Hogyan szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony?

2022. 12. 05., 17:13

A munkaviszony leggyakrabban határozatlan időre jön létre, de sokan dolgoznak határozott idejű munkaviszony keretében is. Határozott időre szóló munkaszerződés esetén előfordulhat, hogy valamely okból a szerződésben foglalt határidő lejárta előtt meg kell szüntetni a szerződést. Melyek a határozott idejű munkaszerződés megszüntetésének lényeges szabályai? A legfontosabb tudnivalókat dr. Szabó Gergely ügyvéd foglalta össze.

Hogyan jöhet létre határozott idejű munkaviszony?

Ha a munkaszerződésben a felek kifejezetten nem egyeznek meg a határozott idejű munkaviszonyról, akkor a munkaszerződés automatikusan határozatlan időre jön létre. Ha a felek határozott idejű munkaviszonyt szeretnének, akkor a munkaszerződésben meg kell határozniuk a munkaviszony időtartamát.

Az időtartam meghatározása történhet bármilyen erre alkalmas módon. Lehet naptári nap szerint (pl. 2023.12.31-ig) vagy az időtartam meghatározásával (pl. 1 év). Az időtartam meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a határozott idejű munkaviszony legfeljebb 5 évig tarthat. Ebbe az időtartamba a meghosszabbított, valamint a 6 hónapon belül újrakötött szerződések időtartamát is bele kell számítani.

Megszűnés a határozott idő leteltével vagy közös megegyezéssel

A határozott idejű munkaviszony a szerződésben meghatározott időtartam elteltével minden további intézkedés nélkül megszűnik. Ebben az esetben sem a munkáltató, sem a munkavállaló részéről nincs szükség felmondásra.

A határozott idő letelte előtt a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntetheti a munkaviszonyt. A közös megegyezés szólhat arról, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. Abban is megállapodhatnak a felek, hogy a munkaviszony a megállapodásban foglalt későbbi, a határozott idő letelte előtti időpontban szűnik meg.

A határozott idejű munkaviszony megszüntetése felmondással

A határozott idejű munkaviszony megszüntethető felmondással. A felmondás szabályai azonban különböznek a határozatlan idejű munkaviszony felmondásának szabályaitól. Határozott idejű szerződés esetén a felmondási lehetőségek korlátozottabbak.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti:
– a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
– a munkavállaló képességére alapított okból vagy
– ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A határozott idejű munkaviszony felmondására ad okot a munkáltató részéről, ha fizetésképtelen helyzete miatt felszámolási- vagy csődeljárás alatt áll. A munkavállaló képességére alapított felmondás akkor lehet alapos, ha a munkavállaló például nem rendelkezik a munkafeladatok megfelelő ellátásához szükséges adottsággal, készséggel vagy például egészségügyi okból alkalmatlanná vált a munkakör betöltésére. Fontos, hogy a határozott idejű munkaviszony rendes felmondásának nem lehet alapja a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy a munkáltató működésével összefüggő ok. A munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő külső ok akkor alapozhatja meg a felmondást, ha a munkáltató számára előre nem látható okról van szó, amellyel nem kellett számolnia, és amelynek megakadályozására nem is lehet képes. Ilyen ok lehet például, ha jogszabályváltozás miatt a munkáltató a tevékenység folytatására a továbbiakban nem jogosult.

A felmondást főszabály szerint indokolnia kell a munkáltatónak. Nem köteles indokolni, ha a munkavállaló vezető állású munkavállalónak minősül.

A határozott idejű munkaszerződést a munkavállaló is megszüntetheti felmondással. Azonban, eltérően a határozatlan idejű munkaviszonytól, a felmondását a munkavállalónak is indokolnia kell. A munkavállalói felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ide tartozhatnak a dolgozó személyi körülményeiben bekövetkezett változások. Például a munkavállaló a munkavégzés helyétől olyan távol költözik, ami számára lehetetlenné vagy aránytalanul sérelmessé teszi, hogy a munkavégzés helyére időben odaérjen. 

Megszüntetés azonnali hatályú felmondással

A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntesse. Azonban ebben az esetben a munkáltató jelentős fizetési kötelezettséggel számolhat. Ilyenkor a munkáltató köteles a munkavállalónak 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 1 évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjat kifizetni.

A munkáltató és a munkavállaló – hasonlóan a határozatlan idejű munkaviszonyhoz – határozott idejű munkaviszony esetén is élhetnek az indokolt, azonnali hatályú felmondás lehetőségével. Az indokolt azonnali hatályú felmondással ebben az esetben is akkor lehet élni, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony további fenntartását a fél számára lehetetlenné teszi.

Határozott idejű munkaszerződés esetén is van lehetőség próbaidő kikötésére a munkaszerződésben. A határozott idejű munkaszerződés a próbaidő alatt bármelyik fél által azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondató. Próbaidő alatt a munkáltató általi indokolás nélküli felmondás esetén, a munkáltató nem köteles kifizetni a fent említett távolléti díjat sem.

 

dr. Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Az egészségpénztári befizetések ugyan nem a legelsők a fontossági sorrendben, amire félre akarunk tenni, de előkelő helyre kúsztak fel az utóbbi években Magyarországon. Annak ellenére, hogy milyen kedvező – és a közhiedelemmel ellentétben elérhető – megoldásokat nyújtanak a magáncélú megtakarítások, a magyar társadalom iszonyatos összeget fizet ki zsebből a magánegészségügyben. Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke az ÖPOSZ legutóbbi közvélemény-kutatási eredményei nyomán vázolja honfitársaink hozzáállását a kérdéshez és egyértelmű választ ad rá, hogy hogyan járhatnánk jobban, ha tudatosabban tennénk félre. Fontos: akár havi párezer forintnak is van értelme, sőt!
A digitális technológiák kapcsán jelenleg két uniós rendelet is fontos: az egyik a digitális szolgáltatásokról, a másik a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátozásáról szól. Sokáig azt hittük, az óriási tech vállalatok túl nagyra nőttek ahhoz, hogy meg lehessen regulázni a működésüket, Európában azonban – úgy tűnik – mégis sikerül rendeleti keretek közé szorítani, hogy mit tehet vagy épp' nem tehet meg a Facebook, a Snapchat, a TikTok és például a Google kereső. Dr. Baracsi Katalin internetjogász ebben az epizódban átfogó képed ad mind a digitális piacokat, mind pedig a mesterséges intelligencia felhasználását szabályozó uniós rendeletről.
2024. 03. 04., 13:25
epizód: 2024 / 5   |   hossz: 25:08
A home office elterjedésével és a munkához való viszonyunk változásával átalakult a hozzáállásunk az öltözködéshez, pedig a „business look” törvényei állandók, ahogy a kapcsolatépítésben betöltött szerepe is. Frank Patrícia stylist, stílus- és színtanácsadó szerint bár a formális öltözködés megőrizte a jelentőségét jó néhány – például pénzügyi és jogi – területen, a kreatívabb üzletágakban mostanra inkább egyfajta laza elegancia érvényesül. Ebben az esetben sem mindegy viszont, hogy milyen hatást váltunk ki a potenciális partnerünkből vagy munkáltatónkból a kritikusan fontos első hét másodpercben. Nagy üzletek és karrierek torpanhatnak meg, egyébként jól betartható, csak éppen nem túl közismert megjelenési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. Te ne kövesd el ugyanezt a hibát – Frank Patrícia itt segít!

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS