Változások az eSZJA webes kitöltő programjában

2019. 02. 05., 11:15

Az eSZJA rendszer idei változásainak ismertetése mellett a webes program működésének újdonságait és a használatot megkönnyítő funkciókat is bemutatja Szabó Gábor, a NAV Bevallási Főosztályának információtechnológiai szakértő referense.

A cikk az Adóvilág 2019. februári számában jelent meg.

A személyi jövedelemadó rendszere folyamatosan fejlődik. Az utóbbi évek reformjának fő célja – az államháztartás bevételeinek változatlan biztosítása mellett – a bürokrácia és az adminisztráció csökkentése. Forradalmi változást a 2016-ban bevezetett adóbevallási tervezet hozott, amely az emberek nagy többségének válláról levette az adóbevallás elkészítésével járó terhet. Segítségével ma már sokak számára jelent könnyebbséget az adóbevallás internetes felületen való gyors lebonyolítása.

A felhasználók túlnyomó többsége jellemzően évi egy-két alkalommal használja a rendszert, így érdemes áttekinteni az eSZJA rendszer idei változásainak ismertetése mellett, a webes program működésének újdonságait és a használatot megkönnyítő funkciókat is. Egyúttal ajánlom az interneten elérhető felület használatát professzionális felhasználók – könyvelők, adótanácsadók – számára is, hiszen hozzáértő kezekben a webes alkalmazás többlet szolgáltatásaival jelentősen csökkenthető a kitöltésre fordított idő.

Adóbevallási tervezet készítése

Az adóbevallási tervezetek a munkáltatók, illetve kifizetők által havi rendszerességgel – 2019. február végéig – benyújtott járulékbevallások, valamint egyéb adatszolgáltatások adatai alapján készülnek. Ahhoz, hogy az adóbevallási tervezetek hibátlanok legyenek, elengedhetetlen, hogy a munkáltatók, kifizetők, adatszolgáltatók pontos adatokat közöljenek. Ebben a magán személy is segíthet azzal, ha figyelemmel kíséri a bérjegyzékén, vagy a kapott igazolásán az adatok helyes feltüntetését. Ha időben jelzi az esetleges hibát, még az adóbevallási tervezet készítése előtt meg történhet a korrekció, így minimalizálható a tervezettel kapcsolatos teendő, nincs szükség annak módosítására.

Az idén már az egyéni vállalkozók számára is készül adóbevallási tervezet. Ezzel összefüggésben a bevallási határidő minden adóalanyra vonatkozóan egységesen 2019. május 20-a.

A bevallási kötelezettség teljesítésének módozatai

Ha a magánszemély az adóévben nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania, akkor adóbevallást sem kell benyújtania. Egyéb esetben az adót, amennyiben azt nem a kifizető állapítja meg, önadózással kell megállapítani. Minden adózó saját felelőssége, hogy az összes adóköteles jövedelem szerepeljen a bevallásában, ideértve azt is, amelyet az adóhatóság nem, vagy csak részben ismer és az adatok hiánya miatt nem közöl az adóbevallási tervezetben.

Az önadózás keretein belül a bevallási kötelezettség teljesítésének egyik módja az adóhatóság közreműködése nélküli adóbevallás benyújtás, melyre 2019. január 7-től már lehetőség van a teljes szja adóalanyi kör számára. Elektronikus úton erre a célra használható az eSZJA webes programja, amely törzsadatokkal feltöltött üres szja bevallás kitöltését teszi lehetővé, valamint szintén beazonosítás mellett továbbra is beküldhető a bevallás ÁNYK program segítségével.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek kivételével a bevallás beadható postai úton vagy ügyfélszolgálaton személyesen is. Elkészítése történhet a beazonosítás nélküli, úgynevezett publikus felületű WebNYK program vagy az ÁNYK segítségével kinyomtatva, valamint kézzel kitöltött, pdf formátumban letölthető vagy ügyfélszolgálaton átvehető nyomtatvány felhasználásával.

Másik bevallási mód az adóbevallási tervezet alapján történő bevallási kötelezettség teljesítés, amely történhet a tervezet adatainak kiegészítésével, javításával vagy módosítás nélküli elfogadásával. Erre 2019. március 15-e és 2019. május 20-a között kerülhet sor. Ha a magánszemély az adóbevallási tervezet adatait a bevallási határidő lejáratáig nem javítja, nem egészíti ki és bevallási kötelezettségét más módon sem teljesíti, úgy tekintendő, hogy egyetért annak tartalmával. Ilyen esetben az adóbevallási tervezet az adózó bevallásává válik. Fontos tudni azonban, hogy az áfa fizetésére kötelezett magánszemély, a mezőgazdasági őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó számára ez a lehetőség nem biztosított, vagyis aki ebbe a körbe tartozik, annak adóbevallást kell benyújtania, amely kényelmesen megtehető az adóbevallási tervezet kiegészítésével, szerkesztésével. A felület üzenetben jelzi az említett adózói körhöz tartozó számára, hogy nem válhat bevallássá a tervezete a bevallási határidő leteltével. Ilyen esetben az eSZJA internetes felület adóbevallási tervezet megtekintő módjában a „Módosítás” gomb megnyomásával nyílik lehetőség az adatok megváltoztatására.

Adóbevallási tervezettel kapcsolatos nyilatkozatok, kérelmek

Az adóbevallási tervezet postai kézbesítés útján is elérhető. Kiküldését az az adózó kérheti, aki nem rendelkezik Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) tartozó tárhellyel, vagyis ügyfélkapu regisztrációval és nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra. Kérelem benyújtása esetén a NAV adatvédelmi okokból a nyilvántartásában szereplő címre postai úton, tértivevénnyel kézbesíti az adóbevallási tervezetet. A kérelem benyújtása történhet SMS-ben, webes űrlapon, BEVTERVK jelű formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben 2019. március 18-án éjfélig. A kérelemhez az adóazonosító jelre és a születési dátumra van szükség. A postai kiküldés az ügyfélszolgálatokon a határidő előtt és azt követően is kérhető, utóbbi esetben a kérelmező részére egyúttal kiadják a kinyomtatott adóbevallási tervezet példányát.

Az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében postai kiküldés esetén a jóváhagyható tervezet mellé egy kiegészítő nyilatkozat is érkezik, melyen az adózó nyilatkozhat arról, hogy az adóbevallási tervezet adataival egyetért és azt a hiányzó információk megadásával kiegészíti. Újdonság, hogy nyilatkozatot lehet tenni arról is, hogy nem keletkezett őstermelésből származó bevallásköteles bevétel. Ebben az esetben az adóbevallási tervezet érvényes bevallássá válik, amely által nincs további teendő. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy amennyiben ez a nyilatkozat nincs bejelölve, úgy továbbra is önálló bevallást kell benyújtani az őstermelőnek, családi gazdálkodónak.

A külföldi illetőségű magánszemély 2019. április 30-ig 18NYK jelű formanyomtatványon nyilatkozhat arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel nem terhelte Magyarországon adókötelezettség. A nyilatkozat megtétele esetén az adóbevallási tervezet nem válik bevallássá a bevallási határidő lejáratakor.

Az adóbevallási tervezet megtekintő módja

2019. március 15-től elérhető az adóbevallási tervezet. A bejelentkezést követően a „Bevallás 2018. évről” csempe felirata szolgáltat információt arról, hogy mi az adózó bevallásának aktuális állapota, így például arról is, hogy készülte az adózó részére adóbevallási tervezet. A csempére kattint va a megtekintő mód jelenik meg, ahol lehetőség van minden fontos adat, információ átnézésére. Ellenőrizni kell, hogy a kapott igazolások megegyeznek-e a felkínált adatokkal. Ha az adózó mindent rendben talál, és nem tartozik a bevallás benyújtására kötelezettek körébe, módosítás nélkül elfogadhatja a tervezetet, amely az adó visszaigénylésének mielőbbi teljesülése szempontjából előnyös. A következő információk láthatók a megtekintő nézetben:

  • Egyenleg: összegszerűen megmutatja, hogy az adónemre vonatkozóan mennyi a befizetendő vagy visszaigényelhető adó, vagy ha nincs elszámolni való összeg.
  • A fontos üzenetek jelzik, hogy az adóbevallási tervezet összeállítása során valamilyen ellentmondást tapasztalt a rendszer, vagy hiányzik valamilyen adat, melyet az adózónak általában pótolni kell. Ezt a részt mindenképpen fontos ellenőrizni és szükség esetén a „Módosítás” gombbal a szerkesztésbe belépve kiegészíteni, javítani kell az adatokat.
  • „A teljes bevallás” megmutatja az ÁNYK programban megismert kivonatolt bevallási képet, melyen min den kitöltött adat megtalálható, miközben rejtve maradnak a kitöltetlen részek. Itt megtekinthetők a tervezetek összeállításához felhasznált adatforrások is, amely módot ad a részletes ellenőrzésre.
  • A megtekintő mód alsó részében lévő színes csempék fő témakörökre bontják a teljes bevallást (1. ábra, a következő oldalon). A „részletek megjelenítése” feliratra kattintva a webes bevallási kép soraiba rendezve találhatjuk meg adatainkat. Kizárólag azok a csempék jelennek meg, amelyek az adott felhasználóra vonatkozóan aktuálisan tartalmaznak adatokat.

Az eSZJA webes kitöltő menüjének változása

Jogszabályváltozás miatt az eSZJA főmenüjében már nem szerepel a megszűnt különadó menüpontja. A webes menüben kisebb változtatások is történtek, ilyen például „az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja” beviteli mezőjének átkerülése az „Önellenőrzés, helyesbítés, javítás” menü utolsó mezőcsoportjába.

Használati tanácsok, könyvelők számára is

Azok a felhasználók, akik más adózókat képviselnek, a bejelentkezést követően kiválaszthatják, hogy mely meghatalmazó adatait kívánják szerkeszteni. Sok ügy fél esetén túl hosszú lehet a lista, azonban a kereső funkció segítségével azonnal megtalálható a kívánt adózó. A meghatalmazott önmagát eltérő színnel jelölve láthatja.

A felületet látássérültek is használhatják, részükre javasolt a JAWS képernyőolvasó használata. Az akadálymentesítés előnyeit mindenki élvezheti, hiszen a navigáció nemcsak egérrel lehetséges, billentyűzetről is teljes körűen bejárható a felület. Ez a nagyobb adatmennyiség beviteléhez szokott professzionális felhasználók számára is fontos előny.

A bal oldali menüben lehet tájékozódni a billentyű kombinációkról, a használt szimbólumok jelentéséről. Itt található az adóév választása, mindig az aktuális adóév az alapértelmezett, korábbi évek megtekintése, önrevíziója esetén azonban váltani kell.

A jobb oldali beúszó menü két fő eleme a dokumentumkezelő és a kitöltési segédlet. A bevallás hibaellenőrző ablaka az ellenőrzés ikon segítségével indítható. Szerkesztés közben érdemes az ablakot bezárni, ilyen esetben ugyanis mezőelhagyás esetén a felugró üzenetek jelennek meg, melyek súlyos vagy nor mál hibák, illetve figyelmeztetések lehetnek.

Az adatok kinyomtathatók, kivonatolt formában megtekinthetők, kimenthetők XML formátumban, amelyet akár be is lehet tölteni szerkesztésre.

A nézetváltás funkció segítségével eldönthető, hogy menü alábontásban kíván-e eljutni a bevallási sorokhoz a felhasználó (normál nézet), vagy a menüpontok összes mezőcsoportjában lévő valamennyi bevallás sor legyen látható egy görgethető képernyőn (kompakt nézet). Abban az esetben, ha csak néhány sort szükséges hozzáadni az adóbevallási tervezethez kiegészítés céljából, úgy a normál nézet ajánlott. Ez segít minimalizálni a szükséges sorokat és a bevallás minden részéből egyidejűleg láthatók az adatok. Professzionális felhasználóknak javasolt a kompakt nézetre átváltás abban az esetben, ha egy bevallási terület minden mezőjének egyidejű megtekintése segíti a munkát. Kompakt nézetben megváltozik a menü struktúrája is. A ceruza ikon jelzi, hogy mely menüpont összes mezője jelenik meg. Olyan helyen is talál hatunk az ikon segítségével jelölt összevonási pontot, ahol az adott menüpont alatt további almenük szerepelnek. Ilyen esetben az alábontásban szereplő összes mező egyidejűleg látható. Ezen a módon érhető el valamennyi jövedelem, az őstermelők vagy az egyéni vállalkozók összes bevallási sora.

Kompakt nézetben a menüsor a képernyő felső részéhez tapad. Lenyitás után megjelennek benne a mezőcso portok, amelyek adatmezői közvetlenül a látótérbe hívhatók akár billentyűzettel, akár egérkattintással. Ez segíti annak megválasztását, hogy éppen mire fókuszáljon a program.

A jobbról beúszó menü kitöltési segédlet részében alul található a kitöltési útmutató. Az szja esetében négy különböző, a webes kitöltéshez igazodó útmutató áll rendelkezésre, melyek pdf formátumban letölthetők. A tartalomjegyzékükben az egyes témák gyorsan elérhetők rákattintással.

A bevallás kitöltése során, két módon is megtalálhatók az adatok, vagy a kitöltendő részek. A bevallás formátumának teljes szövegezését vizsgáló „Keresés a hozzáadható mezők között” funkció segítségével gyorsan megjelenik egy szövegrészlet vagy sor hivatkozás. A jobb oldali menü tetején lévő fekete nagyító ikonnal előhívható kereső viszont a saját összeállított bevalláson belül keres, amely azt jelenti, hogy azokban a mezőcsoportokban, amelyeket előzetesen a felhasználó már kiválasztott, vagy adatot tartalmaz. Ezekben akár konkrét összegre is lehet keresni.

A kitöltés során ugrási helyek (linkek) találhatók, amelyek egy adott téma tekintetében a kapcsolódó területre helyezik át a vezérlést. Ha a felhasználó vissza kíván jutni a kiindulási pontra, akkor az a jobb oldali menüben szereplő „Előző mező” ikonra kattintva tehető meg. A beazonosított szja felület felső menüjében található az „Aktuális bevallás” nyomógomb. Segítéségével olyan szja bevallás adatai is elérhetők, amelyeket az ÁNYK program segítségével nyújtott be az adózó. A program megvizsgálja, hogy hibátlanul feldolgozott, vagy javításra kiértesített bevallással rendelkezik-e az igényt benyújtó. A belső rend szerekből történő sikeres lekérést követően aktívvá válik az „Adatok megtekintése gomb” és a bevallás betölthető akár javítás, önellenőrzés, helyesbítés céljára is. Hasznos funkció, sok idő takarítható meg a használatával.

1+1 százalékos rendelkezés az adóról

A nyilatkozat képernyője logikailag 4 részre tagozódik, az adóazonosító jel, hozzájárulás a név- és címadatok átadásához, a civil kedvezményezett, valamint az egyházi kedvezményezett részére történő rendelkezés részekre.

Az adóazonosító jel a beazonosított felületen automatikusan kitöltött, publikus felületen kötelezően kitöltendő mező. Ha valaki hozzájárul az adatai átadásához, jelölnie kell annak tényét a név és cím adatok megadása mellett, hozzájárulás hiányában viszont az adatokat nem kell kitölteni.

A civil kedvezményezettnél a kereső átkerült a kiválasztott értéket rögzítő mezők elé, így könnyebben ellenőrizhető, hogy valóban a megjelölni kívánt civil szervezet adószáma került a megfelelő helyre. A választott kedvezményezettek lenyíló mezőjének listájában a regisztrált egyházak és a Nemzeti Tehetség Program szerepelnek. Csak egyház jelölése esetén, akár több éven át is mindaddig érvényben marad a megtett választás, amíg azt az adózó nem módosítja, vagy vissza nem vonja. A visszavonás lehetőségére egy új nyilatkozati rész vonatkozik.

Az eSZJA rendszer webes kitöltő programját érdemes a NAV honlapjáról elérni, ugyanis a http://nav.gov.hu/nav/szja/szja oldalon több hasznos információ is megtalálható. A beazonosított felület használatához csak internet kapcsolat és KÜNY tárhely regisztráció (ügyfélkapu) szükséges, ezek birtokában akár mobil eszközön is jóváhagyható az adóbevallási tervezet. A beazonosítás nélküli felület érdemi használatához internet kapcsolat és nyomtató szükséges, mivel a bevallást 2D pontkóddal kinyomtatva, aláírva kell benyújtani postai úton vagy személyesen. Probléma esetén, vagy éppen annak meg előzésére, érdemes használat előtt a böngésző gyorsítótárát (cache) törölni. A böngészők a webhelyekről származó adatok egy részét a gyorsító tárban és a sütikben (cookie) tárolják. Az adatok törlése megoldhatja az esetleges betöltési és formázási problémákat.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 24., 11:10
Az Európai Parlament 2024. április 24-én elfogadta a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról szóló irányelvét. A legfontosabb tudnivalókat dr. Szemán Péter, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners munkajogi csoportjának vezetője foglalta össze.
2024-05-27 12:10:11
A belügyminiszter május 24-i kezdettel az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Női pék, cukrász, kaviárszakértő is helyet kapott a rendezvény nagyszínpadán, hogy a fő téma, a „női energiák” mentén bemutassák a művészi szintre emelt szakmájukat. Nemes Richárd főszervező elárulja, hogy hogyan lehet még fenntarthatóbban működtetni egy műfajából adódóan sok hulladékkal járó gasztronómiai rendezvényt vagy milyen egyszerű ételekkel tudnak nagyot alkotni a Gourmet Fesztiválon bemutatkozó konyhák mesterei. Ha mindez nem lenne elég, kifejti, hogy a fine dining milyen vonásokkal ruházta fel a magyar vendéglátást az utóbbi pár évben és például hogyan lehet „veganizálni” megszokott fogásokat, amelyek ettől csak még jobbak lesznek! Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
Miközben a világ e-személyautó gyártói egyre élesedő versenyt vívnak a vásárlók kegyeiért, nem szabad elfelejteni, hogy a közlekedés károsanyag-kibocsátásának jelentős részéért a teherfuvarozás felel. Egyre több középtávú áruszállítást és utolsó mérföldes kézbesítést kiszolgáló depó elektrifikálja a járműflottáját és alakít ki hozzá megfelelő infrastruktúrát, ám nagyon nem mindegy, hogy az üzemeltetés mennyire tud hatékony és gazdaságos lenni – mutat rá ebben az epizódban Négyesi Szilárd, a Siemens Zrt. szakértője.
Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...

  Rovathírek: GUSTO

Izgalmas fejlesztések a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán: elektronikus szem, elektronikus orr és többféle szemkamera is helyet kapott az újonnan kialakított laboratóriumban.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS