Hogyan érvényesíthető az elhúzódó per miatti pénzbeli elégtétel?

2022. 11. 28., 17:47

A legfontosabb tudnivalókat dr. Szabó Gergely ügyvéd foglalta össze.

Az előző cikkünkben bemutattuk, hogy 2022. január 1-jétől mikor van lehetősége a peres félnek belföldön vagyoni elégtételt igényelni elhúzódó polgári per esetén. Hogyan érvényesíthető az elhúzódó per miatti vagyoni elégtétel iránti igény a bírósággal szemben?

Kivel szemben érvényesíthető az igény?

A vagyoni elégtétel iránti igényt a peres fél az elégtétel alapjául szolgáló bírósági eljárásban elsőfokon eljárt bírósággal szemben érvényesítheti. Ez abban az esetben is így van, ha az elégtételre okot adó késlekedés a másodfokú bíróság eljárása során következett be.

Amennyiben az elsőfokon eljárt bíróság járásbíróság (vagy Budapesten: kerületi bíróság) volt, akkor az igényt azzal a törvényszékkel szemben kell érvényesíteni, amelynek illetékességi területén az elsőfokon eljárt járásbíróság található. Például: ha elsőfokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság járt el, akkor az igényt a Fővárosi Törvényszékkel szemben kell érvényesíteni.

Ki dönt az elhúzódó per miatti elégtételről?

A vagyoni elégtétel iránti igényről szintén bíróság dönt. Természetesen nem az a bíróság, amely az alapjául szolgáló bírósági eljárásban érintett volt. A Debreceni Törvényszék illetékes a Fővárosi Ítélőtábla, a Szegedi Ítélőtábla vagy a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén található törvényszékkel szembeni igényérvényesítés esetén. A Pécsi Törvényszék illetékes a Győri Ítélőtábla vagy a Debreceni Ítélőtábla területén található törvényszékkel szembeni ügyekben.

Milyen határidőn belül lehet vagyoni elégtételt kérni az elhúzódó per miatt?

Ha a peres fél jogerősen befejezett bírósági eljárással kapcsolatban kíván vagyoni elégtételt igényelni, akkor az erre irányuló eljárást a bírósági eljárást befejező jogerős határozat kézhezvételétől számított 4 hónapos határidőn belül indíthatja meg. E határidő jogvesztő. Elmulasztása esetén a fél már nem élhet a vagyoni elégtétel iránti igényével. 

A vagyoni elégtétel iránti igény nem csak jogerősen befejezett, hanem folyamatban lévő bírósági eljárással kapcsolatban is érvényesíthető. Folyamatban lévő eljárás esetén erre csak akkor kerülhet sor, ha a bírósági eljárás vagy egy adott szakaszának időtartama meghaladta a törvényben meghatározott észszerű időtartamot.

Egyazon eljárás alatt többször is van lehetőség vagyoni elégtételt kérni. Ebben az esetben, ha a bíróság az eljárás meghatározott szakasza tekintetében már jogerősen vagyoni elégtételt ítélt meg, akkor a határozat jogerőre emelkedésétől számított legkorábban 1 év elteltével lehet ismételten vagyoni elégtétel iránti igényt benyújtani.

Hogyan zajlik az eljárás?

A vagyoni elégtétel iránti eljárás nemperes eljárás. Az illetékes ítélőtábla az okiratok alapján hoz döntést. Tehát tanúbizonyításnak, szakértői bizonyításnak vagy más bizonyítási eszköz alkalmazásának nincs helye.

A törvény szigorú és rövid határidőket szab a vagyoni elégtétel iránti igény elbírálására. Meglehetősen visszatetsző lenne, ha a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos elégtételről szintén egy másik hosszadalmas eljárásban döntene csak a bíróság. A bíróság általános intézkedési kötelezettségének határideje ilyen ügyekben főszabály szerint legfeljebb 15 nap. Az egyes eljárási cselekményeket (például a benyújtott kérelem megvizsgálását) e határidőn belül kell elvégeznie a bíróságnak.

A bíróság hivatalból intézkedik a vizsgálandó bírósági eljárás szükséges ügyiratmásolatainak beszerzése iránt. A bíróság hivatalból megvizsgálja azt is, hogy volt-e vagy van-e folyamatban a kérelemben megjelölt bírósági eljárás elhúzódásával kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt eljárás. Szükség esetén pedig intézkedik az eljárás adatainak beszerzéséről.

A bíróság megvizsgálja a vagyoni elégtétel iránti kérelmet. Amennyiben a kérelem érdemi vizsgálatra alkalmas, a bíróság a kérelmet kézbesíti a kérelmezettnek. A kérelmezett az a törvényszék, amely ellen a fél a kérelmet benyújtotta. A kérelem kézbesítésével egyidejűleg a bíróság felhívja a kérelmezettet, hogy a kézbesítéstől számított 30 napon belül terjessze elő elleniratát. Az ellenirat benyújtására előírt határidőt a bíróság kivételesen, legfeljebb 15 nappal hosszabbíthatja meg.

A bíróságnak az ellenirat beérkezését követő 3 hónapon belül az eljárást befejező érdemi határozatát meg kell hoznia.

A bíróság az ellenirat beérkezése után további nyilatkozattételre, illetve okirat csatolására is felhívhatja a kérelmezőt és a kérelmezettet.

Hogyan dönti el a bíróság az igényt?

A bíróság a beszerzett okiratok és nyilatkozatok alapján megállapítja a bírósági eljárás ésszerű időtartamát. Azt is megállapítja, hogy az adott eljárás vagy eljárási szakasz figyelembe vehető ideje ezt az időtartamot meghaladta-e. A bíróság ennek alapján dönt, hogy a kérelmezőnek jár-e vagyoni elégtétel, és milyen összeg.

A bíróság az adott eset körülményeitől függően az észszerű időtartamot a törvényben meghatározottnál rövidebb időtartamban is meghatározhatja. A törvényben rögzített időtartamnál hosszabb időben csak akkor határozhatja meg az észszerű időtartamot, ha a perújítási eljárást is hozzá kell számítani a bírósági eljárásidőtartamához.

A bírósági eljárás vagy eljárási szakasz időtartamába nem számítható bele az az eljárás előrehaladását nem szolgáló időtartam, amely a kérelmező érdekkörében felmerült, elhárítható ok miatt, szükségtelenül telt el. Tehát ha például a kérelmező fél hibájából, késlekedése miatt nem haladt a per, akkor ezt az időtartamot az eljárás idejébe nem számítják bele.

A vagyoni elégtétel ügyében hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a másodfokú bíróság (jelen esetben a Kúria) 45 napon belül bírálja el.

 

dr. Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 16., 09:10
Kötelezővé teheti a munkáltató a túlórát? Van beleszólása a munkavállalónak a kötelező túlóra elrendelésébe? Megtagadhatja a munkavállaló a túlórázást vagy minden esetben köteles eleget tenni a munkáltató ilyen irányú utasításának? A kérdésekre dr. Kocsis Gergely ügyvéd válaszol.
2024-04-19 20:10:18
A 2023-2027. közötti időszakra vonatkozó, magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervvel összefüggő információk megújult formában új honlapon, a kap.gov.hu oldalon érhetőek el.
2024-04-19 17:10:00
A kutatás-fejlesztés nyomán létrejövő szellemi alkotások hatékony védelmének és hasznosításának elősegítése a célja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújított együttműködésének.
2024-04-19 16:10:00
Az Országos Atomenergia Hivatal elindította Instagram oldalát, amelynek célja az ismeretterjesztés: rövid, szórakoztató posztok formájában mutatja be az atomenergia és annak békés célú alkalmazásához kapcsolódó érdekességeket elsősorban a diákoknak, illetve mindenkinek, aki az atomenergia iránt érdeklődik.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...
Az egészségpénztári befizetések ugyan nem a legelsők a fontossági sorrendben, amire félre akarunk tenni, de előkelő helyre kúsztak fel az utóbbi években Magyarországon. Annak ellenére, hogy milyen kedvező – és a közhiedelemmel ellentétben elérhető – megoldásokat nyújtanak a magáncélú megtakarítások, a magyar társadalom iszonyatos összeget fizet ki zsebből a magánegészségügyben. Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke az ÖPOSZ legutóbbi közvélemény-kutatási eredményei nyomán vázolja honfitársaink hozzáállását a kérdéshez és egyértelmű választ ad rá, hogy hogyan járhatnánk jobban, ha tudatosabban tennénk félre. Fontos: akár havi párezer forintnak is van értelme, sőt!
A digitális technológiák kapcsán jelenleg két uniós rendelet is fontos: az egyik a digitális szolgáltatásokról, a másik a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátozásáról szól. Sokáig azt hittük, az óriási tech vállalatok túl nagyra nőttek ahhoz, hogy meg lehessen regulázni a működésüket, Európában azonban – úgy tűnik – mégis sikerül rendeleti keretek közé szorítani, hogy mit tehet vagy épp' nem tehet meg a Facebook, a Snapchat, a TikTok és például a Google kereső. Dr. Baracsi Katalin internetjogász ebben az epizódban átfogó képed ad mind a digitális piacokat, mind pedig a mesterséges intelligencia felhasználását szabályozó uniós rendeletről.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS

Az Országos Atomenergia Hivatal elindította Instagram oldalát, amelynek célja az ismeretterjesztés: rövid, szórakoztató posztok formájában mutatja be az atomenergia és annak békés célú alkalmazásához kapcsolódó érdekességeket elsősorban a diákoknak, illetve mindenkinek, aki az atomenergia iránt érdeklődik.