Áfa: tíz dolog, amire 2022-ben érdemes figyelni

2022. 01. 11., 19:41

Az RSM Hungary összegyűjtötte azokat az áfaváltozásokat, amelyekre érdemes lehet vagy kell is figyelni ebben az évben.

A „figyelemre méltó” áfaváltozásokat Sztankó Dániel, az RSM Hungary adóüzletágának igazgatója foglalta össze friss bejegyzésében.

1. Folytatódik a behajthatatlan követelések áfa visszaigénylése

2022-ben a 2021. június 10. után behajthatatlanná vált követelések áfája kérhető vissza (a korábban behajthatatlanná váltak követelések tekintetében lejárt a kérelmezési határidő tavaly decemberben). Ezen belül is azon behajthatatlanná vált követelések áfája, melyek teljesítési dátuma még nem évült el (2015. dec. 31. utáni), önellenőrzés keretében igényelhető vissza adott feltételek mentén. Azon követelések áfájának érvényesítésére, melyek a teljesítés tekintetében elévültek, de 2021. június 10. után váltak behajthatatlanná, speciális kérelmezési eljárásban lesz lehetőség, a behajthatatlanná válástól számított 1 éves jogvesztő határidőn belül.

Megjegyezzük, hogy ha adott esetben nem is állnak fenn a behajthatatlansági feltételek, de a számlakibocsátó nem kapta meg az ellenértéket, akkor is kérelmezheti az Áfa tv. 257/K. § alapján az őt terhelő fizetendő adó visszatérítését az adóhatóságtól.

2. 2022-ben még 5 százalékos az újépítésű ingatlanok áfája

2022-ben még 5 százalékos áfás az egyes lakóingatlanok értékesítése. Fontos, hogy az 5 százalékos áfa nem minden lakóingatlanra vonatkozik, hanem csak azokra, amelyek az áfa-törvény szerint „újnak” minősülnek, illetve meghatározott hasznos alapterület alatt vannak. 5 százalékos áfa akkor alkalmazható, ha többlakásos ingatlanban lévő lakás esetén az összes hasznos alapterület a 150 négyzetmétert, egylakásos lakóingatlanok esetén az összes hasznos alapterület a 300 négyzetmétert nem haladja meg. Ezen ingatlanok értékesítésére kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazható, feltéve, hogy az értékesített ingatlannak „új ingatlannak” kell lennie.

A kedvezményes adókulcs főszabály szerint 2022. december 31-éig alkalmazható, így a feltételeknek megfelelő ingatlanértékesítés csak akkor tartozhat kedvezményes adómérték alá, ha a fizetendő adó megállapításának időpontja (a teljesítés vagy részteljesítés, illetve az előlegfizetés) 2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időpontra esik. Átmeneti szabály alapján, ha az adott új lakás építésére vonatkozó építési engedély 2022. december 31-éig véglegessé vált, akkor a kedvezményes áfakulcs egészen 2026. december 31-éig alkalmazható.

Ebből kifolyólag nagyon nem mindegy, hogy a szóban forgó ingatlan 1) lakóingatlannak minősül-e, 2) újnak minősül-e, 3) hasznos alapterülete 150/300 nm alatt van, 4) az ingatlant építik, értékesítik, bérbe adják, lízingelik, stb., 5) mikor állt rendelkezésre a végleges építési engedély, 6) mikor történik a fizetés, birtokbaadás, tulajdonjog-átruházás, 7) nettó vagy bruttó módon állapodtak meg a felek és még sok más – nem általánosítható – szempont.

3. Webshop értékesítések: új értékhatárok, egyablakos rendszer kiszélesítése

2021. július 1. jelentős változást hozott azon vállalkozások számára, amelyek termékeiket webshopon keresztül értékesítik a Közösség területére nem adóalany vevők részére. A korábbi szabályok alapján a webshopoknak magyar áfával terhelten kellett adózniuk az ún. B2C értékesítéseik után, amíg az éves értékesítéseik összege a másik tagállamban nem érte el 35 ezer, néhány tagállam esetében a 100 ezer eurót. Ez a szabály változott 2021. július 1-jétől, így amennyiben a más tagállamokba irányuló B2C értékesítések és bizonyos szolgáltatások összértéke uniós szinten (az összes tagállamra együttesen számítva) meghaladja a 10 ezer eurót, akkor a célország szerinti áfamértékkel kell a közösségen belüli távértékesítésekre jutó áfát megfizetni. Korábban a webshopoknak be kellett regisztrálni minden olyan tagállamban, ahová értékesítenek ahhoz, hogy a célország szerinti áfát megfizessék. Ez jelentős terhet rótt a vállalkozásokra, ennek könnyítésére bővítésre került a már meglévő ún. egyablakos rendszer (OSS/IOSS).

Az import séma (IOSS) uniós magánszemélyeknek értékesítő webshop esetén az áfafizetés egyszerűsítésére abban az esetben használható, ha a harmadik országból importált termék (a jövedéki termékek kivételével) a 150 euró adó nélküli értéket nem haladja meg.

4. Elektronikus felületek (platformok) új adókötelezettsége

Az új e-kereskedelmi áfa szabályozás adott esetben kiterjed az online piacterekre, platformokra is. Speciális adófizetési kötelezettségük két esetben merülhet fel: (i) ha egy platform 150 eurót meg nem haladó belső értékű küldeményként importált termék távértékesítését, illetve (ii) értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését segíti elő (ide kell érteni azt az esetet is, amikor a termék feladási és rendeltetési helye ugyanaz a tagállam).

5. Import áfát érintő változás

2021. július 1-jétől a 22 eurónál kisebb értékű, harmadik országból érkező termékek áfa mentessége megszűnt, így alapesetben minden értékű termék importja áfa kötelessé vált (150 eurónál kisebb értékű csomagok importja esetében a vámmentesség ugyanakkor megmarad).

6. Online Számla 3.0 XML = e-számla

2021 januárjától a NAV 3.0 XML alapú e-számlázási metódusa egy merőben új fajta lehetőséget jelent, mely alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az xml-t, mint elektronikus számlát tekintik ezentúl hivatalos adózási dokumentumnak. Ez alapján a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre bocsátása megtörténik a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és letölthetővé válásával.

Fontos azonban kiemelnünk, hogy az XML=e-számla esetben az online számla adatszolgáltatásban nem csak az Áfa törvény szerinti kötelező adattartalmat kell szerepeltetni, hanem a számla teljes adattartalmát. Az online számla adatszolgáltatásban a számla kibocsátónak jeleznie kell továbbá azt is, hogy részéről elektronikus számla kerül továbbításra. Azt, hogy ez az „xml e-számla” hogyan jut el a számla befogadóhoz, az érintetteknek tisztázniuk kell egymás között és mindkét félnek el kell fogadnia az új metódust.

7. Nyugtaadás lehetséges már azonnali nem készpénzfizetés esetén is

A 2021. július 1-jétől megszűnt az a kritérium, miszerint nyugta kibocsátása csak akkor történhet, ha az ellenértéket készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, többcélú utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő eszközzel fizetik meg. Ez alapján fizetési módtól függetlenül lehet nyugtát adni, ha a vevő nem adóalany, a vételárat a teljesítésig megfizeti, nem kér számlát, továbbá, ha a vételár a 900 ezer forintot nem éri el.

2022. január 1-jétől mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha az Art. szerinti automataberendezés használatával térítik meg részére az ellenérték adót is tartalmazó összegét.

8. Mégis fordítottan adózhat a gabona-, vas- és acéltermékek, valamint a széndioxid kibocsátási kvóták értékesítése?

A gabonatermékekre, vas- és acéltermékekre, valamint a széndioxid kibocsátási kvóták értékesítésére vonatkozó fordított adózás eredetileg 2022. június 30-ig lett volna hatályban, azonban a veszélyhelyzethez kapcsolódó 613/2021. (XI. 8.) Korm. Rendelet értelmében a fordított adózás alkalmazhatósága 2022. július 1-től a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is fennmarad. Arra viszont érdemes figyelemmel lenni, hogy jelen állás szerint a veszélyhelyzet csak 2022. június 1-ig tart.

9. A munkaerőkölcsönzés már nem generálisan fordítottan adózik

2021. április 1-jétől a munkaerőkölcsönzésre megszűnt az általánosságban alkalmazandó fordított adózás, kivéve, ha az Áfa törvény által meghatározott speciális építőipari tevékenységekhez kapcsolódik (az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása; illetve ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkák). Az egyéb más tevékenységhez kölcsönzött munkaerőről egyenes áfás számlát kell kiállítani.

10. A NAV egyelőre nem ajánl ki áfabevallás-tervezeteket

Az eredetileg 2021-re tervezett NAV áfabevallás-tervezet kiajánlása még úgy tűnt, hogy november 12-re bevezetésre kerül. Feltehetőleg azonban a fejlesztések véglegesítéséhez és a rendszer bevezetéséhez több időre van szükség, így a vonatkozó jogszabályi rendelkezés egyelőre hatályon kívül helyezésre került. A NAV addig is egyre nagyobb figyelmet fordít az adózók adataira, az online számla adatminőség javítására és a számlaproblémák kezelésére.

Ha tetszett a cikk, kövesse az ÜZLETEMET
a Facebookon!

Még több friss hír

2024-04-14 22:30:00
A Napenergia Plusz program folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, ám kiestek a tízéves szaldós időszakból – jelentette be az energiaügyi miniszter.
2024-04-13 13:10:00
Már nem az energia- vagy az alapanyagárak jelentik a fő nehézséget a hazai családi vállalatok számára. Az egyelőre még mérsékelten növekvő bevétel-várakozások mellett a magas infláció és a növekvő bérek kifizetése jelent egyre nagyobb kihívást – erről számoltak be a cégek a K&H családi vállalatok klub alkalmával.

  BIZNISZPLUSZ PODCAST

Az egészségpénztári befizetések ugyan nem a legelsők a fontossági sorrendben, amire félre akarunk tenni, de előkelő helyre kúsztak fel az utóbbi években Magyarországon. Annak ellenére, hogy milyen kedvező – és a közhiedelemmel ellentétben elérhető – megoldásokat nyújtanak a magáncélú megtakarítások, a magyar társadalom iszonyatos összeget fizet ki zsebből a magánegészségügyben. Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke az ÖPOSZ legutóbbi közvélemény-kutatási eredményei nyomán vázolja honfitársaink hozzáállását a kérdéshez és egyértelmű választ ad rá, hogy hogyan járhatnánk jobban, ha tudatosabban tennénk félre. Fontos: akár havi párezer forintnak is van értelme, sőt!
A digitális technológiák kapcsán jelenleg két uniós rendelet is fontos: az egyik a digitális szolgáltatásokról, a másik a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátozásáról szól. Sokáig azt hittük, az óriási tech vállalatok túl nagyra nőttek ahhoz, hogy meg lehessen regulázni a működésüket, Európában azonban – úgy tűnik – mégis sikerül rendeleti keretek közé szorítani, hogy mit tehet vagy épp' nem tehet meg a Facebook, a Snapchat, a TikTok és például a Google kereső. Dr. Baracsi Katalin internetjogász ebben az epizódban átfogó képed ad mind a digitális piacokat, mind pedig a mesterséges intelligencia felhasználását szabályozó uniós rendeletről.
2024. 03. 04., 13:25
epizód: 2024 / 5   |   hossz: 25:08
A home office elterjedésével és a munkához való viszonyunk változásával átalakult a hozzáállásunk az öltözködéshez, pedig a „business look” törvényei állandók, ahogy a kapcsolatépítésben betöltött szerepe is. Frank Patrícia stylist, stílus- és színtanácsadó szerint bár a formális öltözködés megőrizte a jelentőségét jó néhány – például pénzügyi és jogi – területen, a kreatívabb üzletágakban mostanra inkább egyfajta laza elegancia érvényesül. Ebben az esetben sem mindegy viszont, hogy milyen hatást váltunk ki a potenciális partnerünkből vagy munkáltatónkból a kritikusan fontos első hét másodpercben. Nagy üzletek és karrierek torpanhatnak meg, egyébként jól betartható, csak éppen nem túl közismert megjelenési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. Te ne kövesd el ugyanezt a hibát – Frank Patrícia itt segít!

  NÉPSZERŰ HÍREK

  Rovathírek: GUSTO

  Rovathírek: ATOMBUSINESS