Ezekre figyeljen gyümölcs-szaporítóanyag vásárlása és telepítése előtt!

2023. 11. 25., 17:23

A megfelelő szaporítóanyagok nélkülözhetetlenek az esztétikus dísznövényekkel tarkított telkek, valamint a családoknak egészséges gyümölcsöt, sőt akár hasznot is adó házi- és hobbikertek kialakításában. Az ültetési anyagok minősége és megbízhatósága a kiskerti szektorban ugyanolyan lényeges, mint a professzionális ültetvénytelepítések esetén.

A Nébih kiemelt figyelmet fordít a szaporítóanyagok kérdésére, éppen ezért a szakemberei ‒ a korábban közzétett tájékoztatók egyfajta összegzéseként ‒ most összegyűjtötték az egyes árusítóhelyek jellemzőiről és kockázatairól szóló információkat, továbbá a megfelelő szaporítóanyag kiválasztásához szükséges leghasznosabb tudnivalókat, melyeket egyaránt ajánlanak a vásárlók és a forgalmazók figyelmébe.

A terméktípusok, a fajták (az oltvány gyümölcsfáknál alany-nemes fajtakombinációk) kiskereskedelmi kínálata rendkívül változatos, valamint az eladási helyek és módok is sokfélék. A kiskereskedelmi értékesítés során előfordulnak hiányosságok, a termékkörre vonatkozó szakmai szabályok megsértése, melyek ellen a hatóság igyekszik folyamatosan fellépni: legutóbb az az ónodi Országos Állat- és Kirakodóvásáron tartott helyszíni ellenőrzést a hatóság.
Akár ültetvénytelepítésre, akár házikertbe szánt gyümölcsfa vásárlásakor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

1. Olyan termék ez, amelynél „biológiai, szaporítóanyag jellegéből” következően az értéket a belőle nevelendő növény későbbi, eltelepítés utáni fejlődése fogja megadni. Ez a fejlődés szakszerűséggel és gondossággal természetesen befolyásolható, ugyanakkor a szaporítóanyag életképességét, a beérettségét, a tartalék tápanyagtartalmát, a rejtett kórokozóktól való mentességét szükséges figyelembe venni.

2. Jóllehet, a fentiek nehezen ítélhetőek meg a vásárlás pillanatában, de a szemmel látható problémáktól, mint például a kiszáradástól, a durva sérülésektől való mentesség, vagy az anyag megfelelő fejlettsége, mérete a minimum elvárások körébe tartoznak. Ugyanakkor fontos tudni, hogy azok a fák, amelyek ezeket az alapvető követelményeket teljesítik, nem mind azonos értékűek. A fajtaazonosság ugyanilyen, általában csak később, a termőre forduláshoz szükséges évek után ellenőrizhető szempont.

3. A vásárlási döntés hosszú évekre szól, kivéve, ha nem ered meg, vagy gyorsan elpusztul az ültetett fa. Érthető, ha mindenki azt szeretné, hogy ez a választás sokáig örömet és hasznot adjon kertjében, gyümölcsét akár több generáció is élvezhesse.

4. Rendkívül fontos szem előtt tartani a régóta ismert és fontos szempontot: a faiskolai áru, bizalmi termék.

A vásárlók általában konkrét fajtákat szeretnének beszerezni, vagy az az igényük, hogy a vásárláshoz kapcsolódóan segítséget, tanácsot kapjanak a választáshoz. Fontos az is, hogy az említett bizalmat is érezhessék. Lássuk, milyen lehetőségeik vannak, hol érdemes keresni, mik az előnyei és hátrányai a különböző forgalmazási módoknak és terméktípusoknak?

A különböző gyümölcs ültetési anyag terméktípusok közötti eligazodásban segítséget adnak a Nébih korábbi tájékoztatói. A lentebb található linkeken elérhető ‒ a jelölésre és a legfontosabb egyéb követelményekre vonatkozó ‒ kapcsolódó anyagokat az alábbi néhány szempont egészíti ki.

1. Faiskolai anyagok értékesítése hagyományos faiskolai lerakatban

Szabadgyökerű anyagok: megbízható forgalmazási mód, a vonatkozó szakmai szabályok mellett történő árukezelés (pl. a szakszerűen végzett vermelés) biztosítja az anyagok jó minőségének megőrzését. Előny, hogy a fák kiterjedt, nagy gyökérzettel rendelkeznek, amelyről a vásárló a megvétel során meg is győződhet. Általában megfelelő a fogyasztói tájékoztatás, a fajtákat ismertető alapinformációk táblákon rendelkezésre állnak, gyakorta a dolgozóktól is kaphat tanácsokat az érdeklődő. Az anyagok származását, nyomonkövethetőségét, megfelelő jelölését (certifikációs, vagy termelői címkéit) és egyéb követelményeknek való megfelelőségét mind a szaporítóanyag felügyeleti, mind a növényvédelmi hatóság könnyebben tudja ellenőrizni, hiszen állandó, regisztrált telephellyel rendelkező vállalkozásokról van szó.

A növényegészségügyi szempontokra a lerakati vermelésnél is nagyon hangsúlyosan kell figyelni: a vermelőközeg ellenőrzése, cseréje és a beérkező anyagok minőségi kontrollja fontos ahhoz, hogy a gyökérbetegségek a forgalmazás során ne jelenhessenek meg, ne fertőzhessenek.

Korszerű, kiváló minőséget garantáló opciót jelentenek a hazánkban is egyre inkább terjedő konténeres gyümölcsoltványok is. Ezek lehetnek a tenyészedényben nevelt vagy a szabadföldi faiskolai ciklus után a tenyészedényben továbbnevelt növények. Eredésük biztosabb, mint a szabadgyökerű fáké és szélesebb az az „időablak”, amikor kiültethetőek. Fontos figyelni arra, hogy fiatal, jó fejlődésű növényeket válasszunk, amelyeket maga a faiskolai termelő nevelt erre az értékesítési formára szánva. (Időnként lehet találkozni néhány lerakatban láthatóan elöregedett, nem szakszerűen továbbnevelt növényekkel, amelyeken már nincs jelentős hajtásnövekedés, legfeljebb aprócska nyársakat fejlesztettek az utolsó vegetációs időszakban. Az ilyen növények kerülendőek.)

2. Faiskolai anyagok értékesítése egyéb kereskedelmi pontokon, üzletekben, áruházakban

Felfutó értékesítési forma, amely jelentőssé vált az utóbbi időszakban a gyümölcs ültetési anyagoknál is. Előny, hogy sok vásárlóhoz eljutnak ezek a termékek is, a forgalmat, ezzel a kertekbe kerülő növények, fajták számát növeli.
Ezek a kereskedelmi egységek jellemzően az úgynevezett gyökércsomagolt növényeket árulják. (A gyökerek életképességét nyirkos közegben, szorosan bekötött fóliazacskóban őrzi meg ez a terméktípus.) Az áru minőségét tekintve meghatározó a beszállító faiskolai termelők szakértelme és gondossága. A gyökércsomagolt áru termesztési szempontból a szabadgyökerű oltványokkal esik azonos megítélés alá. Például a legkorábbi kitermelési időpontra, vagy a gyökerek és föld feletti részek méretére vonatkozó szabályok ezek esetében is megegyeznek a szabadgyökerű forgalmazásra vonatkozókkal. Az ilyen értékesítésre szánt fák felnevelése több faiskolai elemben különbözik a szabadgyökerűektől és ahhoz is megfelelő technológia szükséges, hogy a gyökerek kiszáradástól való védelme valóban hatékony legyen.

A vegyes profilú kereskedelmi egységekben a vásárló tanácsadásra, információkra nem igazán számíthat, de ezt a beszállítók a kötelező hatósági címkék mellett elhelyezett információs, tájékoztató címkékkel biztosítják.
A szabadgyökerű oltványokkal összehasonlítva a gyökércsomagolt növények gyökérmérete kisebb. Természetesen eléri a szakmai rendeletben megszabott kötelező értéket, de értelemszerűen minél nagyobb a gyökértömeg, annál jobb eredésre, a fa erősebb indulására számíthatunk. A föld feletti részek és a gyökértömeg aránya fontos tényező a kiültetés sikerében. Egyes termelők ezért a gyökércsomagolt fákat megmetszett és a koronavesszők párolgás gátló paraffinos kezelésével szállítják.

A forgalmazás, árusítás tekintetében az a helyes, ha az ilyen növények elhelyezése is szabadban, lényegében faiskolai lerakati körülmények között történik. Ezt barkácsáruházakban mindenütt, de sajnos a vegyes profilú kiskereskedelmi egységekben csak részben biztosítják. Vannak helyek, ahol nyitott, fűtetlen tér helyett beltérben tartják a növényeket. Ez rendszeresen előforduló probléma, melyre a hatóság rendszeresen felhívja – adott esetben szankció mellett – az egységek figyelmét. A zárt, fűtött eladótérben történő árusítás ugyanis sem az őszi, sem a tavaszi oltványértékesítési időszakban nem alkalmas arra, hogy a növények megfelelő minőségét megőrizze. Problémát jelent a fáknál a nyugalmi időszak megszakítása, vagy a koronarészek száradása is, mindkettő a jó minőségben átvett oltványok értékvesztését okozhatja.

3. Faiskolai anyagok értékesítése alkalmi árusító helyeken, piacokon, kirakodó vásárokon

Ez az értékesítési forma is egyre gyakoribb az utóbbi években. Az érintett árusok a gyümölcsfajokból jellemzően gyökércsomagolt anyagokkal foglalkoznak. Kezdetben nagyon sok probléma volt ezeken az alkalmi helyszíneken mind a szaporítóanyagok minőségére és hitelességére, mind az árusítás körülményeire vonatkozóan. A hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően javult a helyzet, azonban továbbra is indokolt kiemelt figyelmet fordítani a területre. Mindazokban az esetekben, amikor nem megfelelő az anyagok nyomonkövethetősége, jelölése, vagy látható minősége, a hatóságok kivonja a forgalomból az árut, valamint rendelkezik az árusítás megszűntetéséről.

A hazai előállítású szaporítóanyagok esetében azok hitelessége a hatóság számára ellenőrizhető. Ez azonban az alkalmi árusítóhelyeken jellemzően nagy mennyiségben található, más EU tagországokban termelt szaporítóanyagoknál már sokkal nehezebb.

A hatóság rendszeresen tapasztalja az alkalmi piacokon, vásárokon az aránytalan akciós árképzést, valamint a növényekre vonatkozóan az árusoktól kapható információk rendkívül alacsony szintjét. Fentiek miatt a vásárlók részéről az alkalmi árusítóhelyeken különösen indokolt a körültekintő, megfontolt választás.

4. Online kereskedelem, webshopok, webáruházak

Az online értékesítőknek minden szempontból ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteniük, mint a klasszikus, állandó telephellyel rendelkező faiskolai árudáknak. Az áru készletezését, kiküldésre előkészítését e vállalkozásoknak is beazonosítható, megfelelő körülményeket nyújtó és ellenőrizhető telephelyen kell végezniük, biztosítaniuk kell az anyagok nyomon követhetőségét, beszerzéseik során a származás igazolását, a jelölésekre, a növények minőségére vonatkozó követelmények betartását.

Az egyéb, különböző online felületeken (hirdetési oldalakon, facebook csoportokban) történő szaporítóanyag-értékesítés csak akkor jogszerű, ha betartják a szakmai és jogszabályi követelményeket. Ha a hirdető nem, vagy nehezen beazonosítható, akkor legtöbbször igazolódik az illegális forgalmazás. Például nem rendelkezik szaporítóiskolai engedéllyel, nem ellenőrzött, nagy növényegészségügyi kockázatot hordozó, gyenge minőségű növényeket árulnak, emellett gyakori a jogtalan fajtahasználat. E téren a hatóság főként a bogyós gyümölcsfajok köréből derít fel eseteket, ugyanis jellemzően ilyen forgalmazók kapcsán érkeznek jelzések a hivatal felé. Az általuk okozott problémák nemcsak a vásárlóknál jelentkeznek – a fekete forgalmazás nagy kárt okoz a szabályosan termelő vállalkozásoknak is.

5. A mozgóárusítás, azaz amikor a településeket járva, járműből kínálnak ültetési anyagokat, nem tartozik a szaporítóanyagok legális forgalmazási lehetőségei közé

A regisztrált szaporítóanyag-termelő és -forgalmazó vállalkozások szakmailag igényes munkája és a hatóságok igyekezete mellett a vásárlói tudatosság is szükséges ahhoz, hogy a faiskolai termékekből a valóban jó minőség kerüljön a kertekbe. (Nébih)

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2024. 07. 03., 08:25
epizód: 2024 / 13   |   hossz: 20:51
Az OFA Nonprofit Kft. „Az év felelős foglalkoztatója” pályázat keretében évről évre összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, akik kiemelkedő tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén. A cég közzé is teszi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak a terület fejlődéséhez. A díjakat, amelyekre 2024-ben július 19-ig lehet pályázni, öt kategóriában osztják ki: kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok I-II., illetve egyéb gazdálkodó szervezetek. Kiosztanak különdíjakat is, amelyek különösen érdekesek, hiszen gyakran olyan innovatív ötleteket takarnak, amelyeket nem feltétlenül a pénz motivált – mondta el Endrész Alexandra programvezető.
2024. 06. 17., 22:50
epizód: 2024 / 12   |   hossz: 24:28
Minden nyári szünetben diákok tízezrei jelennek meg a munkaerőpiacon, hogy pénzt gyűjtsenek és szakmai tapasztalatokat szerezzenek. A 25 év alattiak számára elérhető szja-kedvezmény révén sokan mentesülnek az adófizetés alól, ám a foglalkoztatás jogviszonya eltérő adózási kötelezettségeket róhat rájuk, amiből baj lehet, ha nem figyelnek rá. Horváthné Szabó Beáta, a Moore Hungary adótanácsadó szakértője nemcsak ezeket a szabályokat veszi sorra, de bemutatja az iskolaszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás, valamint a külföldön tanuló vagy külföldi diákok hazai munkavégzésének kritériumait is.
A hazai utasbiztosítási piac egyik legalapvetőbb problémáinak egyike az, hogy az ügyfelek még mindig túl sokat akarnak spórolni rajta, holott a nyaralás költségének csak elhanyagolható töredékét teszi ki – hívta fel a figyelmet a PBA Insura Zrt. vezérigazgatója. Dr. Kozma Gábor jelezte: a legolcsóbb és az 1–2 ezer forinttal többért kötött prémium biztosítás szolgáltatásai között óriási különbség tátong, és erre az utolsó pillanatban – mert bizony akkor kötjük – már nem biztos, hogy felfigyelünk.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS