Mi változik 2024-től a bérszámfejtésben?

2024. 01. 08., 15:10

Az RSM Hungary friss blogbejegyzésben összefoglalta, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2024 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük a bérszámfejtéshez kapcsolódó adózás – szja, szocho – egészségbiztosítás, béren kívüli juttatások és minimálbér tekintetében.

Mennyivel növekedett a minimálbér 2024-ben?

2023. december 1-jétől az új minimálbér bruttó 266 800 forint, a garantált bérminimum bruttó 326 000 forint. A bérszámfejtés során kiemelt figyelmet igénylő szabályozás részleteiről a 2024-as minimálbér változásról készített blogunkból  tájékozódhat – írja blogbejegyzésében Pentz Edina, az RSM Hungary Bérszámfejlesztési üzletágvezetője.

Fontos, hogy minimálbérek esetén e 2024. január 1-jétől januári béreknél, tagi kivéteknél ezeket a béreket módosítani szükséges, figyelni kell a részmunkaidő foglalkoztatás arányában is a módosításokra!

Szja-kedvezmények változásai

25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit a 25 év alatti fiatalok kedvezményével. A kedvezménnyel csökkenthető például a bérjövedelem, a megbízási díj, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme, vagy vállalkozói kivétje. 2024-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást, teljes évre fennálló jogosultság esetén 6 919 212 forint, ami összesen 1 037 880 forint adómegtakarítást jelent. Ha a munkavállaló jogosult a 25 év alatti fiatalok kedvezményére, azt a munkáltató, kifizető mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.

Fontos, hogy csak az töltse ki a nyilatkozatot, aki részben vagy egészében kéri a kedvezmény érvényesítésének a mellőzését.

Családi adókedvezmény

2024. január 1-jétől az eddigiekhez viszonyítva nem változott, azaz az érvényesíthető bruttó családi adókedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:
- egy eltartott esetén 66 670 forint,
- két eltartott esetén eltartottanként 133 330 forint,
- három és minden további eltartott esetén eltartottanként 220 000 forint.

2024 január 1-jétől a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

2024. január 1-jétől továbbra is lehetősége van a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak az összevont adóalapjukat csökkenteni, ezáltal adómentességet szerezni. Jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő vér szerinti vagy örökbefogadó anya, aki az általa nevelt gyermekekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, vagy a jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg, és az előzőek alapján figyelembe vehető gyermekek száma eléri a négy főt. Az adómentesség nem minden kifizetési jogcímre vonatkozik automatikusan, például ingatlan bérbeadás, osztalék, EKHÓS, KATA-s bevétel stb.

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezményt adóalap-csökkentő tételként kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a jogosult magánszemély az összevont adóalapját a minimálbér egyharmadának megfelelő összeggel csökkentheti 100 forintra kerekítve, ami 2024 január 1-jétől 88 900 forint. A jogosultsági feltétel nem változott.

30 év alatti anyák kedvezménye

2024 január 1-jétől adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. A kedvezmény (adómentesség) abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően, az anya 30. életéve betöltését megelőző napon nyílik meg nyílik meg. A 30 év alatti anyák kedvezményének összege jogosultsági hónaponként legfeljebb a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege, 2024-ben a kedvezmény összege legfeljebb jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást, teljes évre fennálló jogosultság esetén 6 919 212 forint, ami összesen 1 037 880 forint adómegtakarítást jelent. A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Egészségügyi járulék összege

2024 január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 11 300 forint/hó, 380/nap.

Béren kívüli juttatások 2024-ben

A béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményes közterhek a SZÉP-kártyák esetében 2024 január 1.-jétől változatlanok. Béren kívüli juttatásként 28 százalék (szociális hozzájárulás és szja) fizetendő a kedvezményes keretösszeg erejéig (450 000 forint/év). A kedvezményes keretösszeget meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül, ami utána munkáltatóknak 33,04 százalék kötelezettséget kell megfizetni.

A SZÉP kártya juttatások: a szállás alszámla a SZÉP Kártya egyedüli számlájaként működik tovább. Az adókötelezettség a rekreációs keretösszeghez igazodik, amely változatlanul 450 000 forint/év. A támogatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül.

2024. január 1-jétől a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások kapcsán a közterheket a kifizetőnek a továbbiakban nem a juttatás hónapjának kötelezettségeként, hanem a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell megállapítania.

2024. január 1-jétől évente háromszor adható csekély értékű ajándék a magánszemélyeknek (nem csak munkavállalóknak, hanem bármely magánszemélynek), amelynek értéke juttatásonként nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát (vagyis 2023. 12. 01-től a 26 680 forintot). A juttatás bruttó értékének 1,18-szorosát 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli.

Szociális hozzájárulási adó, KIVA

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék.
A KIVA mértéke 10 százalék.

Munkaerőpiacra lépők kedvezménye a Magyarországgal határos nem EGT-államok (Ukrajna, Szerbia) állampolgárainak foglalkoztatása esetén

2024. január 1-jétől a munkaerőpiacra lépők kedvezménye érvényesíthető a Magyarországgal határos nem EGT-államok (Ukrajna, Szerbia) állampolgárainak foglalkoztatása esetén is, ezzel kiegészítve az eddigi, kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező munkavállalókra vonatkozó kritériumot. A kedvezmény mértéke a foglalkoztatás első két évében a munkabér, de legfeljebb a minimálbér összege, majd a harmadik évben a munkabér, de legfeljebb a minimálbér fele, így ezen összeget nem terheli szocho fizetési kötelezettség.

Az egyszerűsített foglalkoztatás

2024. január 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatottak részére megállapított legkisebb órabér 1 304 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott részére megállapított legkisebb órabér 1 630 forint. Fontos, hogy EFO foglalkoztatás esetében is az Mt. szerinti kötelezettségek is járnak a munkavállalónak. (például éjszakai pótlék). A mentesített keretösszeg (vagyis amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme szja-mentes) továbbra is a napi minimálbér, illetőleg garantált bérminimum 130 százaléka, tehát 2024-ban minimálbér esetén 15 951 forint, garantált bérminimum esetén 19 487 forint naponta. A maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2024-ban 24 540 forint. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak. Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2024 januártól a minimálbérhez kötöttek, alkalmi munka esetén 2 700 forint/fő/nap, mezőgazdasági/turisztikai idénymunka esetén 1 300 forint/fő/nap.

Fontos, hogy állományi létszámhoz engedélyezett egyszerűsített foglalkoztatotti létszámot fokozottan figyeljék a vállalatok.

EKHO, gyed, gyes, táppénz

Kifizetői EKHO: a kifizető mentesül az EKHO fizetési kötelezettség alól.

GYED maximum összege bruttó 373 520 forint.

táppénz napi maximuma bruttó 17 787 forint. (minimálbérhez kapcsolódik).

GYESGYET összege bruttó 28 500 forint, és az öregségi nyugdíj összeg is 28 500 forint.

Apaszabadság, szülői szabadság

Apaszabadság

2024. január 1-jétől az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára 100 százalék távolléti díjra, a hatodik munkanapjától a távolléti díj 40 százalékára jogosult.

Szülői szabadság

2024. január 1-jétől a munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon. A munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult.

2024. január 1-jétől a szülő rendelkezhet a gyermekek után járó pótszabadság kivételének időpontjáról. a munkáltató a pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, változás viszont, hogy erre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

Jövedelemletiltás

Változatlanul maradtak 2024-ben a 2023. január 1-jétől érvényes jövedelemletiltási szabályok, így továbbra is 60.000 forint a havi jövedelem nem végrehajtható része, 200.000 forint pedig az az összeghatár, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható.

RSM Hungary

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 24., 11:10
Az Európai Parlament 2024. április 24-én elfogadta a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról szóló irányelvét. A legfontosabb tudnivalókat dr. Szemán Péter, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners munkajogi csoportjának vezetője foglalta össze.
2024-05-27 12:10:11
A belügyminiszter május 24-i kezdettel az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Női pék, cukrász, kaviárszakértő is helyet kapott a rendezvény nagyszínpadán, hogy a fő téma, a „női energiák” mentén bemutassák a művészi szintre emelt szakmájukat. Nemes Richárd főszervező elárulja, hogy hogyan lehet még fenntarthatóbban működtetni egy műfajából adódóan sok hulladékkal járó gasztronómiai rendezvényt vagy milyen egyszerű ételekkel tudnak nagyot alkotni a Gourmet Fesztiválon bemutatkozó konyhák mesterei. Ha mindez nem lenne elég, kifejti, hogy a fine dining milyen vonásokkal ruházta fel a magyar vendéglátást az utóbbi pár évben és például hogyan lehet „veganizálni” megszokott fogásokat, amelyek ettől csak még jobbak lesznek! Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
Miközben a világ e-személyautó gyártói egyre élesedő versenyt vívnak a vásárlók kegyeiért, nem szabad elfelejteni, hogy a közlekedés károsanyag-kibocsátásának jelentős részéért a teherfuvarozás felel. Egyre több középtávú áruszállítást és utolsó mérföldes kézbesítést kiszolgáló depó elektrifikálja a járműflottáját és alakít ki hozzá megfelelő infrastruktúrát, ám nagyon nem mindegy, hogy az üzemeltetés mennyire tud hatékony és gazdaságos lenni – mutat rá ebben az epizódban Négyesi Szilárd, a Siemens Zrt. szakértője.
Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...

  Rovathírek: GUSTO

Izgalmas fejlesztések a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán: elektronikus szem, elektronikus orr és többféle szemkamera is helyet kapott az újonnan kialakított laboratóriumban.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS