokra adott válaszokat ismerteti Gyenes Szilvia, a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetője az Adóvilág 2022/4. számában megjelent cikkében.

I. Technikai jellegű és eljárási kérdések

1. Kérni kell-e az adóbevallási tervezet elkészítését, és ehhez el kell-e küldeni az adóhivatalnak valamilyen dokumentumot (pl. összesített munkáltatói, egyéb kifizetői igazolás, kedvezményeket alátámasztó iratok, igazolások)?

A NAV a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallásokban, adatszolgáltatásokban érkezett adatok alapján 2022-ben is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön kérés nélkül. A dokumentumokat nem kell elküldeni, azokat meg kell őrizni az elévülési időn belül, azaz 2027. december 31-ig.

2. Kiknek készül tervezet?

– A magánszemélyeknek,

– a mezőgazdasági őstermelőknek,

– az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és

– az egyéni vállalkozóknak (idén ideértve azokat a kizárólag a kata hatálya alá tartozó kisadózókat is, akik adó-visszatérítésre jogosultak, akkor is, ha szja-bevallás benyújtására egyébként nem lennének kötelezettek).

3. Ha 2021-ben több munkáltatóm is volt, vagy év közben megszűnt a munkaviszonyom, akkor is elkészíti a NAV a bevallási tervezetemet?

A NAV akkor is elkészíti az adóbevallási tervezetet, ha 2021-ben több munkáltatója volt, vagy év közben megszűnt a munkaviszonya. Az adóbevallási tervezet valamennyi munkáltatótól származó jövedelmet tartalmazza akkor, ha a munkáltatók az előírásoknak megfelelően teljesítették adókötelezettségüket.

4. Hogyan juthatok hozzá az adóbevallási tervezethez?

Elektronikus hozzáférés esetén:

Az adóbevallási tervezet a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő belépést követően 2022. március 1-től elektronikus formában elérhető a NAV honlapján. Az „e-SZJA” ikon kiválasztását követően a „Belépés”-re kattintva a rendszer a https://kau.gov.hu-ra irányítja át, ahol a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) után lehet a bevallási tervezetet megtekinteni, ha kell, módosítani és nyilatkozni az 1+1 százalék felajánlásáról.

Elektronikus hozzáférés hiányában:

A magánszemélyek 2022. március 16-ig kérhetik, hogy a NAV papíralapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz:

– sms-ben a 06 (30) 344-4304-es telefonszámon, az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn (például: SZJA 8901234567 19600319);

– a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon;

– a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819, ÜCC: 06 (80) 20-21-22 – ez előzetes regisztrációt igényel);

– a Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez elnevezésű, BEVTERVK jelű formanyomtatványon;

– levélben kötetlen formában, megadva adóazonosító jelét és születési dátumát;

– az ügyfélszolgálatokon személyesen.

Adóbevallási tervezetét legkésőbb 2022. április 30-ig tértivevényes küldeményként postázza a NAV. Papíralapú adóbevallási tervezetét 2022. március 16-a után már csak a NAV ügyfélszolgálatain személyesen vagy törvényes kép viselője, illetve meghatalmazottja útján kérheti és veheti át.

5. Elfelejtettem az ügyfélkapus jelszavamat/felhasználónevemet. Hogyan lehet újra aktiválni?

A jelszó lejáratát követően 60 napig az elfelejtett jelszó szabályai szerint lehet új jelszót igényelni, ezt követően a regisztrációs szervnél a regisztrációs adatok ellenőrzésével, az új ügyfélkapu nyitásának megfelelő eljárásrendben lehet a hozzáférést megújítani. Ennek eredményeként a korábbi felhasználói név mellé új, egyszer használható aktiváló kódot kap, és ennek segítségével ismét hozzáférhet ügyfélkapujához és a tárhelyen tárolt adataihoz.

Ha a felhasználónevét sem tudja, akkor meg kell jelennie személyesen valamely ügyfél-regisztrációs szervnél [pl. bár mely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodájában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110–112.), vagy a NAV valamelyik ügyfélszolgálatán]. A személyes megjelenéstől eltekinteni nem lehet, mivel a személyazonosság igazolása feltétlenül szükséges az aktiváláshoz.

6. Ha március 16. után regisztrálok az Ügyfélkapun, hozzáférek-e online az adóbevallási tervezethez, és jóváhagyhatom-e már az Ügyfélkapun keresztül?

Ügyfélkapus regisztrációt követően mindenki láthatja és módosíthatja, jóváhagyhatja az elkészített bevallási tervezetet, abban az esetben is, ha már más módon eleget tett bevallási kötelezettségének. Ha rendelkezik egyéb elektronikus hozzáférési lehetőséggel [e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás (RKTA), arcképes azonosítás], akkor a https://www.nav.gov.hu/szja oldalon ügyfélkapus regisztráció nélkül is meg tekintheti a bevallási tervezetét az azonosítást követően.

7. Benyújthatják-e egymás bevallását elektronikusan a családtagok, csak az egyikük ügyfélkapuján keresztül?

Nem, főszabály szerint csak külön-külön, mindenki a saját ügyfélkapuján keresztül küldheti a bevallásokat, illetve csak a saját bevallásait látja (feltéve, hogy nem jelentették be valamelyik családtagot meghatalmazottként a NAV-hoz).

8. Megtekintheti-e az Ügyfélkapun keresztül a személyijövedelemadó-bevallási tervezetét a 18 év alatti személy?

Ügyfélkapu-regisztráció hiányában hogyan teljesíthető a bevallási kötelezettség? Kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá, a bevallási tervezet jóváhagyására (ezáltal a rendszer használatára) kiskorú gyermek még abban az esetben sem jogosult, ha egyébként ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik. A tervezet online felületen történő jóváhagyásához szükséges, hogy a NAV honlapjáról letölthető EGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen.

Elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogosultság hiányában a kiskorú gyermek személyijövedelemadó-bevallási kötelezettsége több módon is teljesíthető:

– a törvényes képviselő az adóhivatal bármelyik ügyfélszolgálatán kérheti papíralapon gyermeke adóbevallási tervezetét;

– önadózóként a 21SZJA bevallás papíralapon történő benyújtásával, személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, illetve postai úton az illetékes adóigazgatóság címére eljuttatva;

– az Szja tv. 12/C. § (6) bekezdése alapján, ha a magánszemély az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20. napjáig nem javítja, nem egészíti ki, vagy bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor – ide nem értve az (5) bekezdés és a 11/A. § (2) bekezdés szerinti esetet – úgy kell tekinteni, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet a magánszemély által be nyújtott bevallásnak minősül.

Ennek megfelelően, további intézkedés hiányában a gyermek adóbevallási tervezete 2022. május 20-án az adóbevallásává válik, és a 2021. évre vonatkozó bevallási kötelezettsége ily módon teljesül.

9. Hová fogják postázni a bevallási tervezetemet?

Az adóhatóság a rendelkezési nyilvántartásban meg adott kapcsolattartási címet, ezt követően a NAV-hoz bejelentett levelezési címet, majd a bejelentett tartózkodási helyet, ezek hiányában pedig az állandó lakcímet veszi figyelembe a tervezetek postázásakor.

10. Mit kell tenni a megkapott tervezettel?

Elektronikus hozzáférés esetén: Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön személyijövedelemadó-bevallásává válik. Ha nem fogadja el a tervezetét és nem küld be 21SZJA bevallást sem, akkor 2022. május 20-a után az adóbevallási tervezete végleges bevallássá válik, kivéve, ha Ön

– őstermelő,

– áfafizetésre kötelezett magánszemély vagy

– egyéni vállalkozó.

Fontos a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésére jogosultak esetében, hogy azok, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nem volt információja, és ezért nem kaptak szja-visszatérítést februárban, az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan elkészített 21SZJA bevallás benyújtásával igényelhetik a visszatérítést. Idetartoznak például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülők és azok, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után saját maguk fizetik az szja-t (például magán személynek ingatlant adnak bérbe), és nincs mellette munkaviszonyuk, vagy nincs kifizetőtől származó jövedelmük.

Szintén az szja-bevallási tervezet kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA bevallásban igényelhetik az szja-visszatérítést azok, akik 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereztek, a családi kedvezményt év közben érvényesítettek, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkoztak 2021. december 31-ig, és ezekről a családi pótlékot folyósító szerv sem szolgáltatott adatot a NAV-nak.

Továbbá, ha tavaly olyan jövedelmet (például ingatlanértékesítésből származó jövedelem) szereztek a magánszemélyek, amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak egyéb kedvezményre (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, betegségek után járó személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek, és ezt most egy összegben igényelnék vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésre álló igazolások alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-áig. Tehát ezekben az esetekben a bevallási tervezetek mindenképp kiegészítésre szorulnak.

Elektronikus hozzáférés hiányában:

A papíralapon kapott tervezetet nem kell aláírni, nem kell visszaküldeni, ha annak tartalmával egyetért. Ha nem ért egyet vele, vagy a fentiekben leírtak miatt módosítani szükséges, akkor a 21SZJA bevallást kell benyújtania 2022. május 20-ig, mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet. A nyomtatványt elérheti:

– a webes felületen, a http://eszja.nav.gov.hu linken, ahol elektronikus hozzáférés nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő programot és üres bevallás nyomta tására is lesz lehetőség pdf formátumban;

– az Általános nyomtatványkitöltő programon keresztül.

11. Hogyan járhatok el hiányzó igazolások esetén?

Elsősorban kísérelje meg őket beszerezni. Ha nem sikerül beszereznie a szóban forgó kifizetőtől a 2021-es adóévben megszerzett adóköteles jövedelmét tartalmazó igazolást, akkor kérelmet terjeszthet elő a NAV adatbázisában szereplő, a kifizető által bevallott jövedelem, adó- és járulékkötelezettség adatainak kiadása ügyében, mely az éves személyijövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükséges. Ha nem tudja határidőben benyújtani a bevallást, akkor lehetősége van arra is, hogy az igazolás későbbi beszerzése után, tizenöt napon belül pótolja azt, és ezzel egy időben igazolási kérelmet nyújtson be. Az igazolási kérelem Egyes adókötelezettségek késedelmes teljesítésének (EKKT) kimentésére szolgáló igazolási kérelem minta néven elérhető a NAV honlapján.

12. Beadhatom-e papíralapú bevalláson az szja-bevallást akkor is, ha van ügyfélkapus hozzáférésem/regisztrációm?

Igen, kivéve, ha egyéni vállalkozó vagy áfafizetésre kötelezett magánszemély.

13. Honnan szerezhetek személyijövedelemadó-bevallási csomagot?

A NAV már nem postáz automatikusan személyijövedelemadó-bevallási csomagot az ügyfelek számára. Azok az adózók, akik nem élnek az adóhatóság által elkészített be vallási tervezet lehetőségével, csomagot az adóhatóság ügyfélszolgálatain személyesen vagy a NAV tájékoztató vonalán, a 1819-es telefonszámon igényelhetnek. Emellett a bevallási nyomtatvány az adóhatóság honlapjáról is letölthető.

14. Hová kell küldenem postai úton a bevallásomat?

A lakhelye szerinti NAV-igazgatóságnak. A postai címeket megtalálja az eSZJA portálon az „Információk a bevallásról” csempe alatt.

15. Hogyan lehet a bevallási tervezetet az interneten módosítani, kiegészíteni és beadni?

Az online felületre belépve a „Bevallás 2021-ről” feliratú csempe jelzi a bevallás állapotát. Az „Átnézem” gombra kattintva megtekintheti bevallását. A tervezethez új sorokat adhat hozzá, valamint módosíthatja a bevallási tervezetben eredetileg feltüntetett összegeket. Az új sorok hozzáadásához célszerű a „Gyakori mezők”, illetve a „Keresés a hozzáadható mezők között” funkciót használni. Ha elvégezte a szükséges módosításokat, kiegészítéseket, és azokat el is mentette, a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” gomb megnyomásával küldheti be a NAV-hoz a módosított tervezetet. Ezután a bevallás státusza „Beküldött” lesz, a „Profil” oldalon a státusz alatt pedig megjelenik az „Ön sikeresen beküldte az adóbevallását” felirat.

16. Hogyan tudom önellenőrizni az online felületen az szja-bevallást?

Az önellenőrzés az az adózói javítás, amikor az adóalap, illetve az adó összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz, adóhoz képest változik. Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere, ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve, teljes adattartalommal kell megismételni. A belépés után az „Adóbevallás megtekintése”, majd az „Új bevallás korábbi adatokkal” mezőre kell kattintani, ezáltal szerkeszthetővé válik a korábbi bevallási tervezet. Az „Összes mező” rovatban az „Önellenőrzés, helyesbítés, javítás” sorra kattintva jelennek meg az önellenőrzés kitöltéséhez szükséges sorok. Az önellenőrzés az önellenőrzést támogató funkció segítségével is elvégezhető. Az önellenőrzést támogató funkció lényege, hogy a kiinduló és a korrigált adattartalom alapján az önellenőrzési lapok automatizáltan fognak kitöltődni és a pótlék számítás is megtörténik, melyet egyetértés esetén csak jóvá kell hagynia.

II. Az adó megfizetése, fizetési kedvezmények

1. Ha a bevallásomban fizetendő adóm keletkezik, meddig és milyen módon lehet megfizetni?

Ha az adóbevallási tervezet vagy az önállóan elkészített bevallása befizetendő adót tartalmaz, akkor azt 2022. május 20-áig kell megfizetnie. Azonban az ezer forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, szociális hozzájárulási adót, járulékot, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), valamint ekho különadót nem kell megfizetnie, ekkora tételt a NAV sem térít vissza. Az adófizetési kötelezettségét

– átutalással,

– készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken,

– a NAV ügyfélszolgálatain, POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel vagy

– az online felületen bankkártyás fizetéssel (VPOS)

teljesítheti. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, akkor a befizetést kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról való átutalással rendezheti. Átutalás esetén ne felejtse el az utalás közleményrovatában feltüntetni az adóazonosító jelét (adószámát). Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül fizetési kötelezettségét az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank-felületén átutalással is teljesítheti. A befizetési módokról részletes tájékoztatás található a NAV honlapján közzétett „Ki hogyan fizethet a NAV-nak?” című dokumentumban (www.nav.gov.hu → Ügyféliránytű → Számlaszámok a befizetéshez).

2. A bevallási tervezet egyenlege befizetendő adót mutat, pedig ezt az összeget még tavaly átutalással befizettem. Egyébként év közben nem kellett adóelőleget fizetnem. Mi a teendő?

Ha a 2021-ről szóló személyijövedelemadó-bevallás fizetendő adót tartalmaz, azt 2022. május 20-ig kell befizetni. A NAV által elkészített adóbevallási tervezet megküldésekor folyószámla-egyeztetés nem történik, mert az adó megfizetésének határideje akkor még nem jár le. A határidő előtt megfizetett adó túlfizetésként jelenik meg adószámláján. A tervezetben az Ön által év közben befizetett személyi jövedelemadó összege nem szerepel, ezért a bevallási tervezetet módosítani kell. A 74. sor, azaz „Az adózó által befizetett adóelőleg, adó” mező hozzáadásával fel kell tüntetnie az Ön által már év közben befizetett adó összegét. Ezáltal a bevallás egyenlegében a 79. sorban a fizetendő adónál az összeg törlődik, majd a bevallás feldolgozása után a túlfizetéses egyenleg az adószámláján rendeződik.

3. Hogyan kérhetek részletfizetést a tervezetben?

Az elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózó a bevallási tervezetét, ha szükséges, módosíthatja az eSZJA portálon. A módosításra megnyitott bevallási tervezetben a „Gyakori mezők”, „Visszaigényelhető adó, részletfizetés esetén kitölthető mezők” panelt választva a „81. sor Nyilatkozat a személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez (részletfizetés)” sort kell a tervezethez hozzáadni.

A részletfizetés maximum tizenkét hónapra engedélyezhető, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó együttes összege nem haladja meg az 500 000 forintot. A 81. sorban a választott időtartamot a hónapok számával kell jelölnie. Ha a postán küldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton jelölheti a részletfizetés választását.

A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldenie a NAV-nak 2022. május 20-ig. Ha a bevallási tervezetet más ok miatt is ki kell egészítenie vagy módosítania kell, akkor a 21SZJA bevallást kell benyújtania 2022. május 20-ig. Ekkor a részletfizetést a bevallás „C” lapjának 81. sorában kell kérni.

4. Hogyan kérhetem a felületen a visszaigényelhető adót?

A bevallás kiegészítésekor az „Összes mező”/„Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek”/„Visszaigénylési adatok” menüpontokon keresztül hozzáadhatók azok a mezők, amelyek kitöltésével kezdeményezheti a visszaigényelhető adó kiutalását. A megjelenő mezőkben jelölje be a teljes visszaigényelhető összeg/összegek visszakérésének lehetőségét, majd adja meg a postázási címét vagy pénzforgalmi, illetve fizetési számlájának számát. Fontos, hogy ha bevallása visszatérítendő személyi jövedelemadót tartalmaz [a 21SZJA-C lap 80. sor c) oszlopában 1000 forint vagy azt meghaladó összeg szerepel], a be vallása feldolgozásának nincs akadálya és nincs köztartozása sem, akkor a NAV a visszatérítendő adót soron kívül utalja ki.

III. Mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók

1. Mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók részére is készít az adóhatóság adóbevallási tervezetet?

A NAV a mezőgazdasági őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallási tervezetet a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján, azonban a számukra elkészített adóbevallási tervezet módosítás, kiegészítés nélkül nem hagyható jóvá.

2. Mezőgazdasági őstermelő vagyok, 2021-ben átalányadózást alkalmaztam, és 2022-re is aszerint szeretnék adózni. Erről hogyan tudok nyilatkozni?

2021. január 1-jétől megváltoztak az őstermelő átalányadózásának szabályai. Az őstermelő akkor számít átalányadózónak, ha annak törvényi feltételei fennállnak. Ez azt jelenti, hogy az őstermelőnek akkor kell nyilatkoznia, ha a jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítja ki. Átalányadózás alkalmazásakor, illetve annak további folytatásáról nem kell nyilatkozatot tennie.

3. Mezőgazdasági őstermelőként a 2021-es évre nem kell szja-bevallást benyújtanom. 2022-re tételes költségelszámolást választok. Mi a teendőm?

2021. január 1-jétől az őstermelőnek a tárgyévet megelőző évről szóló bevallásában kell nyilatkoznia, hogy a jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással számítja ki. Ha az őstermelő nem kötelezett bevallás benyújtására, a bevallási határidőig nyilatkozhat a tételes költségelszámolás választásáról a ’T101 nyomtatványon. A nyilatkozat megtehető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül is.

4. Katás egyéni vállalkozónak kell-e személyijövedelemadó-bevallást beadnia?

Abban az esetben, ha a magánszemély az adóévben kizárólag kisadózó egyéni vállalkozóként végzett tevékenységéből tett szert jövedelemre, azonban a 2021-es év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult, a 2021-es évre a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult, és a NAV akkor is elkészíti számára a bevallási tervezetet, ha a kisadózó egyébként szja-bevallásra nem lenne köteles. Nem kell viszont szja-bevallást benyújtani és tervezet sem készül, ha kizárólag a kisadózó egyéni vállalkozóként végzett tevékenységéből tett szert jövedelemre és adó-visszatérítésre sem jogosult.

5. Egyéni vállalkozó vagyok, a 2021-es év első félévében szüneteltettem a vállalkozói tevékenységemet. Készítenek-e nekem adóbevallási tervezet?

A 2021-es adóévre vonatkozóan a NAV az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallási tervezetet, mely a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatait tartalmazza. Azoknak az egyéni vállalkozóknak is készül tervezet, akik a tavalyi év egy részében szüneteltették az egyéni vállalkozói tevékenységüket. Az egyéni vállalkozók a bevallási tervezet adatainak felhasználásával tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. Az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak a tervezet adatait ki kell egészíteniük az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemre és az azzal össze függő adókötelezettségekre vonatkozó adatokkal. Ez azt is jelenti, hogy a nekik készített adóbevallási tervezet a 2022. május 20-ai bevallási határidő leteltét követően nem válik bevallássá, vagyis módosítás, kiegészítés nélkül nem hagyható jóvá.

IV. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek

1. Fel kell-e tüntetni a táppénzt a személyi jövedelemadó-bevallásban?

A táppénz címén folyósított összeg adóköteles, amelyet a NAV által készített bevallási tervezet is tartalmaz. A bevallás 4. sorában „Más bérjövedelemként” kell szerepeltetni.

2. Szerepel-e a tervezetben ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem?

Ha Ön magánszemélyként az ingatlant nem egy másik magánszemélynek, hanem kifizetőnek adta bérbe, akkor a NAV elkészíti az adóbevallási tervezetet, amely tartalmazza a bérbeadásból származó jövedelemre vonatkozó adatokat, vagyis a kifizető által levont személyijövedelemadó-előleget. Ha valakinek 2021-ben kizárólag bérbeadási tevékenységből származott bevétele és az ingatlant magánszemélynek adta bérbe, akkor számára a NAV nem készíti el az adóbevallási tervezetet. Az ingatlan-bérbeadásból származó be vételt, a költségeket, a kiszámított jövedelmet, továbbá a negyedévente megfizetett adóelőleg összegét a magánszemélynek kell bevallania a 21SZJA bevallásban. Ha ezen a bevételen kívül a magánszemélynek olyan jövedelme is volt, amelyről a NAV kifizetői adatokkal rendelkezik (például munkabér), akkor a NAV elkészíti az adóbevallási tervezetet, amelyet azonban a bérbeadó magánszemélynek ki kell egészítenie a bérbeadásból származó jövedelemre vonatkozó adatokkal.

3. Tavaly csak gyermekgondozási díjat kaptam, más jövedelmem nem volt. Készít nekem a NAV be vallást?

A NAV által készített adóbevallási tervezet tartalmazza a gyermekgondozási díjat, mert az egy adóköteles társadalombiztosítási ellátás.

4. Iskolaszövetkezeten keresztül dolgoztam, 15 száza lék adót vontak tőlem. Készít a NAV be vallási tervezetet?

Igen, mivel erről a jövedelemről a NAV rendelkezik kifizetői/munkáltatói adatszolgáltatással.

V. Kedvezmények

1. 2021-ben csak ingatlant adtam bérbe, négygyermekes anya vagyok. Jogosult vagyok-e a nétak érvényesítésére?

Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelemre a nétak (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye) nem érvényesíthető.

2. Négygyermekes anyuka vagyok. Év közben kértem a nétak érvényesítését. Ha 2021-ben csak munkabérem volt, akkor igénybe vehetem-e a fel nem használt családi kedvezményt?

Igen. A munkabéréből levont, a családi járulékkedvezményként figyelembe vehető társadalombiztosítási járulék terhére a fel nem használt összeg 15 százalékát érvényesítheti. A családi járulékkedvezménynél figyelembe vehető társadalombiztosítási járulékot a munkáltatói igazolás tartalmazza.

3. A súlyos fogyatékosság kedvezményére évek óta folyamatosan fennálló betegségem alapján jogosult vagyok, de tavaly csak 6 hónapot dolgoztam. Ebben az esetben csak az erre a 6 hónapra vonatkozó kedvezmény összegét érvényesíthetem?

Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás, határozat alapján 2021-ben havi 55 800 forinttal (a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege) lehet csökkenteni az összevont adóalapot azokra a hónapokra, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. A kedvezmény tehát nem csak azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben Ön munkaviszonnyal rendelkezett.

4. Az első házasok kedvezményét év közben nem érvényesítettem. Hol és hogyan tudom érvényesíteni a tervezetben?

Amennyiben a munkáltatója felé év közben nem tett adóelőleg-nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítéséről, akkor a kedvezménnyel kapcsolatos adatok nem szerepelnek a bevallási tervezetben. Az online felületen a „Gyakori mezők” menüpontra kattintva megjelennek az adózók bevallásaiban leggyakrabban előforduló mezők. Az „Első házasok kedvezménye” csempére kattintva lehet hozzáadni a kívánt sorokat a tervezethez. A papíralapú tervezetben javítani nem lehet. Ebben az esetben a 21SZJA bevallásban érvényesíthető a kedvezmény.

5. Élettársam is igénybe veheti a családi kedvezményt a nem közös gyermek után?

Az, hogy ki vehet igénybe családi kedvezményt, a családi pótlékra való jogosultság alapján állapítható meg. Ha az élettársak nem közös gyermeküket nevelik, akkor év közben adóelőleg-nyilatkozattal csak a családi pótlékra jogosult szülő tudja érvényesíteni a családi kedvezmény összegét, azonban év végén az szja-bevallásban élettársával megoszthatja azt. Nem alkalmazható azonban a megosztás azokra a hónapokra, amelyekre az anya a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát vette igénybe, kivéve, ha azt a Cst. 12. § (3) bekezdés alapján folyósítják. Abban az esetben viszont, ha az élettárs az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, akkor már év közben is érvényesítheti a kedvezményt.

VI. A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésével kapcsolatos kérdések

1. Munkaviszonnyal rendelkezem és jogosult vagyok a gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítésére. A családi adókedvezményt én érvényesítem/nem érvényesítem év közben, de a családi pótlékot nem én kapom, és a VISSZADO nyilatkozatot sem adtam be 2021. december 31-ig. Mi a teendő, hogy megkapjam a kedvezményt?

Az, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett, a családi kedvezményt év közben érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkozott 2021. december 31-ig, az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan elkészített 21SZJA-bevallás benyújtásával igényelheti a vissza térítést. Ez a teendő akkor is, ha a magánszemély a családi kedvezményt év közben nem vette igénybe, és azt a bevallásában kívánja érvényesíteni. A bevallásban fel kell tüntetni

– a családi kedvezményre jogosító gyermekek azonosító adatait,

– azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre magzat után jogosult,

– a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat (a belföldi fizetési számlaszámot vagy a postacímet),

– annak a magánszemélynek az azonosító adatait, aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi kedvezményre.

2. Rokkantsági járadékban részesülök és rendelkezem adóköteles jövedelemmel. A VISSZADO nyomtatványt nem adtam be 2021. december 31-ig, mert nem tudtam, hogy nekem is jár-e az szja-visszatérítés. Utólag érvényesíthetem a bevallásban?

A rokkantsági járadékos személy jogosult családi kedvezményre, ezért adó-visszatérítést is kaphat, ha van olyan jövedelme (például munkabér), ami után a visszatérítés igénybe vehető. Ha a NAV nem értesült az utalási adatairól, és 2022. február 15-ig automatikusan nem utalta ki a visszajáró összeget, akkor az a bevallásban érvényesíthető. Az online felületen a „Gyakori mezők” menüpontra kattint va megjelennek az adózók bevallásaiban leggyakrabban előforduló mezők. A „Családi kedvezmény” csempére kattintva lehet hozzáadni a kívánt sorokat a tervezethez. Az adóbevallási tervezete módosításakor fel kell tüntetnie az ellátásban részesülő adatait, jelölve, hogy családi kedvezményt és adó-visszatérítést is érvényesíteni kíván (a kedvezmény típusa rovatba 1-es kódot kell írnia), továbbá ki kell töltenie a jogosultsági hónapokat és a jogosultság jogcímét is.

3. Gyermekem saját jogán jogosult családi pótlékra, adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. Év közben nem érvényesítettem a családi adókedvezményt és 2021. december 31-ig nem nyilatkoztam az adó-visszatérítésről. Ez pótolható az éves bevallásban?

A családi pótlékra saját jogán jogosult személy jogosult családi kedvezményre, ezért adó-visszatérítést is kaphat, ha van olyan jövedelme (például munkabér), ami után a vissza térítés igénybe vehető. Ha a családi kedvezményt nem tudja igénybe venni, mert nincs adóköteles jövedelme, akkor a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy személy igénybe veheti helyette. Ekkor az adó-visszatérítésre is a hozzátartozó jogosult, ezért a bevallásban érvényesíthető. Az online felületen a „Gyakori mezők” menüpontra kattintva megjelennek az adózók bevallásaiban leggyakrabban előforduló mezők. A „Családi kedvezmény” csempére kattintva lehet hozzáadni a kívánt sorokat a tervezethez.

Ha az ellátásban részesülő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozója döntése alapján a családi kedvezményt és az adó-visszatérítést a családi pótlékra saját jogán jogosult magánszemély szülője érvényesíti a bevallásban, akkor neki az adóbevallási tervezete módosításakor fel kell tüntetnie az ellátásban részesülő gyermeke adatait, jelölve, hogy családi kedvezményt és adó-visszatérítést is érvényesíteni kíván (a kedvezmény típusa rovatba 1-es kódot kell írnia), továbbá ki kell töltenie a jogosultsági hónapokat és a jogosultság jogcímét is.

4. Kell-e módosítani a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet az adó-visszatérítés miatt?

Ha a NAV kedvezményelőleget utalt ki az adózónak, akkor feltüntette a kiutalt összeget az adóbevallási tervezetben. Emiatt tehát nem kell a tervezetet módosítani. Erre csak akkor van szükség, ha a magánszemély például olyan jövedelmet is kapott 2021-ben, ami a tervezetben nem szerepel, vagy a családi kedvezményt a jogosultak az évközi érvényesítéshez képest másként osztják fel egymás közt a bevallásban.

5. Mi a teendő, ha nem értek egyet a kiutalt szja-visszatérítés összegével?

Ha a februárban kiutalt szja-visszatérítés összegével nem ért egyet, akkor az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA bevallásában módosít hatja a visszatérítés összegét. A NAV a kiutalt összeget a tervezetben feltüntette. Aki a tervezet felhasználása nélkül készít bevallást, annak a februárban kiutalt szja-visszatérítés összegét szerepeltetni kell a bevallás 101. sorában.

6. Érvényesíteni lehet az adóbevallásban az adó-visszatérítés mellett a családi járulékkedvezményt is?

Az adó-visszatérítés a kedvezményekkel csökkentett, összevont adóalap után megállapított adó terhére érvényesíthető. A bevallásban tehát először a családi adóalap-kedvezményt lehet érvényesíteni az összevont adóalappal szemben. Ha az adóalap a családi kedvezmény igénybevétele miatt nullára csökken, de a magánszemélynek még marad a gyermekek után járó családi kedvezmény keretösszegéből, akkor a fel nem használt összeg 15 százaléka a levont társadalombiztosítási járulék terhére családi járulékkedvezményként érvényesíthető.

VII. Elkülönülten adózó jövedelmek

1. Ha 2021-ben ingatlant adtam el, akkor azt a tervezet tartalmazni fogja?

A bevallási tervezet a kifizetők, munkáltatók által megküldött adatokat tartalmazza, ezért az ingatlanértékesítésből származó jövedelem a bevallási tervezetben nem szerepel. Ha az ingatlant olcsóbban adta el, mint amennyiért korábban vásárolta, vagy az ingatlant a vásárlástól számított öt év elteltével adta el, akkor az értékesítésből származó bevételt nem kell a bevallásban szerepeltetnie, mivel az eladásból nem keletkezett jövedelme. Ilyenkor a bevallási tervezetet sem kell kiegészítenie az ingatlanértékesítésből származó bevétellel. Ha az ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, akkor azt a bevallás 161. sorában kell bevallani.

2. Kell-e adózni az ingatlanértékesítés után, ha az eladási árból egy másik ingatlant vettem?

Ha az ingatlant a megszerzés évét követő ötödik éven belül adta el, és abból jövedelme származik, akkor bevallási és személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezik, függetlenül attól, hogy az ingatlan eladásakor kapott pénzből egy másik ingatlant vásárolt.

3. Mennyi az a bevételi értékhatár, ameddig nem kell az ingó értékesítéséből jövedelmet számolni?

Nem kell jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel (ideértve a gazdasági tevékenységként való értékesítést is), ha az adóévben megszerzett összes bevétel nem haladja meg a 600 000 forintot.

4. 2021-ben adószámos magánszemélyként fizető-vendéglátó tevékenységet folytattam, amire a tételes átalányadózást választottam. Fel kell-e tüntetnem a bevallásban a bevételemet, és ha igen, melyik sorban?

Ha a NAV készített Önnek bevallási tervezetet, például azért, mert munkaviszonyból származó jövedelmet is szerzett 2021-ben, akkor annak a 174. sorát kell kitöltenie, ahol szerepeltetni kell a szobák számát és a fizetendő adó összegét, amely évente szobánként 38 400 forint. A tételes átalányadózást választó, fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélynek nem kell a bevételét feltüntetni az szja-bevallásban. Ha a NAV Önnek nem készített bevallási tervezetet, vagy a tervezet papíralapú megküldését kérte, és annak tartalmát módosítania kell, akkor saját magának kell elkészítenie szja-bevallását a 21SZJA nyomtatványon 2022. május 20-ig.

5. Hogyan kell jeleznem, ha a magánszálláshely-szolgáltatási tevékenységemre a tételes átalányadózást kívánom alkalmazni?

A tételes átalányadózás választásáról szóló nyilatkozatát 2022-re a 21SZJA bevallásában vagy tervezete kiegészítésével tudja megtenni (116. sor). Ha már 2021-ben is így adózott, nem szükséges ismételten nyilatkoznia.

VIII. Adómentes, illetve a jövedelembe be nem számító bevételek

1. Kell-e személyijövedelemadó-bevallást benyújtanom, ha 2021-ben csak gyermekek otthongondozási díjában (gyod) részesültem?

A gyod adómentes juttatásnak számít. Erről az ellátásról szja-bevallást nem kell benyújtani, illetve ezt a juttatást a bevallási tervezet sem tartalmazza.

2. Kapok-e bevallási tervezetet, ha csak iskolai ösztöndíjat kaptam?

Az oktatási intézményben folytatott tanulmány után kapott ösztöndíj adómentes bevétel, ezért arról nem kell szja-bevallást benyújtani, illetve az ösztöndíj a bevallási tervezetben sem szerepel.

3. Be kell-e vallani a személyijövedelemadó-bevallásban a családi pótlékot?

A családi pótlék adómentes juttatásnak minősül, ezért az után adófizetési, bevallási kötelezettség nem terheli a magán személyeket.

4. Be kell-e vallanom a magyarországi lottón nyert pénzösszeget?

A lottó engedélyhez kötött sorsolásnak minősülő számsorsolás, az abból származó nyeremény esetében a kifizető (Szerencsejáték Zrt.) köteles a nyereményalap után a személyi jövedelemadót megállapítani, levonni és megfizetni. Így a nyertes már a személyi jövedelemadóval csökkentett összeget kapja meg. A lottón nyert pénznyereményt nem kell bevallani, illetve ez a nyeremény nem szerepel a bevallási tervezetben sem.

5. 2021-ben csak alkalmi munkából származott jövedelmem. Kell-e bevallást beadnom?

A NAV elkészíti az adóbevallási tervezetet? Önnek csak akkor kell bevallania az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmét, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Ez a foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér, vagy – ha Önnek alapbérként vagy teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napi bérként meghatározott összege 130 százalékának szorzata (7 700 × 130% = 10 010 Ft/nap, illetve 10 070 × 130% = 13 091 Ft/nap). Ebben az esetben jövedelemként kizárólag a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni és bevallani. Ha a keretösszeget meghaladó bevételt szerzett, akkor az adóhivatal elkészíti a tervezetet, amely tartalmazza a mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet és annak adóját.

IX. Rendelkezés az adóról – önkéntes pénztári rendelkezések

1. Megjelenik-e az önkéntes, kölcsönös pénztári befizetések utáni „adókedvezmény érvényesítése” (rendelkezés az adóról) a személyijövedelemadó-bevallás tervezetében, illetve hogyan lehet érvényesíteni?

Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által kiadott igazolás alapján teheti meg. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a kiadott igazolásról adatot szolgáltat a NAV-nak, így az elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás alapján az önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatot is automatikusan tartalmazza. Ha a magánszemély az adóbevallási tervezetet 2022. május 20-áig nem egészíti ki, nem javítja, és önállóan sem nyújt be bevallást, az ugyanúgy rendelkezésnek számít, hiszen ezzel elfogadja a tervezetben szereplő önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot is.

2. Ha önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetésem is volt, hogyan tudom jelölni, hogy hová kérem a pénzt? A bevallásomban a „Rendelkező nyilatkozatok” résznél egy önkéntes pénztár jelölhető meg, azonban én két pénztárnak is tagja vagyok. Mi ilyenkor a teendő?

Ha Ön egynél több önkéntes pénztári igazolással rendelkezik, akkor is csak egyetlen, a választása szerinti pénztárt tud megjelölni a bevallás rendelkező nyilatkozatában. E választását az online bevallási tervezetben a következők szerint teheti meg. A „Gyakori mezőkre”, majd a „Rendelkező nyilatkozatok (öpt., nyesz.r., nyugdíjbiztosítás)” mezőkre kattintva a 137. sorban tudja megjelölni azt a pénztárt, ahová az összeg utalását kéri.

A papíralapú bevallási tervezet adataiban javítani nem lehet, azonban ha az adóhatóság nyilvántartása szerint több önkéntes pénztári tagsággal is rendelkezik és a 2021-es év során több pénztárhoz is teljesített befizetést, akkor a bevallási tervezethez 21SZJAK elnevezésű nyomtatványt csatolnak, melyen megjelölheti azt a pénztárt, ahová az utalást kéri. Amennyiben a bevallási tervezet mellé nem kapott 21SZJAK kiegészítő nyilatkozatot, mert a bevallási tervezetet más okból módosítani kell, vagy ki kell egészíteni, akkor a 21SZJA nyomtatványon kell bevallását be nyújtania, melynek 21SZJA-03-as lapján jelölheti meg azt a pénztárt, ahová az utalást kéri.

3. Az idei évben megszüntettem az önkéntes pénztári számlámat, nem nyugdíjszolgáltatás miatt. A tavalyi évben azonban még fizettem be összeget a számlára. Tehetek-e rendelkező nyilatkozatot?

Ön akkor tehet rendelkező nyilatkozatot, ha a rendelkezés időpontjában – az adóbevallásának időpontjában – 11 pénztártag. Amennyiben Ön nem tagja másik pénztárnak és nem tudja igazolni, hogy Önnek fel nem róható ok miatt szűnt meg a tagsága, akkor rendelkező nyilatkozatot sem tehet.

4. Milyen hatással lesz a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítése az önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatokra?

Akinek a visszatérítéssel az összevont adóalapot terhelő adója „elfogy”, az emiatt nem tud rendelkezni az adóról. Akinek a visszatérítés igénybevétele után marad összevont adóalapot terhelő adója, az megteheti a rendelkező nyilatkozatokat. Ha az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó összege (47. sor), vagy ha igénybe vette a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítési kedvezményét, akkor a 104. sorban feltüntetett összeg kisebb, mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (135. sor), akkor is csak az adó összegéig kérheti az utalást. Tehát a 47. sor összegét, vagy (ha kitöltött) a 104. sor összegét a 136. sorba kerülő összeg nem haladhatja meg.

X. 1+1 százalékos felajánlás

1. Hogyan lehet rendelkezni az 1+1 százalékról az online felületen?

Az online felületre való bejelentkezést követően külön csempére („1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat”) kattintva lehet az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot is megtenni. A rendelkezés május 20-áig nyújtható be. A határidő jogvesztő, vagyis ha határidőn túl nyújtja be a nyilatkozatot, akkor a rendelkezése érvénytelen lesz és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

2. Ha nincs Ügyfélkapu-regisztrációm, akkor hogyan rendelkezhetek?

A nyilatkozat papíralapon benyújtható postai úton vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

– a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,

– az e-SZJA felület kitöltő-programjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,

– a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá

– 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését.

A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

3. Hogyan szerzek tudomást arról, hogy érvényes volt a rendelkezésem, és a kiválasztott kedvezményezett részesült a felajánlásomban?

Amennyiben az adóhatóság nem vette fel a rendelkező magánszeméllyel a kapcsolatot, akkor a rendelkezése érvényes volt. Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot adott és az adóhatóságtól nem kapott határozatot arról, hogy a nyilatkozata érvénytelen lenne, valamint ha az általa kiválasztott kedvezményezett szerepel a www.nav.gov.hu honlapon közzétett tájékoztatóban, akkor biztos lehet abban, hogy a rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.

Amennyiben az adózó a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában rendelkezik ügy félkapus regisztrációval, akkor a rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság elektronikus üzenet formájában értesítést küld, mely tényről elektronikus levélben is értesítést kap az adózó.

4. Hogyan érinti a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítése az 1+1 százalékos felajánlásokat?

A visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adóalapot.

Végezetül fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a tervezeteket minden esetben célszerű alaposan átnézni még akkor is, ha bízunk benne, hogy jól készültek el, annak érdekében, hogy valóban a pontos adatokkal kerüljenek feldolgozásra és a későbbiekben ne kelljen javításokat végezni. Ha a fentieken kívül egyéb kérdések merülnek fel, szíves figyelmükbe ajánlom a megújult NAV honlapot, amelyen megtalálhatók a bevallással kapcsolatos legfontosabb információk és segítségkérés esetére a kapcsolat-felvételi lehetőségek.

Gyenes Szilvia osztályvezető
NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
Adóvilág

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 16., 09:10
Kötelezővé teheti a munkáltató a túlórát? Van beleszólása a munkavállalónak a kötelező túlóra elrendelésébe? Megtagadhatja a munkavállaló a túlórázást vagy minden esetben köteles eleget tenni a munkáltató ilyen irányú utasításának? A kérdésekre dr. Kocsis Gergely ügyvéd válaszol.
2024-04-19 15:10:16
„A bizonytalanság továbbra is erősen érezhető a hazai vállalkozások üzleti hangulatában” – mondta a VOSZ Barométer 2024 első negyedéves eredményeit bemutató tájékoztatón a vállalkozói érdekképviselet főtitkára. Perlusz László hozzátette, miközben a pozitív változás az infláció radikális csökkenése, a vásárlóerő növekedése továbbra sem indult el, az év eleji jelentősnek mondható reálbér-növekedés ellenére sem. A Barométer az idei első negyedévben 53 százalékon állt, a tavalyi hasonló időszak 62 százalékához képest.
2024-04-19 14:10:00
Április 18-án este tartották Siemens Media Award 2024 hazai díjátadóját, amelyen a technológia területén különösen magas színvonalon alkotó újságírók, illetve tartalomkészítők munkáját ismerték el.
2024-04-19 13:10:00
A cégbírósági eljárások száma is csökkent, de a cégalapítási kedv 30 százalékkal elmaradt márciusban az előző hónaphoz képest – derül ki az Opten összesítéséből.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...
Az egészségpénztári befizetések ugyan nem a legelsők a fontossági sorrendben, amire félre akarunk tenni, de előkelő helyre kúsztak fel az utóbbi években Magyarországon. Annak ellenére, hogy milyen kedvező – és a közhiedelemmel ellentétben elérhető – megoldásokat nyújtanak a magáncélú megtakarítások, a magyar társadalom iszonyatos összeget fizet ki zsebből a magánegészségügyben. Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke az ÖPOSZ legutóbbi közvélemény-kutatási eredményei nyomán vázolja honfitársaink hozzáállását a kérdéshez és egyértelmű választ ad rá, hogy hogyan járhatnánk jobban, ha tudatosabban tennénk félre. Fontos: akár havi párezer forintnak is van értelme, sőt!
A digitális technológiák kapcsán jelenleg két uniós rendelet is fontos: az egyik a digitális szolgáltatásokról, a másik a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátozásáról szól. Sokáig azt hittük, az óriási tech vállalatok túl nagyra nőttek ahhoz, hogy meg lehessen regulázni a működésüket, Európában azonban – úgy tűnik – mégis sikerül rendeleti keretek közé szorítani, hogy mit tehet vagy épp' nem tehet meg a Facebook, a Snapchat, a TikTok és például a Google kereső. Dr. Baracsi Katalin internetjogász ebben az epizódban átfogó képed ad mind a digitális piacokat, mind pedig a mesterséges intelligencia felhasználását szabályozó uniós rendeletről.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS