Rekordot döntött a második negyedévben a kártyás fizetési forgalom és az azonnali átutalás

2022. 09. 15., 13:27
Címkék

2022 második negyedévében sem tört meg az elektronikus pénzforgalom dinamikus fejlődése, és továbbra is megfigyelhető a fogyasztók innovatív szolgáltatások felé tanúsított fokozottabb nyitottsága – tájékoztatott a jegybank.

  • Szembetűnő a mobiltárcás alkalmazásokba regisztrált kártyák számának emelkedése és ezen alkalmazásokkal lebonyolított vásárlások két és félszeres növekedése.
  • A forgalom tekintetében újfent rekordszintű bővülés történt mind a fizetési kártyák, mind az átutalások oldalán, utóbbiak között is elsősorban az azonnali fizetés teljesített kiemelkedően.
  • Az utazási korlátozások szinte teljes feloldásával párhuzamosan erőteljes növekedés jellemezte a határon átnyúló forgalmat is.
  • Fokozottabban terjednek ugyanakkor a pszichológiai manipulációra és megtévesztésre alapozott visszaélési kísérletek, így egyre fontosabb a fogyasztók ébersége, mindazonáltal a hazai elektronikus pénzforgalom továbbra is kimondottan biztonságosnak tekinthető.

2022 második negyedévében a fizetési rendszerek forgalma tekintetében enyhe bővülés érzékelhető. A pénzforgalmi likviditás 2022 második negyedévben enyhén növekedett, annak szintje változatlanul bőséges. 2022 második negyedévében sem történt számottevő változás a hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma és megoszlása tekintetében a megelőző időszakokhoz képest. Míg a forint számlák száma a negyedév végén 9,5 millió, addig a deviza számláké 1,1 millió körül alakult. Az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma ugyanakkor a 2020 első negyedéve óta tartó folyamatos növekedésnek köszönhetően megközelítette a 7 milliót. A mintegy 2 éve tartó lassú, de kitartó bővülés hatására az érintett számlák száma ezen időszak alatt 5 százalékkal, 330 ezer darabot meghaladó mértékben bővült. A hazai kibocsátású fizetési kártyák esetében sem történtek drasztikus változások, ugyanakkor egyre szembetűnőbb a fogyasztók kártyahasználati szokásainak átalakulása. Egyrészt 6,8 millióval rekordot döntött azon kártyák száma, amelyekkel történt vásárlási tranzakció az időszak során. Ez a szám 2 százalékkal, közel 140 ezerrel haladja meg az eddigi csúcsot. Másrészt pedig tovább folytatódott a mobiltárcába regisztrált kártyák számának bővülése. A megelőző időszakhoz képest mintegy 9 százalékkal több ilyen kártya volt azonosítható, aminek köszönhetően a számuk már meghaladta az 1,5 milliót.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók kártyaelfogadó-hálózatában történő korábbi dinamikus bővülés, ami elsősorban a koronavírus-járvány enyhülésével párhuzamosan jelentkező újranyitásnak, illetve a Kereskedelmi törvény 2021. január 1-jétől hatályos, elektronikus fizetés kötelező elfogadására vonatkozó módosításának köszönhető, időszakos nyugvópontra érkezett. A fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma az időszak végén kevéssel 150 ezer, az elfogadóhelyeken üzemelő POS termináloké pedig 230 ezer felett alakult. A kártya fizikai jelenlétét nem igénylő internetes elfogadóhelyek számában ugyanakkor továbbra is erős bővülés mutatkozik. Az 5 százalékos növekedés következtében a számuk közel 2 ezerrel haladta meg a megelőző időszak végi adatot, és rohamosan közelít a 40 ezres határhoz. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az előbbi érték adott esetben felfelé torzított lehet, mivel egyre több olyan online kereskedő van, aki több szereplőtől is igénybe vesz ugyanarra a tevékenységre 2/4 kártyaelfogadói szolgáltatást. Ez pedig így redundánsan jelenhet meg a Magyar Nemzeti Bank felé teljesített adatszolgáltatásokban.

2022 második negyedévében is jelentős növekedés történt a legtöbb fizetési mód forgalmában. Ennek keretén belül a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlási forgalom rekordszintű bővülést mutatott. Belföldön a megelőző év azonos időszakához képest 29 százalékkal több, összesen 364 millió vásárlási tranzakciót bonyolítottak le az ügyfelek. A koronavírus-járványhoz kötődő utazási korlátozások szinte teljes feloldásával párhuzamosan a külföldi vásárlások tekintetében is hasonló változások történtek, a tranzakciók száma 24 százalékkal bővült és megközelítette a 33 milliót. A hazai készpénzfelvételek száma ugyanakkor csak 3 százalék alatti mértékben bővült 2022 második negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest, ami azt mutatja, hogy tranzakciós célból a fogyasztók már sokkal inkább az elektronikus fizetési módokat részesítik előnyben.

A kártyás tranzakciók értéke tekintetében is hasonló a helyzet, azzal a kitétellel, hogy a külföldi vásárlások tekintetében még a darabszámnál is nagyobb mértékű, 62 százalékot meghaladó bővülés történt. A hazai kártyás belföldi vásárlások értéke (3 ezer milliárd Ft) pedig már közel harmadával haladja meg a belföldi készpénzfelvételekét (2,3 ezer milliárd Ft).

Mindezek mellett egyre dinamikusabb a fejlődés az innovatív kártyalapú szolgáltatások igénybevétele kapcsán. A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal bel- és külföldön lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma és értéke rendre 150, illetve 161 százalékkal növekedett 2021 második negyedévéhez képest, megközelítve a 63 millió darabot, valamint meghaladva a 391 milliárd forintos értéket.

A magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók elfogadó-hálózatában a külföldiek kártyahasználata is rendkívüli bővülést mutat. A megelőző év azonos időszakához képest több, mint négyszeresére nőtt a külföldi kártyás hazai vásárlási tranzakciók száma és értéke, összesen mintegy 32 millió ilyen tranzakció történt közel 454 milliárd forintos értékben. Ehhez nagymértékben hozzájárulhattak az orosz-ukrán konfliktus következtében Magyarországra érkező ukrán állampolgárok költései is. Mindazonáltal a koronavírus-járvány lecsengésével párhuzamosan a turisztikai célú határon átnyúló forgalom is számottevően megélénkülhetett.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatóknál indított egyedi forintátutalások esetében is folytatódott a korábbi erőteljesebb forgalombővülés. Darabszámban és értékben is mintegy 13 százalékos növekedés történt 2022 második negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest. Ennek eredményeként az átutalások száma 85 millió, értéke pedig 203 ezer milliárd forint körül alakult. Az átutalások között is újfent kiemelkedően teljesített az azonnali fizetés, itt darabszámban 17, értékben pedig közel 32 százalékos a bővülés 2021 második negyedévéhez képest. A közel 46 millió azonnali fizetési tranzakció 11 ezer milliárd forintot meghaladó értékben abszolút rekord is egy negyedév alatt.

2022 második negyedévében a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma 38 ezer, az okozott kár értéke pedig 1 milliárd forint alatt alakult. Ugyan ez számottevőbb növekedést mutat a megelőző év azonos időszakához képest, forgalomarányosan azonban még mindig elenyésző. Az elektronikus pénzforgalomban lecsapódó egyéb, nem kártyás visszaélések tekintetében is hasonló tendencia látható, ugyanakkor az ezer sikeres visszaélés mintegy 1,7 milliárd forint értékben arányaiban még mindig kicsi a 109 millió darabos, illetve 304 ezer milliárd forint értékű teljes átutalási forgalomhoz képest.

2022 második negyedévében a hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásából megközelítőleg 178 milliárd forint bevételt realizáltak, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez jellemzően a tranzakciós forgalom bővüléséhez köthető. A pénzforgalmi bevételeken belül továbbra is az átutalásokhoz (27 százalék), valamint a számlacsomaghoz és számlavezetéshez (19 százalék) kapcsolódó tételek a legjelentősebbek. Emellett a pénzforgalmi szolgáltatók kártyaelfogadáshoz kapcsolódó bevételei is jelentősen, 48 százalékkal növekedtek 2021 második negyedévéhez képest, és meghaladták a 21 milliárd forintot. Itt is elsősorban a tranzakciós forgalom kiemelkedő bővülése játszotta a kulcsszerepet.

A VIBER forgalom értéke az előző negyedévi magas bázishoz képest 4 százalékkal csökkent, azonban az előző év azonos időszakához képest érdemben nem változott; tételszám tekintetében 10 százalékos bővülés látható az előző év második negyedévéhez képest, míg előző negyedévhez képest nem történt érdemi változás. A forgalom értékének és a forgalom tételszámának fenti változásai következtében a VIBER-ben teljesült átlagos tranzakcióérték az előző negyedévhez képest 42 millió forinttal, egy év alatt pedig 111 millió forinttal csökkent. A forgalom a bankközi tételek, a napközbeni elszámolás, valamint az értékpapír ügyletek pénzoldali kiegyenlítésének emelkedése ellenére az egyéb jegybanki tételek változása okán csökkent. A vizsgált időszakban összességében 499 ezer darab tétel teljesült a VIBER-ben, mintegy 558 ezer milliárd forint értékben. Az előző negyedévhez mérten a VIBER-tagok átlagos likviditása 3 százalékkal, míg az előző év azonos időszakához képest 5 százalékkal növekedett. A VIBER-tag hitelintézetek forgalmuk lebonyolításához az előző negyedévhez hasonlóan továbbra sem kényszerültek hitelkeretük jelentős használatára. A maximális hitelkeret-kihasználtság (MHKK) értéke rendszerszinten alacsony, 4-8 százalék közötti szinten mozgott 2022 második negyedévében, azaz a rendszertagoknak átlagosan az összes rendelkezésre álló hitelkeretük csak ekkora részét kellett igénybe venniük.

Az előző év azonos időszakához mérten a Bankközi Klíring Rendszer forgalmának értéke 34 százalékkal, tételszáma pedig 3 százalékkal nőtt. 2022 második negyedévében összességében 95 millió darab tranzakció került elszámolásra 50 ezer milliárd forint értékben, melyből az azonnali elszámolásban összesen 37 millió darab tranzakció teljesült, mintegy 6,8 ezer milliárd forint értékben. A rendszertagok megfelelő likviditást biztosítottak az azonnali átutalási tranzakciók zavartalan teljesítéséhez. (MNB)

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2022-10-04 10:17:00
A jogviták végleges eldöntése a bíróság feladata. Azonban a vitában álló feleknek nem feltétlenül kell a bíróság ítéletére bízniuk magukat. Lehetőségük van arra, hogy a perben bíróság előtt megegyezzenek. A perbeli egyezségkötés legfontosabb szabályait dr. Szabó Gergely ügyvéd foglalta össze.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2022. 09. 23., 12:05
epizód: 2022 / 9   |   hossz: 18:38
Milyen a gazdaság, a vállalkozások helyzete Covid után, a háború és az energiaválság árnyékában? Mekkora sokkokat okozott az elmúlt pár év? Nyílnak-e kivezető utak az európai és a magyar gazdaság előtt? Hogyan segítheti a kilábalást az államilag támogatott Széchenyi Hitel MAX program? A kérdésekre Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója válaszol.
2022. 07. 26., 10:30
epizód: 2022 / 8   |   hossz: 20:30
Milyen új utakat nyitott az internet a csalók előtt? Hogyan azonosíthatjuk vállalkozóként az átverési kísérleteket? Mikor kell szakértőhöz, esetleg egyenesen a rendőrséghez fordulnunk? És mitől menthet meg bennünket egy kis önképzés? Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd olyan céges csalásokra is felhívja a figyelmet, amelyek még a hozzáértők előtt sem feltétlenül nyilvánvalóak.
2022. 06. 26., 09:15
epizód: 2022 / 7   |   hossz: 21:02
Milyen volt a Hannoveri Technológiai Kiállítás és Vásár a Covid után, de háborús időben? Hol tart az ipar 4.0 napjainkban, melyek a digitalizáció legfontosabb új irányai? Mit jelent a virtuális üzembe helyezés? Hogyan hat az automatizálás a munkaerő-piacra? Hogyan szimulálható a Marsra szállás? Mit jelent Európa egyik legnagyobb ipavállalatának, hogy kivonul az orosz piacról, ahol 1851 óta jelen volt? A kérdésekre Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója válaszol.

  Rovathírek: GUSTO

Áprilisban és májusban olyan sok esőt esett, majd olyan agresszív lisztharmat támadta meg a szőlőt, amilyennel tisztességben megőszült borászok sem találkoztak még soha életükben arrafelé.

  Rovathírek: ATOMBUSINESS