Hogyan felel a tag a kft. tartozása esetén?

2023. 12. 04., 13:10

Időről-időre felmerülő kérdés, hogy a cég tagja miként felel a cég által felhalmozott tartozásért. Különösen a kft. esetén szokott előkerülni a tag felelősségének kérdése, hiszen a kft. lényege a tagok korlátozott felelőssége. Ez sem jelenti azonban, hogy a kft. tagja soha nem vonható felelősségre a cég által ki nem fizetett tartozásért – hívja fel a figyelmet dr. Szabó Gergely ügyvéd.

A tag korlátozott felelőssége a kft. tartozása esetén

A korlátolt felelősségű társaság alapításakor a tagok vagyoni hozzájárulást kötelesek teljesíteni. Ez alkotja a tagok törzsbetétjét. A vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli (apport) is.

A tag a kft.-vel szemben alapvetően csak a törzsbetétje szolgáltatására köteles. Ezen túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra a társaság részére csak akkor köteles, ha azt a társasági szerződés előírja. Utóbbira példa a veszteségek fedezésére elrendelt pótbefizetési kötelezettség, amennyiben a társasági szerződés erre lehetőséget biztosít.

A korlátolt felelősség legfontosabb szabálya, hogy a kft. kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint a tagtól nem lehet követelni, hogy a kft. tartozását a magánvagyonából fizesse meg.

Felelősség a törzsbetét halasztott teljesítésekor

Többszemélyes kft. alapítása esetén a társasági szerződés lehetővé teheti a tagok számára, hogy pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat a társaság alapításakor csak részben teljesítsék. Ilyen esetben az alapításkor be nem fizetett pénzbeli hozzájárulást a tag a társasági szerződésben foglalt határidőben köteles a kft. rendelkezésére bocsátani.

Ha a tag az alapításkor csak részben fizette be pénzbeli vagyoni hozzájárulását, a még nem teljesített pénzbeli hozzájárulása erejéig a saját vagyonával is köteles helytállni a kft. tartozásáért. Például előfordulhat, hogy a gazdasági társaság azt megelőzően kerül felszámolás alá, hogy a tag a teljes pénzbeli hozzájárulását szolgáltatta volna. Ilyenkor a cég hitelezői a be nem fizetett pénzbeli hozzájárulása összegéig követelhetik a tagtól a társasági vagyonból ki nem egyenlíthető tartozások megfizetését.

Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a taggyűlés a veszteségek fedezésére pótbefizetést írt elő, de a tag a pótbefizetést nem teljesítette. Ilyen esetben a tag a nem teljesített pótbefizetése erejéig magánvagyonával is köteles helytállni a kft. tartozásáért.

Visszaélés a korlátolt felelősséggel

A kft. tagjának korlátolt felelőssége azt a célt is szolgálja, hogy megkönnyítse a vállalkozást. Különösen olyan esetben, ha a vállalkozásnak nagy a kockázata. Sokkal kevesebben fognának innovatív és kockázatos vállalkozásba, ha mindig a teljes vagyonuk forogna kockán. Azonban a korlátolt felelőséggel vissza is lehet élni. Ezért több olyan szabály is van a jogrendszerben, amely a korlátolt felelősséggel visszaélő tag saját vagyonára kiterjedő felelősségre vonását teszi lehetővé.

A Polgári Törvénykönyv általános jelleggel kimondja, hogy ha a jogi személy tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul köteles helytállni. A korlátolt felelősséggel való visszaélés körébe tartozik például a tartósan hátrányos üzletpolitika folytatása. Ide tartozik az is, ha a tag a cég vagyonával sajátjaként rendelkezett, vagy a tagok a cég törvényes működésével nyilvánvalóan ellentétes döntéseket hoztak.

Amikor a tag a saját vagyonával is felelhet a kft. tartozása esetén

Bizonyos esetekben az egyszemélyes kft. tagja vagy a kft. minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagja magánvagyona terhére is kötelezhető a cég tartozásáért való helytállásra. Erre akkor kerülhet sor, ha a felszámolási eljárás során az adós cég vagyona nem fedezi a hitelezők követeléseit, és a bíróság megállapítja, hogy a tag tartósan hátrányos üzletpolitikát folytatott.

A tag akkor sem hivatkozhat a korlátolt felelősségére, ha a tagsági jogviszonyával összefüggésben szándékosan kárt okoz. Ilyen esetben a tag a szándékosan okozott kárért a társasággal egyetemlegesen a saját vagyonával is köteles helytállni.

A volt tag is felelhet a kft. tartozása esetén

Vannak olyan esetek, amikor a tag a társasági részesedésének átruházásával próbál megszabadulni a cégtől. Ilyenkor is sor kerülhet a volt tulajdonos korlátlan felelősségének megállapítására a kft. tartozása esetén. Ennek feltételei:
– a cégnek a jegyzett tőkéje 50 százalékát meghaladó mértékű tartozása van, és
– a volt tag a cégben többségi befolyással rendelkezett, valamint
– a felszámolási eljárás megindítását megelőző 3 éven belül átruházta a részesedését.

Az ilyen perben a volt tag a felelősség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy az átruházás időpontjában a cég még fizetőképes volt. Akkor sem felel a volt tag, ha a cég ugyan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt vagy már fizetésképtelen volt, de a volt tag az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el.

dr. Szabó Gergely
ügyvéd, irodavezető partner
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 14., 13:10
Ha esetleg megtorpanunk egy-egy projekt kapcsán, általában humorral próbálunk felülemelkedni a problémákon, a jó hangulat mindig átlendít a nehézségeken – mondta az Üzletemnek Rázga-Ilyés Noémi, a CheckINN innovációs programigazgatója.
2024-02-27 19:10:00
A Gazdasági Versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

A globális kutatás eredményeinek év eleji kihirdetése után a PwC nemrég bemutatta a hazai Vezérigazgatói Felmérés adatait is. A számok alapján a magyar cégvezetők optimistábbak a gazdasági kilátásokat illetően, mint külföldi kollégáik, ám árnyalja a képet, hogy saját cégük árbevételére már nem feltétlenül jósolnak növekedést 2024-re. Az olyan kitettségek kapcsán, mint az infláció, a szakképzett munkaerő hiánya vagy akár a klímaváltozás, szintén derűlátóbbnak tűnnek a hazai cégvezetők, igaz, vannak aggodalmak, de izgalmas jóslatok is, például az új technológiai vívmányok bevezetése kapcsán, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Nem is tesszük: a BizniszPluszban a PwC Hungary szakértőjével, Mezei Szabolccsal elemezzük a legtanulságosabb számokat.
2024. 02. 03., 21:30
epizód: 2024 / 3   |   hossz: 19:22
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnökével azt elemezzük a BizniszPlusz aktuális epizódjában, hogy hogyan alakíthatja át a toborzási folyamatokat és általában a HR munka világát a mesterséges intelligencia. A szakemberrel megnéztük azt is, milyen szakmai készségek ívelnek fel az AI korszakban, és ennek milyen lenyomatai lesznek érzékelhetők a következő években, sőt, már 2024-ben is. A magyar gazdaságban megjelent külföldi munkavállalók által elindított munkaerőpiaci trendek, valamint a változó minimálbér és bérminimum hatásai szintén szóba kerültek a beszélgetésben. Utóbbiakról kiderült mekkora terhet rónak a magyar vállalkozásokra, és ennek milyen mögöttes okai vannak, a munkaerő termelékenységének alakulásától a tapasztalt kollégák megtartásáért indult küzdelemig.
Soha még ilyen magas összeggel – egy kártyára vetítve több, mint 130 ezer forinttal – nem tartoztak a hazai hitelkártya-tulajdonosok, mint 2023-ban. Úgyhogy erről beszélni kell – pláne az elmúlt 10 év tapasztalataival összehasonlítva. A BiztosDöntés.hu alapítója szerint a tartozások átlagos összege túl magas, ami leginkább annak tudható be, hogy nem egészséges irányba tolódtak el az adósságaink. Mire jó valójában egy hitelkártya, és milyen kisebb szemléletváltással kerülhető el, hogy túl magas tartozásokat halmozzunk fel? Tudd meg a válaszokat a tudatosabb gazdálkodáshoz Gergely Péter pénzügyi szakértőtől!

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS