HIPA-kedvezmény: a legfontosabb tudnivalók

2021. 02. 17., 13:15

A leggyakrabban felmerülő kérdésekre a K-X Consulting szakértői válaszoltak.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet („639/2020. Korm.rend.”) csökkenti bizonyos esetekben a mikro-, kis-, és középvállalkozások („kkv”), iparűzési adóterhelését.

 1. Mit jelent a könnyítés?

Amennyiben a helyi iparűzési adó mértéke a székhely vagy telephely szerinti településen 1 százaléknál magasabb, a HIPA-mérték 1 százalékra csökken. Azaz ahol a HIPA a maximális 2 százalék, ott 2021-től az adó mértéke megfeleződik.

 1. Van-e jelentősége, hogy melyik településen keletkezik a cégemnek iparűzési adókötelezettsége?

Nincs, azonban az 50 százalékos HIPA könnyítés csak akkor alkalmazható, ha az adott székhely vagy telephely szerinti településen 2021. évben 1 százaléknál magasabb a HIPA-mérték.

 1. Mikor jogosult a vállalkozás a HIPA-kedvezmény igénybevételére?

Csak akkor, ha a cég a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény („kkv törvény”) előírása szerint mikró- kis- vagy közepes vállalkozásnak minősül, annyi eltéréssel, hogy - szemben a kkv törvényben előírt 50 millió euró árbevétel és 43 millió euró mérlegfőösszeg értékhatárral – árbevétel és mérlegfőösszeg küszöbértéke csak 4 milliárd forint. A munkavállalói létszám tekintetében továbbra is 250 fő alatt kell maradni.

Megjegyzés: innovációs járulék fizetésére kötelezett cégek ennek megfelelően nem élhetnek a kedvezmény lehetőségével.

 1. Kapcsolt vállalkozások esetén milyen adatokat kell figyelembe venni a kkv minősítés megállapítása során?

Kapcsolt vállalkozások esetén a számadatokat a kkv törvény összeszámítási szabálya alapján kell figyelembe venni. Így nem csak saját, de a kapcsolódó és partner vállalkozás adataival is számolni kell (ez az oka annak, hogy egy nemzetközi cégcsoport kisebb árbevétellel rendelkező belföldi vállalkozása is innovációs járulék fizetésére kötelezett).

 1. Az iparűzési adóbevallásra nem kötelezett kata adóalanynak is be kell adnia 21NYHIPA nyilatkozatot, vagy az önkormányzat automatikusan figyelembe veszi a kedvezményes adómértéket?

Nem, esetükben nem szükséges az adóhatóságnak beküldeni a nyilatkozatot. Ennek az a magyarázata, hogy a tételes adózást választó kisadózók nem adóelőleget, hanem adórészletet fizetnek. Ezért jelenleg az iparűzési adó kulcs 1 százalékra csökkentését az önkormányzatok kérelem nélkül automatikusan figyelembe veszik, így automatikusan az esedékes előleg 50 százaléka kerül előírásra.

 1. Hol, milyen nyomtatványon igényelhető a kedvezmény?
 • A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített 21NYHIPA nyomtatványon nyújtható be, amely beküldhető az ÁNYK felületen cégkapus/ügyfélkapus azonosítással, vagy
 • az ONYA -val (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással) is elkészíthető:
 • https://onya.nav.gov.hu > Bejelentkezés > Új nyomtatvány, bejelentés > Adat- és változásbejelentés > Nyilatkozat HIPA kedvezményről
 1. Miről kell a vállalkozásnak nyilatkoznia a 21NYHIPA nevű nyomtatványon?

A nyomtatványon nyilatkozni kell, hogy a vállalkozás:

 • mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül,
 • jogosult igénybe venni az átmeneti támogatást,
 • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, valamint
 • minden, a Htv. szerinti telephelye bejelentésre került.
 1. Van-e az átmeneti támogatásnak felső határa?

Igen, az erre vonatkozó részletszabályokat a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg, ahol külön értékhatárok szerepelnek a mezőgazdasági (100.000 euró) ágazatban, halászati és akvakultúra–ágazatban (120.000 euró), valamint az egyéb ágazatban tevékenykedő vállalkozásokra (800.000 euró). Az értékhatárokat a kapcsolt vállalkozásokkal összevontan kell számítani és az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó (2020/C 91 I/01) Bizottsági közlemény3.1. pontjában nevesített egyéb támogatásokat is figyelembe kell venni (pld. 2020. december 31-ig nyújtott fizetés könnyítés).

 1. Meddig kell beküldeni a 21NYHIPA nyilatkozatot?

A nyilatkozat 2021. február 25. napjáig küldhető be.

 1. Beküldhető-e a nyilatkozat a székhely/telephely szerinti települési önkormányzatnak?

Nem. A nyilatkozatot a NAV-nak kell beküldeni még akkor is, ha a székhely/telephely szerinti önkormányzat honlapján szerepel a nyomtatvány.

 1. Minden telephelyre vonatkozóan külön nyomtatványt kell benyújtani?

Nem. A vállalkozásnak egyetlen nyomtatványt kell kitöltenie, amelyen a vállalkozás nevét és adószámát kell feltüntetnie.

 1. Honnan szerez tudomást a nyomtatványról az illetékes önkormányzat?

Az elektronikusan benyújtott nyomtatványt az adóhatóság küldi meg az illetékes önkormányzatoknak.

 1. Honnan tudja az adóhatóság, hogy melyik önkormányzatnak kell továbbítania a kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatot, ha a nyilatkozatban nem kell telephelyet megjelölni?

A HIPA-kedvezmény igénybevételéről szóló nyomtatványon minden vállalkozásnak nyilatkoznia kell, hogy valamennyi telephelye tekintetében eleget tett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 1. melléklet 29.1 pontjában előírt Htv. szerinti telephellyel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének.

Ez azt jelenti, hogy a HIPA-kedvezmény kizárólag azon telephelyekre vonatkozóan vehető igénybe, melyek az adóhatóságnál bejelentésre kerültek. Így az adóhatóság kizárólag azon telephelyek szerinti illetékes önkormányzatoknak küldi meg a HIPA-kedvezményről benyújtott igénylést, mely telephelyek az adóhatóság nyilvántartásában szerepelnek.

 1. A vállalkozás törzsadatából ellenőrizhető, hogy az adott telephely bejelentésre került-e az adóhatósághoz, mint Htv. szerinti telephely?

Nem, a törzsadatból ez nem ellenőrizhető.

 1. Mi a teendő abban az esetben, ha nem tudjuk, hogy a telephely be lett-e jelentve az adóhatósághoz, mint Htv. szerinti telephely?

Mivel a Htv. szerinti telephely bejelentési kötelezettség a kedvezmény igénybevételének feltétele, így amennyiben a vállalkozás nem biztos a bejelentés meglétéről, de a kedvezményt igénybe kívánja venni, úgy a telephely bejelentést a kedvezmény igénylése előtt pótolnia kell.

 1. Hogyan tudom bejelenteni utólag a telephelyet?

A változás bejelentése a NAV által rendszeresített elektronikus (21T201) nyomtatványon nyújtható be, melynek a „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével lehet pótolni a bejelentést.

 1. Meddig van időm bejelenteni a telephelyet?

Mivel a HIPA-kedvezmény igénybevételére vonatkozó 21NYHIPA nyomtatvány benyújtási határideje 2021.február 25. és ez kizárólag a telephelyek szabályszerű bejelentést követően nyújtható be, így a telephely bejelentését minél korábban, legkésőbb 2021.február 24. napjáig szükséges lenne pótolni.

 1. Hogyan befolyásolja a nyilatkozat a fizetendő HIPA adóelőleget?

Annak a vállalkozásnak, aki határidőben jelezte a HIPA-adóelőleg kedvezmény igénybevételi szándékát, az egyébként esedékes adóelőlegnek csak a kedvezménnyel csökkentett összegét kell megfizetnie.

 1. Milyen következménye van, ha elfelejti a vállalkozás a fenti határidőig beküldeni a nyilatkozatot?

Aki elfelejti beküldeni a nyilatkozatot a megadott határidőig, annak az iparűzési adóelőleg teljes összegét meg kell fizetnie (márciusban és szeptemberben is).

 1. A határidő elmulasztása esetén később sem vehető igénybe a kedvezmény?

De, ugyanis a kérelem csak az előlegre vonatkozik. A 2021-es évre megállapított iparűzési adó maximum 1 százalékos adómértéke minden adózó esetében alkalmazandó. Amennyiben azonban az adózó nem nyilatkozik, akkor az önkormányzat által előzetesen előírt teljes HIPA előleget meg kell fizetnie.

 1. Kérhet-e a vállalkozás HIPA adóelőleg mérséklést, amennyiben 2021. február 25-ig nem élt a HIPA-kedvezmény igénybevételével?

Igen, az eddig alkalmazott módon továbbra is kérelmezhető az adóelőleg mérséklése. Ennek megítélése azonban a telephely szerint illetékes önkormányzatra van bízva, míg a HIPA kedvezmény szabályos benyújtása esetén ez automatikusan jár.

 1. Kap-e bármilyen hivatalos értesítést, határozatot a vállalkozás a benyújtott 21NYHIPA nyilatkozat alapján az iparűzési adóelőleg-kötelezettség csökkentéséről?

Nem. Az önkormányzati adóhatóság hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével a vállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettségét.

 1. A HIPA-kedvezmény lehetősége módosította-e az iparűzési adó fizetési határidejét?

Nem. Az iparűzési adót főszabály szerint idén is két részletben, 2021.március 16-ig, illetve 2021. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-10-03 20:09:46
A SkillX szeptember végén tartott szakmai rendezvényén mutatták be a cég legfrissebb kutatásának eredményeit. Az eseményen szóba került több olyan aktuális kérdés is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet, a munkavállalói fejlődést, valamint a céges munkaerő-kiválasztási folyamatokat és a munkaerő megtartását.
2023-10-03 19:39:42
A Magyar Bankszövetség elkötelezett Magyarország pénzügyi stabilitása, a gazdaságfejlesztési megoldások támogatása és a gazdasági verseny élénkítése iránt – hangsúlyozta a bankszövetség, reagálva Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter önkéntes kamatplafon bevezetéséről szóló felhívására.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Nem drága a csapatépítés, ha a dolgozók napi béréhez viszonyítjuk, de nem az étel, az ital és maga az esemény a fontos, hanem az, hogy mit hozunk ki a résztvevőkből. A látens távozóktól az elkerülhető fluktuáción át a jutalmazás-elismerés egyensúlyáig – íme, a recept ahhoz, hogy egy nyelvet beszéljen dolgozó és munkáltató. A következetes, tervszerű vállalati fejlődéshez vezető útról Kalmár Pétert, az [eureka] Consulting & Games alapító-vezérigazgatóját kérdeztük.
Egy igazán kreatív szakács, Szatmári Ferenc, alias Főzelékes Feri elárulja, hogyan építi forradalmi megoldásokkal a vállalkozását. A hartai gasztroblogger és influenszer több szakácskönyvvel a háta mögött, unokatestvérével közösen hívta életre a HIPPEACE főzelékbárt, amelynek alapjait a vásárlók is segítenek lerakni, közösségi finanszírozással. Ez az a helyzet, amikor a kedves vendég a receptet is hazaviheti az étteremből, de bőven van még újítás, amivel a franchise-ban szintén gondolkodó szakács előállt. Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
2023. 08. 06., 10:25
epizód: 2023 / 12   |   hossz: 28:19
Vajon hogyan vizsgázunk napjainkban stresszkezelésből és időmenedzsmentből – pont akkor, amikor a karrierünkre gazdasági nehézségek lehetnek hatással? Hogyan segíthet ezen az irányított játék, az ún. gamifikált fejlesztési folyamat, és hogyan gyógyít vele munkahelyi közösségeket, döntéshozó stratégiákat, karrier és magánélet egyensúlyában keletkezett zavarokat a „Mit játsszunk?” vlog egyik vezetője, Győri-Nádai Réka? A kreatív szakembert a vállalati soft skill tréningek és a játszva megoldható céges folyamatok sajátosságairól is faggattuk.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS