Mikor lehet perújítás keretében újra tárgyalni a pert a jogerős ítélet után?

2022. 08. 02., 17:23

Jogerős ítéletet esetén a döntés ellen rendszerint nincs helye további jogorvoslatnak. Ez egyben kizárja azt is, hogy valamelyik peres fél ugyanazon tényállás mellett a perben egyszer már elbírált jogait egy újabb perben próbálja érvényesíteni. Mikor lehet mégis rendkívüli jogorvoslatként „megismételni” a pert perújítás keretében? Melyek a perújítás szabályai? A legfontosabb tudnivalókat dr. Szabó Gergely ügyvéd foglalta össze.

Mikor nem lehet perújítást kérni?

A jogerős ítélet ellen nem lehet bármikor perújítással élni. A perújításra csak meghatározott okokból kerülhet sor.

Például önmagában azért nem kérhet a peres fél perújítást, mert az ítélet nem kedvező a számára. Ha ez lehetséges lenne, akkor soha nem születhetne végleges döntés egy jogvitában. Nem lehetséges perújítást kérni arra hivatkozva sem, hogy a bíróság a jogszabályokat tévesen alkalmazta.

Vannak bizonyos ügytípusok, amelyek esetén kizárt a perújítás. Nincs helye perújításnak például a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, vagy a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet ellen. A sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet esetén sem lehet perújítást kérni.

A perújítás esetei

– Perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el. A perben el nem bírált tény, bizonyíték, határozat csak akkor adhat alapot a perújításra, ha az elbírálása esetén a perújító félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. További feltétel, hogy a fél önhibáján kívül nem volt abban a helyzetben, hogy a perújítási kérelmében felhozott tényt, bizonyítékot vagy határozatot korábban érvényesítse. Nem alap a perújításra, ha például a hivatkozott okiratot a perben azért nem nyújtotta be, mert elkeveredett, de utóbb megtalálta. Ekkor ugyanis nem beszélhetünk önhibáján kívüli okról.

– Másik ok lehet, ha a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak a bűncselekménye miatt törvény ellenére lett pervesztes. Ilyen lehet például, ha hamis szakértői vélemény vagy hamis tanúvallomás alapján veszítette el a pert. Ebben az esetben a perújítás elrendeléséhez szükséges, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet állapítsa meg, vagy ha ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki.

– Nem kizárt a perújítás, ha az ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a bíróság a perben úgy hozott jogerős ítéletet, hogy ugyanabban a kérdésben egy másik perben korábban már jogerős ítélettel döntött. Ilyenkor az újabb perre már nem is kerülhetett volna sor. Ekkor a perújítás ennek a mulasztásnak a kijavítására szolgál.

– Perújításnak van helye, ha a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették. Hirdetményi kézbesítésnek a törvényben meghatározott esetekben van helye. Például, ha a fél tartózkodási helye ismeretlen és az irat elektronikus úton sem kézbesíthető a számára. A perújítás feltétele, hogy a szabálytalan hirdetményi kézbesítés következményeit a bíróság az eljárásban a fél hibáján kívül álló okból nem mondhatta ki. Nincs helye perújításnak a szabálytalan hirdetményi kézbesítésre hivatkozva, ha a hirdetményi kézbesítést követő eljárást az érintett fél jóváhagyta.

Perújítás emberi jogi jogsértés esetén

Perújítás alapja lehet, ha a bíróság által lefolytatott eljárás, illetve a jogerős határozat következtében a félnek az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített valamely joga sérült. Ehhez az is szükséges, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a fél saját ügyében meg is állapítsa a jog sérülését. A perújítás feltétele, hogy a perújítással támadott bírósági ítélet ugyanezen a jogsértésen alapuljon. További feltétel, hogy a sérelmet szenvedett fél az Emberi Jogok Európai Bíróságától nem kapott elégtételt, vagy a sérelem kártalanítással nem volt orvosolható.

A perújítás határideje

A perújítási kérelem benyújtására meghatározott határidők álltnak rendelkezésre. Nem lehet időben korlátlanul élni a perújítás lehetőségével.

A perújítási kérelmet 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számítani. Ha a fél a perújítás okáról csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, akkor ezen időponttól kell számítani a 6 hónapos határidőt.

Főszabály szerint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével perújításnak már nincs helye.

Ha a perújítás alapjául az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szolgál, a perújítási kérelem az ítélet átvételétől számított 60 napon belül nyújtható be akkor is, ha az 5 éves határidő már eltelt.

Döntés a perújításról

A perújítási kérelmet a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely ítélet ellen irányul a perújítás. Meg kell jelölni azt is, hogy a perújító fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja a bíróságtól. A kérelemben elő kell adni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolni kell a vonatkozó okiratokat. Ha a perújítási kérelmet az általános 6 hónapos határidőn túl nyújtja be a fél, akkor a késedelem okait is elő kell adni.

Ha a perújítás feltételei fennállnak, a pert a perújítási kérelem korlátai között érdemben újból tárgyalják. A perújítás nem jelenti azt, hogy automatikusan a korábbitól eltérő döntés születik. A bíróság a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet fenntarthatja. Az is előfordulhat, hogy a megtámadott ítéletet egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz.

 

dr. Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2022. 08. 09., 12:23
A KAVOSZ Zrt. közzétette, hogy az új Széchenyi MAX hitelek közül melyeket lehet már igényelni, és melyik bankok forgalmazzák azokat. Ezzel kezdetét veheti a kisvállalkozások rohama a szuperkedvezményes hitelekért.
2022. 08. 04., 09:17
Azt hiszem, kezdő munkavállalóként nincs fontosabb feladatunk, mint találni egy jó főnököt és tanulni tőle. Örülök, hogy nekem annak idején ez megadatott – mondta az Üzletemnek Jancsár Gergely, az SAP Közép-Kelet-Európai Régiójának fenntarthatósági vezetője.
2022-08-09 21:55:00
A kormány kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra, így a tűzifára is. Az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű tűzifa külföldre történő kivitelét a kormány kontroll alatt tartja, szükség esetén korlátozni is tudja és elővásárlási jogával is élhet – közölte Nagy István agrárminiszter.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

2022. 07. 26., 10:30
epizód: 2022 / 8   |   hossz: 20:30
Milyen új utakat nyitott az internet a csalók előtt? Hogyan azonosíthatjuk vállalkozóként az átverési kísérleteket? Mikor kell szakértőhöz, esetleg egyenesen a rendőrséghez fordulnunk? És mitől menthet meg bennünket egy kis önképzés? Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd olyan céges csalásokra is felhívja a figyelmet, amelyek még a hozzáértők előtt sem feltétlenül nyilvánvalóak.
2022. 06. 26., 09:15
epizód: 2022 / 7   |   hossz: 21:02
Milyen volt a Hannoveri Technológiai Kiállítás és Vásár a Covid után, de háborús időben? Hol tart az ipar 4.0 napjainkban, melyek a digitalizáció legfontosabb új irányai? Mit jelent a virtuális üzembe helyezés? Hogyan hat az automatizálás a munkaerő-piacra? Hogyan szimulálható a Marsra szállás? Mit jelent Európa egyik legnagyobb ipavállalatának, hogy kivonul az orosz piacról, ahol 1851 óta jelen volt? A kérdésekre Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója válaszol.
2022. 06. 13., 06:35
epizód: 2022 / 6   |   hossz: 19:01
A kamerás megfigyelés csak „célhoz kötött” lehet, de a célok meghatározásakor is körültekintően kell eljárni – hívja fel a figyelmet dr. Szabó Gergely ügyvéd. A Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda irodavezető partnerét a munkavállalók megfigyelésére, a kamerák elhelyezésére vonatkozó szabályokról, az élőképekre vonatkozó speciális előírásokról és a technika fejlődés nyújtotta lehetőségek jogi korlátairól kérdeztük.

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS