Megállapodás nélküli Brexit: utolsó figyelmeztetést tett közzé az Európai Bizottság

2019. 09. 04., 11:25

Az Európai Bizottság közzétette „utolsó figyelmeztetését” az összes uniós polgár és vállalkozás számára az Egyesült Királyság 2019. október 31-i kilépésére való felkészülésről.

Már csak nyolc hét van hátra az Egyesült Királyság Európai Unióból való 2019. október 31-i kilépéséig. Az Európai Bizottság ezért – hatodik Brexit-felkészülési közleményében – ismételten felszólította az EU27-tagállamokban lévő valamennyi érdekelt felet, hogy készüljön fel a megállapodás nélküli Brexitre. Mivel az Egyesült Királyságban folyamatos bizonytalanság övezi a kilépésről rendelkező – az Egyesült Királyság kormánya által 2018 novemberében jóváhagyott – megállapodás megerősítését és az általános belpolitikai helyzetet, továbbra is fennáll sajnos az a lehetőség, hogy az Egyesült Királyság 2019. november 1-jén megállapodás nélkül lép ki az unióból.

Ennek szellemében az Európai Bizottság részletes ellenőrzőlistát tesz közzé, hogy segítse az Egyesült Királysággal kereskedő vállalkozásokat a végső előkészületek megtételében. A kereskedelmi fennakadások minimalizálása érdekében az Egyesült Királyság ellátási láncaiban érintett valamennyi félnek – székhelytől függetlenül – tisztában kell lennie a határon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatos feladataival és a szükséges alakiságokkal. Az ellenőrzőlista a korábbi közleményekre és az érdekelt feleknek szóló 100 közleményre épül, amelyek az ágazatok széles körét fedik le.

Ezenfelül a bizottság javasolja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy hajtsanak végre célzott technikai kiigazításokat egyes olyan uniós rendkívüli intézkedések időtartamát illetően, amelyek a közlekedés terén kezelik a megállapodás nélküli Brexit hatását. A bizottság javasolja továbbá, hogy a halászati ágazatra vonatkozóan, valamint az Egyesült Királyságnak a 2020. évi uniós költségvetésben való lehetséges részvételére tekintettel a 2019-re vonatkozóan meghatározott rendkívüli eljárásokat alkalmazzák 2020-ra is. Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert az 50. cikk szerinti időszakot 2019. október 31-ig meghosszabbították.

Végül a bizottság javasolja, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap tegyen elérhetővé támogatást a megállapodás nélküli brexit által leginkább érintett vállalkozások, munkavállalók és tagállamok számára. A javaslatokról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak meg kell állapodnia.

A bizottság emlékeztet arra, hogy valamennyi érdekelt fél felelőssége, hogy az összes lehetséges kimenetelre felkészüljön. Mivel a megállapodás nélküli Brexit lehetősége továbbra is fennáll, a bizottság határozottan arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy használják ki az 50. cikk szerinti időszak meghosszabbítását arra, hogy minden szükséges intézkedést meghozzanak az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésére való felkészüléshez.

Egyes rendkívüli intézkedések technikai kiigazítása az Egyesült Királyság 2019. október 31-i kilépésének figyelembevétele érdekében

2019. április 11-én az Európai Tanács (50. cikk) – az Egyesült Királyság kérésére és az Egyesült Királysággal egyetértésben – 2019. október 31-ig meghosszabbította az 50. cikk szerinti időszakot.

E meghosszabbításra tekintettel a bizottság az összes uniós felkészülési és rendkívüli intézkedést megvizsgálta annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is megfeleljenek a célnak. A Bizottság megállapította, hogy ezek az intézkedések továbbra is megfelelnek a célkitűzéseiknek, ezért az intézkedéseket érdemben nem kell módosítani. A bizottság azonban a mai napon javaslatot tett egyes rendkívüli intézkedések technikai kiigazítására az 50. cikk szerinti új menetrend figyelembevétele érdekében.

Ezek a kiigazítások három fő területet érintenek:

1. Közlekedés

Az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetést biztosító rendelet ((EU) 2019/501 rendelet): a bizottság a mai napon javaslatot tett e rendelet hatályának 2020. július 31-ig történő meghosszabbítására, tükrözve az eredeti rendelet logikáját és időtartamát.

Alapszintű légi összeköttetés ((EU) 2019/502 rendelet): a bizottság javaslatot tett e rendelet hatályának 2020. október 24-ig történő meghosszabbítására, tükrözve az eredeti rendelet logikáját és időtartamát.

2. Halászati tevékenységek

A halászati engedélyekről szóló rendelet: a bizottság javaslatot tett arra, hogy a rendkívüli eljárásról szóló elfogadott rendelet ((EU) 2019/498 rendelet) megközelítését hasonló intézkedéssel terjesszék ki 2020-ra, egy olyan keretet biztosítva, amely lehetővé teszi az EU és az Egyesült Királyság halászai számára, hogy 2020-ig hozzáférjenek egymás vizeihez.

3. Az uniós költségvetés

A bizottság javaslatot tett arra, hogy a 2019-re vonatkozó rendkívüli költségvetési eljárásról szóló rendelet ((EU, Euratom) 2019/1197 tanácsi rendelet) megközelítését hasonló intézkedéssel terjesszék ki 2020-ra. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság és az egyesült királysági kedvezményezettek továbbra is jogosultak lennének arra, hogy részt vegyenek az uniós költségvetés alá tartozó programokban, és 2020 végéig finanszírozásban részesüljenek, amennyiben az Egyesült Királyság elfogadja és teljesíti a 2019-re vonatkozó rendkívüli eljárásról szóló rendelet feltételeit, befizeti a 2020. évi költségvetési hozzájárulásait, és lehetővé teszi az előírt ellenőrzéseket és kontrollokat.

Uniós pénzügyi támogatás a megállapodás nélküli brexit által leginkább érintetteknek

A bizottság a 2019. április 10-i negyedik brexitfelkészülési közleményében bejelentette, hogy bizonyos területeken uniós technikai és pénzügyi segítség nyújtható a megállapodás nélküli brexit által leginkább érintettek támogatására.

A meglévő programokon és eszközökön felül a bizottság javasolta

  • az Európai Unió Szolidaritási Alapja hatályának kiterjesztését, hogy az bizonyos feltételek mellett fedezze a megállapodás nélküli brexit miatt esetlegesen a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terheket, és
  • annak biztosítását, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap bizonyos feltételek mellett támogatást nyújthasson a megállapodás nélküli brexit következtében elbocsátott munkavállalók és önálló vállalkozók számára.

A mezőgazdasági ágazatban a mezőgazdasági termelőknek nyújtott meglévő piactámogatási és közvetlen pénzügyi támogatási eszközök teljes skálája rendelkezésre áll majd, hogy enyhítsék az agrár-élelmiszerpiacokra gyakorolt legkedvezőtlenebb hatást. A sürgősebb – például az Egyesült Királyság tekintetében jelentősen kitett kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó – támogatáshoz az uniós állami támogatási szabályok rugalmas megoldásokat kínálnak a nemzeti támogatási intézkedésekre.

Írország

A bizottság és Írország továbbra is együttműködik, hogy feltárja a megállapodás nélküli kilépést követő közvetlen időszakban alkalmazandó rendkívüli megoldásokat és az azt követő időszakra vonatkozó stabilabb megoldást, tekintettel az Ír-sziget sajátos helyzetére, valamint arra a kettős célra, hogy meg kell őrizni a belső piac integritását és el kell kerülni, hogy ellenőrzött határ jöjjön létre. A kilépésről rendelkező megállapodásban előírt tartalékmegoldás az egyetlen olyan azonosított megoldás, amely védi a nagypénteki megállapodást, biztosítja a nemzetközi jogi kötelezettségeknek való megfelelést, és megőrzi a belső piac integritását.

Felkészülés a megállapodás nélküli Brexitre

Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, és nem lépnek életbe átmeneti rendelkezések. Ettől az időponttól kezdődően az Unió egyetlen elsődleges és másodlagos jogszabálya sem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, és nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak. Ez nyilvánvalóan komoly fennakadást okoz majd a polgárok és a vállalkozások számára, és súlyos negatív gazdasági hatással járna, amely arányaiban sokkal nagyobb lenne az Egyesült Királyságban, mint az EU27-tagállamokban.

Az Európai Bizottság 2017 decembere óta készül a megállapodás nélküli Brexitre. A bizottság eddig 19 jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács már elfogadott. A bizottság emellett 63 nem jogalkotási aktust is elfogadott, és 100 felkészülési közleményt tett közzé. A bizottság a kilépés új időpontja előtt nem tervez új intézkedéseket.

Amennyiben nem születik megállapodás, az Egyesült Királyságnak – a jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalások megkezdésének előfeltételeként – megoldást kell keresnie a kiválással kapcsolatos három fő kérdésre. Ezek a következők: (1) azon polgárok jogainak védelme és tiszteletben tartása, akik éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal a brexit előtt; (2) az Egyesült Királyság uniós tagállamként vállalt pénzügyi kötelezettségeinek tiszteletben tartása; és (3) a nagypénteki megállapodás betűjének és szellemének, valamint az Ír-sziget békéjének, illetve a belső piac integritásának megőrzése.

Az Egyesült Királysággal áru- és szolgáltatáskereskedelmet folytató valamennyi vállalkozást érinteni fogja a megállapodás nélküli Brexit. A bizottság brexitfelkészülési ellenőrzőlistát tett közzé, amelyet minden érintett vállalkozásnak gondosan tanulmányoznia kell. A vállalkozásoknak mostanra már készen kell állniuk arra, hogy minden szükséges alakiságot teljesíteni tudjanak.

A mai közlemény áttekintést ad a felkészülési munkáról azokon a területeken, amelyeken folyamatos és különleges odafigyelésre van szükség. E területek közé tartoznak a következők: a polgárok jogai, a határátlépéshez kapcsolódó alakiságok és a kereskedelem, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és vegyi anyagok, pénzügyi szolgáltatások és halászat.

Mi a teendő megállapodás nélküli brexit esetén?

A bizottság a megállapodás nélküli kilépést követő közvetlen időszakra ügyfélszolgálatot hozott létre a tagállami közigazgatási szervek számára, hogy e közvetlen kommunikációs csatorna révén gyorsan elérhetők legyenek a bizottsági szolgálatok szakértői, valamint elősegítse a tagállami hatóságok közötti szükséges koordinációt. Ha uniós polgárként többet szeretne tudni arról, hogyan tud felkészülni a megállapodás nélküli Brexitre, kérdéseivel forduljon a Europe Direct szolgálathoz. Az EU bármely részéről ingyenesen és az unió bármely hivatalos nyelvén hívhatja a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámot.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-10-04 17:39:00
A nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók, illetve a nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelmének egyik fontos elemével, a támadást elhárító erők reagálási funkciójával kapcsolatos workshopot szervezett közösen az Országos Atomenergia Hivatal és az Amerikai Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Nem drága a csapatépítés, ha a dolgozók napi béréhez viszonyítjuk, de nem az étel, az ital és maga az esemény a fontos, hanem az, hogy mit hozunk ki a résztvevőkből. A látens távozóktól az elkerülhető fluktuáción át a jutalmazás-elismerés egyensúlyáig – íme, a recept ahhoz, hogy egy nyelvet beszéljen dolgozó és munkáltató. A következetes, tervszerű vállalati fejlődéshez vezető útról Kalmár Pétert, az [eureka] Consulting & Games alapító-vezérigazgatóját kérdeztük.
Egy igazán kreatív szakács, Szatmári Ferenc, alias Főzelékes Feri elárulja, hogyan építi forradalmi megoldásokkal a vállalkozását. A hartai gasztroblogger és influenszer több szakácskönyvvel a háta mögött, unokatestvérével közösen hívta életre a HIPPEACE főzelékbárt, amelynek alapjait a vásárlók is segítenek lerakni, közösségi finanszírozással. Ez az a helyzet, amikor a kedves vendég a receptet is hazaviheti az étteremből, de bőven van még újítás, amivel a franchise-ban szintén gondolkodó szakács előállt. Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
2023. 08. 06., 10:25
epizód: 2023 / 12   |   hossz: 28:19
Vajon hogyan vizsgázunk napjainkban stresszkezelésből és időmenedzsmentből – pont akkor, amikor a karrierünkre gazdasági nehézségek lehetnek hatással? Hogyan segíthet ezen az irányított játék, az ún. gamifikált fejlesztési folyamat, és hogyan gyógyít vele munkahelyi közösségeket, döntéshozó stratégiákat, karrier és magánélet egyensúlyában keletkezett zavarokat a „Mit játsszunk?” vlog egyik vezetője, Győri-Nádai Réka? A kreatív szakembert a vállalati soft skill tréningek és a játszva megoldható céges folyamatok sajátosságairól is faggattuk.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS

A nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók, illetve a nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelmének egyik fontos elemével, a támadást elhárító erők reagálási funkciójával kapcsolatos workshopot szervezett közösen az Országos Atomenergia Hivatal és az Amerikai Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma.