Mikor lehet perújítás keretében újra tárgyalni a pert a jogerős ítélet után?

2022. 08. 02., 17:23

Jogerős ítéletet esetén a döntés ellen rendszerint nincs helye további jogorvoslatnak. Ez egyben kizárja azt is, hogy valamelyik peres fél ugyanazon tényállás mellett a perben egyszer már elbírált jogait egy újabb perben próbálja érvényesíteni. Mikor lehet mégis rendkívüli jogorvoslatként „megismételni” a pert perújítás keretében? Melyek a perújítás szabályai? A legfontosabb tudnivalókat dr. Szabó Gergely ügyvéd foglalta össze.

Mikor nem lehet perújítást kérni?

A jogerős ítélet ellen nem lehet bármikor perújítással élni. A perújításra csak meghatározott okokból kerülhet sor.

Például önmagában azért nem kérhet a peres fél perújítást, mert az ítélet nem kedvező a számára. Ha ez lehetséges lenne, akkor soha nem születhetne végleges döntés egy jogvitában. Nem lehetséges perújítást kérni arra hivatkozva sem, hogy a bíróság a jogszabályokat tévesen alkalmazta.

Vannak bizonyos ügytípusok, amelyek esetén kizárt a perújítás. Nincs helye perújításnak például a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, vagy a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet ellen. A sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet esetén sem lehet perújítást kérni.

A perújítás esetei

– Perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el. A perben el nem bírált tény, bizonyíték, határozat csak akkor adhat alapot a perújításra, ha az elbírálása esetén a perújító félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. További feltétel, hogy a fél önhibáján kívül nem volt abban a helyzetben, hogy a perújítási kérelmében felhozott tényt, bizonyítékot vagy határozatot korábban érvényesítse. Nem alap a perújításra, ha például a hivatkozott okiratot a perben azért nem nyújtotta be, mert elkeveredett, de utóbb megtalálta. Ekkor ugyanis nem beszélhetünk önhibáján kívüli okról.

– Másik ok lehet, ha a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak a bűncselekménye miatt törvény ellenére lett pervesztes. Ilyen lehet például, ha hamis szakértői vélemény vagy hamis tanúvallomás alapján veszítette el a pert. Ebben az esetben a perújítás elrendeléséhez szükséges, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet állapítsa meg, vagy ha ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki.

– Nem kizárt a perújítás, ha az ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a bíróság a perben úgy hozott jogerős ítéletet, hogy ugyanabban a kérdésben egy másik perben korábban már jogerős ítélettel döntött. Ilyenkor az újabb perre már nem is kerülhetett volna sor. Ekkor a perújítás ennek a mulasztásnak a kijavítására szolgál.

– Perújításnak van helye, ha a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették. Hirdetményi kézbesítésnek a törvényben meghatározott esetekben van helye. Például, ha a fél tartózkodási helye ismeretlen és az irat elektronikus úton sem kézbesíthető a számára. A perújítás feltétele, hogy a szabálytalan hirdetményi kézbesítés következményeit a bíróság az eljárásban a fél hibáján kívül álló okból nem mondhatta ki. Nincs helye perújításnak a szabálytalan hirdetményi kézbesítésre hivatkozva, ha a hirdetményi kézbesítést követő eljárást az érintett fél jóváhagyta.

Perújítás emberi jogi jogsértés esetén

Perújítás alapja lehet, ha a bíróság által lefolytatott eljárás, illetve a jogerős határozat következtében a félnek az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített valamely joga sérült. Ehhez az is szükséges, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a fél saját ügyében meg is állapítsa a jog sérülését. A perújítás feltétele, hogy a perújítással támadott bírósági ítélet ugyanezen a jogsértésen alapuljon. További feltétel, hogy a sérelmet szenvedett fél az Emberi Jogok Európai Bíróságától nem kapott elégtételt, vagy a sérelem kártalanítással nem volt orvosolható.

A perújítás határideje

A perújítási kérelem benyújtására meghatározott határidők álltnak rendelkezésre. Nem lehet időben korlátlanul élni a perújítás lehetőségével.

A perújítási kérelmet 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számítani. Ha a fél a perújítás okáról csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, akkor ezen időponttól kell számítani a 6 hónapos határidőt.

Főszabály szerint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével perújításnak már nincs helye.

Ha a perújítás alapjául az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szolgál, a perújítási kérelem az ítélet átvételétől számított 60 napon belül nyújtható be akkor is, ha az 5 éves határidő már eltelt.

Döntés a perújításról

A perújítási kérelmet a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely ítélet ellen irányul a perújítás. Meg kell jelölni azt is, hogy a perújító fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja a bíróságtól. A kérelemben elő kell adni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolni kell a vonatkozó okiratokat. Ha a perújítási kérelmet az általános 6 hónapos határidőn túl nyújtja be a fél, akkor a késedelem okait is elő kell adni.

Ha a perújítás feltételei fennállnak, a pert a perújítási kérelem korlátai között érdemben újból tárgyalják. A perújítás nem jelenti azt, hogy automatikusan a korábbitól eltérő döntés születik. A bíróság a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet fenntarthatja. Az is előfordulhat, hogy a megtámadott ítéletet egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz.

 

dr. Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 23., 15:23
Nagy Ferenc Gábor, az NFG Badboys Kft. tulajdonosa reméli, hogy a VOSZ-on belül is sok céghez eljuthatnak, egyre többen ismerik majd meg programjukat és filozófiájukat. A VOSZ Sportvállalkozási Szekciójának új tagjával eddigi eredményeiről és terveiről is beszélgettünk.
2023. 05. 25., 16:55
Hosszú ideje a vállalkozás világában élők is sokat tanulhattak a VOSZ Páholy első három rendezvényén, ahol a résztvevőknek lehetősége van a tanulás mellett egymás és a másik vállalkozás tevékenységének megismerésére. Nagyon készülünk az év további rendezvényeire is – mondta Micski Marianna, a VOSZ Heves vármegyei elnöke a vosz.hu-nak.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Dr. Baracsi Katalin internetjogászt az általa cégek kollektívái számára tartott online jogi tréningek kapcsán a legfontosabb, az embereket leginkább aggasztó problémákról kérdeztük. A szakértő maga is meglepőnek tartja, hogy hányszor találkozik olyan emberrel, aki még mindig nincs tisztában az interneten elkövethető bűncselekmények súlyával. Sőt, azzal sem, hogy online egyáltalán lehet bűnt elkövetni. Ha mindez nem lenne elég, azt is viszonylag kevesen tudják, hogy mit tehet meg a céges IT-eszközökkel és a rajta felhalmozódott adatokkal a dolgozó, illetve maga a vállalat. Utóbbi egyébként nem árt, ha jó előre leszögezi, hogy mire lehet használni a céges számítógépet és mire nem.
Ebben az epizódban bebizonyítjuk, hogy szemléletváltással sokkal olajozottabb és jóval jövedelmezőbb szervezetté válhat bármely vállalkozás. A gyengeség szemléletet felváltó erősség szemlélet megváltást jelenthet a cégeknek, akik olyan erőforrástömegre bukkannak meglévő kollektívájukban, amire jó eséllyel nem is számítottak. Arról, hogy vezetőképzéssel, csapatépítéssel és mindezek tudományosan megalapozott stratégiáival hogyan lehet sikerre ítélni egy üzletet, az [eureka] Consulting and Games fehérgalléros ügyfélkörrel dolgozó üzleti tanácsadó cég társalapítójával, Bódi Gabriellával beszélgettünk.
2023. 04. 18., 19:10
epizód: 2023 / 5   |   hossz: 19:07
Kőkút községben egy EU-s projekt mintegy 60, szegregált településrészre szorult lakó életét változtatta meg. Alulképzett szülők nehéz körülmények közé született gyermekinek sorsát helyezték új alapokra egy építőipari cég és az önkormányzat összefogásával, hiszen egyszerre változtak meg a lakhatás és a továbbtanulás lehetőségei. Hogyan valósította meg a nehézségek ellenére is sikeresen zárult projektet a kivitelező vállalkozás, amely nem is keresett a programon, és milyen szociális hatást vár az egésztől az önkormányzat? Horváth Lászlót, a kivitelező Melio-Start Kft. ügyvezetőjét, a baranyai VOSZ elnökét, illetve Dr. Barka Tamás kőkúti jegyzőt kérdeztük.

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS