„Ez a jogszabály közelebb visz minket éghajlat-politikai céljainkhoz”

2023. 03. 16., 18:53

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot terjesztett elő, amellyel arra törekszik, hogy biztosítsa az EU hozzáférését a kritikus fontosságú nyersanyagok biztonságos, diverzifikált és fenntartható beszerzéséhez.

A kritikus fontosságú nyersanyagok nélkülözhetetlenek számos stratégiai ágazat számára, beleértve a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló és a digitális ipart, a repülési és űrrepülési, illetve a védelmi ágazatot – olvasható a bizottság közleményében.

„Ez a jogszabály közelebb visz minket éghajlat-politikai céljainkhoz”

Az intézkedéscsomagról a Bizottság elnöke mellett két alelnök és a belső piacért felelős biztos a következőket mondta.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke: „Ez a jogszabály közelebb visz minket éghajlat-politikai céljainkhoz. Jelentősen javítani fogja a kritikus fontosságú nyersanyagok finomításának, feldolgozásának és újrafeldolgozásának európai helyzetét. A nyersanyagok alapvető szereppel bírnak például a szélenergia-termeléssel, a hidrogéntárolással vagy az akkumulátorok technológiájával kapcsolatos gyártási folyamatokban, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az EU mind a zöld, mind a digitális átállást meg tudja valósítani. Most pedig világszerte megerősítjük megbízható kereskedelmi partnerekkel folytatott együttműködésünket, hogy enyhüljön az EU jelenlegi importfüggősége, és ne legyen kénytelen csupán egy vagy néhány országra hagyatkozni. Közös érdekünk, hogy fenntartható módon fokozzuk a termelést, ugyanakkor biztosítsuk az európai vállalkozások ellátási láncainak lehető legmagasabb szintű diverzifikációját.”

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök:A kritikus fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos és fenntartható ellátás nélkül nem számíthatunk a zöld és az ipari átállás megvalósulására. A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó, mai napon előterjesztett csomag kiegyensúlyozott stratégiát mutat be. A behozatal alapvető fontosságú, és az is fog maradni: fokozzuk a nemzetközi szinten tett erőfeszítéseinket. Hosszú távon az újrafeldolgozás jelentősen hozzá fog járulni az ellátáshoz és iparunk versenyképességének biztosításához. De ehhez már ma cselekednünk kell. Végezetül, ahhoz, hogy kiaknázhassuk az Unióban rejlő lehetőségeket, egyszerűsítenünk kell az üzleti tevékenységeket.”

Valdis Dombrovskis,a kereskedelempolitikáért felelős ügyvezető alelnök: A kritikus fontosságú nyersanyagok alapvető jelentőségűek versenyképességünk szempontjából, amelynek középpontjában az a törekvés áll, hogy vezető szerepet töltsünk be a jövő zöld iparágaiban. Bővítjük és felgyorsítjuk saját kapacitásainkat, és bizalmon, nyitottságon és kölcsönös előnyökön alapuló, egyre erősebb globális kapcsolatokat építünk ki. A közelmúltban Chilével kötött kereskedelmi megállapodásaink, valamint az Ausztráliával, illetve Indonéziával kötendő jövőbeli megállapodások hozzá fognak járulni a fenntartható és reziliens ellátási láncok támogatásához. Létre fogunk hozni egy kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó klubot olyan megbízható partnerekkel, amelyek készek saját kritikus nyersanyagipari ágazataikat fejleszteni. A szorosabb és sokrétűbb kereskedelmi kapcsolatok révén csökkenthetők a függőségeink és az azokból eredő sebezhetőségek.”

Thierry Breton,a belső piacért felelős biztos: Napelemek, hőszivattyúk, elektromos autók, chipek, gyógyszerek, lőszerek: a nyersanyagok elengedhetetlenek mindezekhez a stratégiai jelentőségű technológiákhoz és termékekhez. Az ilyen értékes és szűkös erőforrások iránti kereslet ugrásszerűen növekszik, és ez globális versenyhez vezetett a gazdaságunk középpontjában álló új erőforrásokért, amelyek a gáz és a kőolaj helyébe lépnek. Ezzel a jogszabállyal az EU a kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való biztonságos és fenntartható hozzáférés biztosítása érdekében fokozza a kitermelés, a finomítás, az újrafeldolgozás és a diverzifikálás terén tett erőfeszítéseit.”

A csomag tartalma

 • Egyértelmű cselekvési prioritások meghatározása
 • A kritikus nyersanyagok biztonságos és reziliens ellátási láncainak létrehozása az EU-ban
 • Annak biztosítása, hogy az EU mérsékelni tudja az ellátási kockázatokat
 • Beruházás a kutatásba, az innovációba és a készségekbe
 • A környezet védelme a kritikus fontosságú nyersanyagok körforgásos jellegének és fenntarthatóságának javítása révén
 • A kritikus fontosságú nyersanyagok uniós behozatalának diverzifikálása
 • Az EU fokozni fogja a kereskedelmi tevékenységet
 • A stratégiai partnerségek további fejlesztése

A kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló jogszabály elérhetővé teszi az EU számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy biztosítva legyen a kritikus fontosságú nyersanyagok biztonságos és fenntartható kínálatához való hozzáférése, elsősorban az alábbiak révén:

Egyértelmű cselekvési prioritások meghatározása: a kritikus fontosságú nyersanyagok frissített jegyzékén kívül a jogszabály felsorolja azokat a stratégiai nyersanyagokat is, amelyek kulcsfontosságúak Európa zöld és digitális törekvései, valamint a védelmi és űrtechnológiai célú alkalmazások szempontjából, ugyanakkor ellátási kockázatoknak vannak kitéve a jövőben. A rendelet a kritikus és a stratégiai nyersanyagok jegyzékét egyaránt beépíti az uniós jogba. Az uniós ellátás 2030-ig történő diverzifikálása érdekében a jogszabály egyértelmű referenciaértékeket határoz meg a hazai kapacitásra vonatkozóan a stratégiai nyersanyagellátási lánc mentén: 

 • az EU éves fogyasztásának legalább 10 százaléka a kitermelés terén,
 • az EU éves fogyasztásának legalább 40 százaléka a feldolgozás terén,
 • az EU éves fogyasztásának legalább 15 százaléka az újrafeldolgozás terén, 
 • az egyes stratégiai nyersanyagok tekintetében a feldolgozás bármely releváns szakaszában az Unió éves felhasználásának legfeljebb 65 százaléka származhat egyetlen harmadik országból.

A kritikus nyersanyagok biztonságos és reziliens ellátási láncainak létrehozása az EU-ban: a jogszabály csökkenti az adminisztratív terheket, és egyszerűsíti a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos uniós projektek engedélyezési eljárásait. Emellett a kiválasztott stratégiai projektek is támogatásban részesülnek azáltal, hogy forrásokhoz juthatnak és rövidebb (a kitermelési engedélyek esetében 24 hónapos, a feldolgozási és újrafeldolgozási engedélyek esetében pedig 12 hónapos) engedélyezési határidőkre lehet számítani. A tagállamoknak ezenkívül nemzeti programot kell kidolgozniuk a geológiai erőforrásaik feltárására.

Annak biztosítása, hogy az EU mérsékelni tudja az ellátási kockázatokat: az ellátási láncok rezilienciájának biztosítása érdekében a jogszabály úgy rendelkezik, hogy nyomon kell követni a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátási láncait, és össze kell hangolni a stratégiai nyersanyagkészleteket a tagállamok között. Egyes nagyvállalatoknak ellenőrzést kell végrehajtaniuk a kritikai fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos ellátási láncaikra vonatkozóan, és ennek részeként vállalati szintű stressztesztet kell végezniük.

Beruházás a kutatásba, az innovációba és a készségekbe: a Bizottság fokozni fogja az áttörést jelentő technológiák elterjesztését és alkalmazását a kritikus fontosságú nyersanyagok tekintetében. Emellett a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos nagyszabású készségfejlesztési partnerség és a nyersanyagokkal foglalkozó akadémia létrehozása elő fogja mozdítani az érintett ellátási láncokban dolgozó munkaerő számára releváns készségeket. Külső eszközként pedig a Global Gateway segíti majd a partnerországokat saját kitermelési és feldolgozási kapacitásaik fejlesztésében, ideértve a készségfejlesztést is.

A környezet védelme a kritikus fontosságú nyersanyagok körforgásos jellegének és fenntarthatóságának javítása révén: a kritikus fontosságú nyersanyagokkal való ellátás megnövelt biztonságának és jobb megfizethetőségének együtt kell járnia a káros hatások enyhítésére irányuló fokozott erőfeszítésekkel a munkavállalói jogok, az emberi jogok és a környezetvédelem tekintetében, mind az EU-n belül, mind a harmadik országokban. Azok az erőfeszítések, amelyek a fenntartható fejlődés javítására irányulnak a kritikus fontosságú nyersanyagok értékláncainak tekintetében, egyben a harmadik országok gazdasági fejlődését is elősegítik, valamint előmozdítják a fenntarthatóság irányítását, az emberi jogokat, a konfliktusmegoldást és az adott régiók stabilitását is.

A kritikus fontosságú nyersanyagok uniós behozatalának diverzifikálása: az EU a nyersanyagellátás terén soha nem lesz önellátó, és fogyasztásának nagy részét illetően továbbra is a behozatalra fog támaszkodni. A nemzetközi kereskedelem ezért alapvető fontossággal bír a globális termelés támogatásában és az ellátás diverzifikálásának biztosításában. Az EU-nak meg kell erősítenie a megbízható partnerekkel folytatott globális együttműködését a beruházások fejlesztése és diverzifikálása, a nemzetközi kereskedelem stabilitásának előmozdítása, valamint a befektetők jogbiztonságának megerősítése érdekében. Az EU mindenekelőtt kölcsönösen előnyös partnerségekre fog törekedni a feltörekvő piacokkal és a fejlődő gazdaságokkal, különösen a Global Gateway stratégia keretében.

Az EU fokozni fogja a kereskedelmi tevékenységet, többek között a következő intézkedésekkel: kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó klub létrehozása bármely olyan, hasonlóan gondolkodó ország részvételével, amely készen áll megerősíteni a globális ellátási láncokat; a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) megerősítése; a fenntartható beruházások megkönnyítéséről szóló megállapodások és szabadkereskedelmi megállapodások hálózatának bővítése és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem érdekében szigorított végrehajtás.

A stratégiai partnerségek további fejlesztése: az EU megbízható partnereivel együttműködésben fenntartható módon elő fogja segíteni azok gazdasági fejlődését a saját országukban történő értéklánc-teremtés révén, ugyanakkor elő fogja mozdítani a biztonságos, reziliens, megfizethető és kellően diverzifikált uniós értékláncokat is.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 03. 20., 16:40
Nem jellemezte magas cégfluktuáció a faipari szektort 2022-ben, alapvetően stagnált az itt működő cégek száma. Az egyéni vállalkozók köre tavaly közel 100 fővel tovább csökkent. A jövő rövidtávon várhatóan nem hoz jelentős kiugrást, 2023-ban csökkenő cégszámmal érdemes számolni – írja elemzésében az Opten.
2023. 03. 14., 13:43
Tíz év alatt sikerült egy marginális szereplőnek számító magyar kisvállalatból Magyarország elsőszámú fejvadász cégét felépíteni – mondta az Üzletemnek dr. Molontay Patrik, a HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft. ügyvezető igazgatója és Executive-üzletágvezetője.
2023-03-21 19:13:00
Ha Önnek van a feltételeknek megfelelő, eladó kutyája és részt kíván venni a NAV április hónapban tervezett kutyavásárán, akkor 2023. április 12-ig küldjön előzetes ajánlatot!
2023-03-21 15:13:00
A magyar rendszerváltást követő privatizációs tranzakciókba csöppenő hazai ügyvédeknek a 90-es évek közepén még újdonság volt, ma azonban már csak egyszerű technikai feladat egy cégfelvásárlást célzó tranzakció előtt az eladásra kínált társaság vagy üzletág (együtt: a céltársaság) „átvilágítása”. Ezt az amerikai jogi zsargonban a latinból kölcsönzött „due diligence”-nek nevezik, amely szószerint „kellő gondosságként” fordítható magyarra, de a fúziós ügyekre szakosodott magyar ügyvédek is inkább a latin megnevezést használják. A legfontosabb tudnivalókat dr. Papp Álmos, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners versenyjogi csoportjának vezetője foglalja össze.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Miért és hogyan érdemes különbséget tenni vállalkozás és női vállalkozás között? Hogyan segítheti ez a szekció a VOSZ-on belül a hazai társas vállalkozások női vezetőit és dolgozóit? Mi az, amit egy női vállalkozás csípőből tud, de a cégeknek – még a nagyobbaknak is – még mindig tanulni kell? A szövetség legújabb szervezetét, a Női Vállalkozói Szekciót az elnök, Lakatosné Lukács Zsuzsanna mutatja be.
Mire számíthatnak a hazai vendéglátók és a szálláshely-szolgáltatók 2023-ban? Melyek az ágazat legfőbb problémái és kiugrási lehetőségei, mely régiók reménykedhetnek leginkább jó eredményekben? Hogyan támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az ágazat szereplőit? A kérdésekre Duska Sándor, az Idegenforgalmi, Szálláshely-szolgáltatók és Vendéglátó-ipari szekció elnöke válaszol.
2022. 11. 29., 23:30
epizód: 2022 / 12   |   hossz: 24:09
Étvágygerjesztő sikertörténetet tálalunk fel a vendéglátóiparból. Az encsi Anyukám mondta titkát elsősorban nem az olaszos hangulatban, hanem a hazai alapanyagokban, a család- és vendégszeretetben kereshetjük. Dudás Szabolcs, az étterem egyik vezetője arról is beszél, hogy miként lett a főzés szeretetéből, átgondolt stratégiával, üzleti vállalkozás. A sztori 1995-ben egy olaszországi pizzakóstolós utazással kezdődött, és ma már a kiváló helyeknek járó Bib Gourmand-díjnál tart.

  Rovathírek: GUSTO

Nekem nagyon tetszik, annyira, hogy kiálltam mellette főszerkesztőnkkel szemben is, aki szerint csak szokványos ipari képlettel van dolgunk.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS