Bemutatkozik a Széchenyi Programiroda

2024. 01. 10., 01:30

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (SZPI) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként évtizedes szakmai múlttal rendelkezik hazai és európai uniós fejlesztési programok területén. Az SZPI országos hálózatán keresztül 2011 óta, jelenleg a VOP_PLUSZ-4.3.1-22-2022-00001 projekt keretében nyújt térítésmentes, könnyen elérhető, személyesen vagy online módon igénybe vehető, rugalmas és naprakész tanácsadói szolgáltatást a pályázni kívánó vagy már nyertes projekttel rendelkező ügyfelek részére.

A képzett tanácsadói hálózat széleskörű tapasztalata segíti ügyfeleinket a projektöltet kidolgozásától, a pályázat benyújtásán és a nyertes projekt szakmai és pénzügyi megvalósításán keresztül a projektzáráson át, egészen a projekt fenntartási időszakának végéig.

A hálózat szolgáltatásait az ügyfeleink igénybe vehetik a GINOP Plusz, EFOP Plusz, KEHOP Plusz, DIMOP Plusz, TOP Plusz és IKOP Plusz operatív programokban megjelent felhívásokkal kapcsolatban, de a tanácsadóik segítik a 2014–2020-as időszakban nyertes projektek szabályos és sikeres lezárását is. A tanácsadók nem végeznek projektmenedzsment feladatokat, hanem a projekt tervezőinek, megvalósítóinak, lebonyolítóinak munkáját kiegészítve, helyben segítik a sikeres pályázást, valamint a hatékony és szabályos projektmegvalósítást.

Az SZPI szolgáltatásai mindenki számára könnyen és ingyenesen elérhetők, legyen az magánszemély, önkormányzat, egyházi, civil, állami szervezet, gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet az ország bármely területén. A tanácsadók személyesen, telefonon vagy online módon állnak az ügyfelek rendelkezésére. A legfontosabb szolgáltatások:
– pályázatfigyelés, fejlesztési igényhez a megfelelő pályázatok feltérképezése, tájékoztatás
– EPTK felület gyakorlati használatában való segítségnyújtás
– pályázat összeállításában és benyújtásában való segítségnyújtás
– nyertes projekt lebonyolításában (pl. kifizetési kérelem, szerződésmódosítás, szakmai beszámoló összeállításában) való segítségnyújtás
– helyszíni ellenőrzésekre való felkészítés
– szabályos projektadminisztráció támogatása
– tájékoztató és szakmai fórumok, rendezvények lebonyolítása
– naprakész gyakorlati információk átadása
– kapcsolatépítés elősegítése networking rendezvények által (tapasztalatcsere, jó gyakorlatok megosztása, partnerkeresés)
– coworking terek működtetése a kijelölt irodákban (ügyfelek számára IT infrastruktúra és igény esetén tanácsadói segítség és támogatás biztosítása az európai uniós pályázatokhoz)
– hírlevélszolgáltatás
– rövid, gyakorlatorientált képzések potenciális pályázók és kedvezményezettek részére

Az SZPI projektjének célja, hogy a Partnerségi Megállapodásban meghatározott fejlesztési célok elérését támogassa és segítse, a társadalmi és gazdasági szereplők fejlesztési forrásokhoz jutását, illetve azok hatékony felhasználását előmozdítsa a kohéziós politika (ESZA+, ERFA, KA, IÁA) felhívásai (továbbiakban: európai uniós pályázatok) kapcsán.

Kiemelt célkitűzés – amely számos projekttevékenység összehangolt működésével valósulhat meg – a hazánkba érkező fejlesztési források minél hatékonyabb, eredményes és szabályos felhasználása, minél több lehetséges pályázó és kedvezményezett elérése, a pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak, a helyi projektek előkészítésének és sikeres megvalósításának támogatása, amely hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a pályázók tervezett fejlesztéseinek kibontakoztatásához.

A Projekt 2022.09.01-2027.12.31 között valósul meg. Az SZPI a fővárosban és a vármegyékben – országos lefedettséggel – térségi irodákat működtet, melyek munkatársai gondoskodnak az SZPI feladatainak területi szinten történő ellátásáról. A térségi irodahálózat – négy adminisztratív térségbe szervezetten (Északkelet-magyarországi Térség, Északnyugat-magyarországi Térség, Közép- és Déldunántúli Térség, Közép- és Délkelet magyarországi Térség) – 2023 novemberében 43 irodával és közel 100 fős tanácsadói állománnyal működik. A térségi irodák tanácsadói látják el helyi szinten a tájékoztatással, tanácsadással és a projekthez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységekkel összefüggő feladatokat. A projekt feladatai között szerepel az iroda- és tanácsadói hálózat bővítése.

A Projekt közvetlen célcsoportja széles körű, heterogén összetételű mind jogi státuszát, mind pályázati ismereteit, tapasztalatait, mind kapacitását illetően. A projektben nyújtott térítésmentes szolgáltatások bárki számára elérhetők, az ügyfelek között bármilyen szervezet előfordulhat a kohéziós politika (ESZA+, ERFA, KA, IÁA) felhívásai esetében. A magánszemélyektől, a mikro-, kis- és középvállalatokon, civil és egyházi szervezeteken át az önkormányzati fenntartású vagy állami intézményekig, önkormányzatokig, mindenki igénybe veheti a tanácsadói szolgáltatásokat az ország fejlett, és kevésbé fejlett régióiban egyaránt. Az SZPI tanácsadói mind a 2007–2013, mind a 2014–2020, mind a 2021-2027 programozási időszak kapcsán segítséget nyújtanak a projektek bármely életszakaszában, akár potenciális pályázóként, akár tényleges pályázóként vagy kedvezményezettként igénylik a támogatást az ügyfelek.

A Partnerségi Megállapodásban is rögzítésre került, hogy az SZPI a térségek közötti különbségek kezelését, az ezt célzó intézkedések integrálását biztosító szervezetrendszeri együttműködés része. Az ennek megfelelő, területileg célzott szolgáltatásnyújtás alapja, hogy kiemelten kezelendő a tanácsadók tapasztalatai alapján meghatározott leginkább fejlesztésre szoruló kedvezményezettek köre, valamint különösen a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet szerinti 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén működő önkormányzatok, vállalkozások, egyéb szervezetek és intézmények, valamint a települési önkormányzatok az ország egész területén.

A Projekt közvetett célcsoportját a teljes magyar társadalom alkotja, mivel a közvetlen célcsoport projektjeinek támogatásán keresztül azok céljainak megvalósulását, tervezett hatásainak elérését is segíti a projekt.

A Projekt céljainak elérését az alábbi tevékenységek szolgálják:

Személyre szabott egyéni tájékoztatás és tanácsadás országos tanácsadói hálózatunkon keresztül.

Az egyéni ügyfélkapcsolati szolgáltatások tevékenységtípus kapcsán a tanácsadók személyesen, online vagy egyéb módon (telefon, e-mail) szakmai és adminisztratív támogatást nyújtanak a pályázók és kedvezményezettek számára a projektek tervezése és megvalósítása során, azonban projektmenedzsment tevékenységet az ügyfelek számára nem végeznek. A szolgáltatások minden esetben önkéntesen és ingyenesen vehetők igénybe. A tájékoztatás célja az érdeklődők teljes körű informálása a projektötletük számára megfelelő európai uniós pályázati lehetőségekről, szakmai és adminisztratív ismeretekről. A tanácsadás, azaz a projektmegvalósításhoz kapcsolódó tanácsadói tevékenység keretében a Társaság tanácsadói a támogatási kérelem benyújtását követően a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig kísérik végig a projektet, és segítenek a felmerült problémák megoldásában. A kedvezményezettek bármikor élhetnek a tanácsadók nyújtotta egyéni segítség lehetőségével, akár eseti jelleggel, akár a projekt életút teljes hosszán át. A projekt életútja során a tanácsadók bármely, a projekt tervezéséhez, megvalósításához kapcsolódó témában segítséget nyújtanak ügyfeleiknek, például a beszerzések szabályos lebonyolítása, a szakmai alátámasztó dokumentumok megfelelő összeállítása, a hivatalos dokumentumok értelmezése, EPTK használat kapcsán.

Projektmentorálás az irányító hatóságok igényei alapján (célzott segítségnyújtás az IH által kijelölt projekteknek).

A tevékenység az irányító hatóságok felkérésére indul, célja, hogy előmozdítsa a megvalósításban elakadt vagy késésben lévő projektek sikeres megvalósítását, valamint nyomon kövesse azokat, és segítséget nyújtson az irányító hatóság által meghatározott projektek körének. A tanácsadók a projekt helyzetének áttekintése, a szakmai támogatás, intézkedési terv és megoldási javaslatok kidolgozása mellett folyamatos támogatással és nyomon követéssel segítik a projektek sikeres megvalósulását.

Információs fórumok, konferenciák szervezése a potenciális pályázók és kedvezményezettek számára a megjelenő új felhívások, pályázati tudnivalók, projektmegvalósítással kapcsolatos témákban.

A fórum, illetve konferencia fő célja, hogy az érdeklődők, pályázók, kedvezményezettek a lehetőségekről tájékoztatást, a projekt lebonyolításához naprakész információkat kapjanak, támogatva a sikeres projektmegvalósítást. Az információs fórum résztvevői létszáma maximum 40 fő, míg konferenciát minimum 41 fő résztvevővel szervezünk, jelenléti, vagy online formában. Az eseményeken bemutatásra kerülnek az aktuális pályázati lehetőségek, a pályázás menete. A potenciális pályázók és kedvezményezettek ezen alkalmakon tájékozódhatnak a projekt tervezést, megvalósítást, fenntartást érintő általános elvárásokról, aktuális szabályozói környezet változásairól, emellett specifikus pályázati témakörök gyakorlati tudnivalóiról, illetve a gyakran felmerülő problémák lehetséges megoldásairól.

Új szolgáltatások

Coworking terek a pályázáshoz, projektmegvalósításhoz szükséges IT infrastruktúra biztosítása érdekében.

A coworking terekben az IT infrastruktúra (számítógép, internet, nyomtatási és szkennelési lehetőség) mellett a tanácsadók segítségnyújtása is igénybe vehető, ezáltal az informatikai eszközökkel kevésbé ellátott, hátrányos helyzetű célcsoportok számára megteremtik a tárgyi feltételekhez és ezzel együtt a tanácsadói segítséghez való hozzáférés lehetőségét. Coworking tereket azon irodáinkban hozunk létre, melyek a 36 komplex programmal fejlesztendő járásban nyújtanak szolgáltatásokat, hozzájárulva ahhoz, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező potenciális pályázók is könnyebben élhessenek a pályázati lehetőségekkel o kontaktpontok a hátrányos helyzetű, kapacitáshiányos, nehezen elérhető potenciális pályázók elérése érdekében A 36 komplex programmal fejlesztendő járás településeinek egy részén (illetve szükség/igény szerint más településeken) kihelyezett tanácsadói kontaktpontok létesítését tervezzük. A kontaktponton kéthavonta egy napban, vagy igény felmerülése esetén a településen helyben lesz elérhető egy tanácsadó, a szükséges infrastruktúrával (laptop, mobilnet, mobil multifunkciós nyomtató). A kontaktpontokon a térségi irodák tanácsadói nyújtják az SZPI szolgáltatásait, a kontaktpontok időszakosan nyitva tartó „mini irodaként” funkcionálnak. A szolgáltatás célja azoknak a potenciális pályázóknak az elérése és a pályázati rendszerbe történő bevonása, akik kevés kapacitással rendelkeznek, eddig kevésbé jelentek meg az EU-s pályázati rendszerben, és intenzív támogatást igényelnek. A kontaktpontokon keresztül a helyi közösségekbe tudjuk eljuttatni a tanácsadói szolgáltatást és infrastruktúrát, a térségi irodákéval megegyező szolgáltatásokat a periférikus, nehéz közlekedési adottságú területek és célcsoportok számára. A tervek szerint a kontaktpontok nyitása 2024 márciusától folyamatosan várható.

Networking a kapcsolatépítés, közvetlen pályázói, kedvezményezetti tapasztalatcsere céljából.

A networking az ügyfelek, a potenciális ügyfelek, tanácsadók, mentorok, szakemberek, vezetők közötti kapcsolatteremtést, és együttműködést elősegítő találkozó. Új szolgáltatásként lehetőséget kívánunk biztosítani a potenciális pályázói kör, illetve a kedvezményezettek számára egymás megismerésére, projektötletek közös kidolgozására, konzorciumi partnerkeresésre, melyhez networking alkalmakat biztosítunk az érdeklődő, illetve a leendő ügyfeleink számára, személyes jelenléttel vagy online formában. A szolgáltatás magában foglalja a tanácsadói moderálást, így a pályázók/kedvezményezettek segítséget kapnak a lehetséges felhívások megismeréséhez, valamint abban, hogy a pályázói ötleteket a felhívásoknak megfelelő keretek között dolgozzák ki. Ezek az események kifejezetten alkalmasak a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására is.

Képzések a célzott, hatékony csoportos ismeretátadás érdekében.

A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára új szolgáltatásunk a rövid, gyakorlatorientált képzések kialakítása és szervezése, melyek keretében a Társaságnál, illetve az intézményrendszer más szereplőinél felhalmozott tudást tervezzük átadni online, blended, vagy jelenléti formában, igazodva az ügyféligényekhez, szükségletekhez.
Az SZPI felnőttképzési tevékenységének engedélyezése 2024 év elején várható. A képzések szervezését a felhívások megjelenéséig nem kezdjük meg, mivel a tanácsadók visszajelzései alapján a projektmegvalósítással kapcsolatos fórumokra is alig van jelen pillanatban kedvezményezetti igény.

Aktív együttműködés az irányító hatóságokkal, közreműködő szervezettel, központi koordinációval az ügyfelek hatékony segítése, és az igények becsatornázása, és az azokra való rugalmas reagálás érdekében.

Az együttműködési megállapodások IH-k által véleményezett, végleges változata elkészült, négy IH esetében megtörtént a megállapodás aláírása. A projektmentorálás folyamatosan zajlik. Rendszeres egyeztetések zajlanak a központi koordinációval az adminisztratív kapacitások javítását célzó tevékenységek ütemterve, valamint a képzések, illetve a kommunikáció összehangolása kapcsán.

A szolgáltatások és az európai uniós pályázati lehetőségek rendszeres országos és helyi szintű kommunikációja:

– Közösségi média megjelenések, hirdetések, kampányok o Google Ads kampányok
– TV, rádió megjelenések, hanganyag, reklámfilm készíttetése
– PR cikkek megjelentetése (online/offline)
– Szórólap, plakát
Palyazat.gov.hu megjelenés, FairApp
– Partnerszervezeti rendezvényeken, IH, KK rendezvényeken megjelenés
– Saját rendezvények kommunikálása (honlap, Facebook, email, partnerszervezetek)
– Partnerszervezetekkel kapcsolatfelvétel
– Közvetlen tanácsadói ügyfél megkeresések

Az SZPI rendezvényeiről naprakész információk a honlapon, valamint Facebook-oldalon találhatók.

Az SZPI szolgáltatásai iránt érdeklődők a hozzájuk legközelebb eső irodákat a SZPI honlapján a FAIRApp-ban található elérhetőségeinken vagy az alábbi QR kód alatt találhatják:


Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 16., 14:10
Az Európai Unió Bírósága által 2024. május 16-án meghozott döntés (C-746/22) szerint ellentétes az Unió jogával az a magyar szabály, amely nem engedi meg a külföldi adózóknak az áfa-visszatérítési eljárásokban, hogy irataikat akár a másodfokú (fellebbezési) eljárásban is beadhassák.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Női pék, cukrász, kaviárszakértő is helyet kapott a rendezvény nagyszínpadán, hogy a fő téma, a „női energiák” mentén bemutassák a művészi szintre emelt szakmájukat. Nemes Richárd főszervező elárulja, hogy hogyan lehet még fenntarthatóbban működtetni egy műfajából adódóan sok hulladékkal járó gasztronómiai rendezvényt vagy milyen egyszerű ételekkel tudnak nagyot alkotni a Gourmet Fesztiválon bemutatkozó konyhák mesterei. Ha mindez nem lenne elég, kifejti, hogy a fine dining milyen vonásokkal ruházta fel a magyar vendéglátást az utóbbi pár évben és például hogyan lehet „veganizálni” megszokott fogásokat, amelyek ettől csak még jobbak lesznek! Vigyázat, étvágygerjesztő epizód!
Miközben a világ e-személyautó gyártói egyre élesedő versenyt vívnak a vásárlók kegyeiért, nem szabad elfelejteni, hogy a közlekedés károsanyag-kibocsátásának jelentős részéért a teherfuvarozás felel. Egyre több középtávú áruszállítást és utolsó mérföldes kézbesítést kiszolgáló depó elektrifikálja a járműflottáját és alakít ki hozzá megfelelő infrastruktúrát, ám nagyon nem mindegy, hogy az üzemeltetés mennyire tud hatékony és gazdaságos lenni – mutat rá ebben az epizódban Négyesi Szilárd, a Siemens Zrt. szakértője.
Újabb különleges hazai vállalkozás, az Ország Söre szavazást alapító Beerselection mutatkozik be a csatornán. A budapesti sörszaküzletbe hetente több tucatnyi újdonság érkezik, köztük akár olyan különlegességekkel, amelyekből egyszerre csak pár darab érhető el az egész országban. A sörkultúra hazai terjesztése fontos küldetés a tulajdonosoknak, hiszen akár 800-féle sörstílus létezik, miközben a legtöbb ember egyedül a lágert ismeri fel. A magyar sörrajongók által idén összeállított recept sorsáról, a kissé elhasznált „kézműves” kifejezés mögötti igazságról, illetve arról, hogy miért érdemes szaküzletben venni a sört a nagy áruházak helyett, Bárkai Péter mesél a BeerSelectiontől. Az ügyvezető persze igazságot tesz az örök, csapolt, palackozott, vagy dobozos kérdésben is...

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

Van egy apró kis bolt a Liliom utcában, ahol a gasztronómia szerelmesei garantáltan elérzékenyülnek. Fekete Antonio szakácskönyvboltja majd’ kétszáz kiadó legjobbját kínálja azoknak, akik nem elégszenek meg a középszerrel.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS